Aktuelno

Svjedočenje da je Muhammed, sallallahu alejhi ve sellem, Allahov poslanik

Dokaz za ovo su riječi Uzvišenog:“Došao vam je Poslanik, jedan od vas, teško mu je što ćete na muke udariti, jedva čeka da Pravim putem pođete, a prema vjernicima je blag i milostiv.” Prijevod značenja Et-Tevba, 128. Također, riječi Uzvišenog: “I Allah zna da si ti, zaista, Njegov poslanik!” Prijevod značenja El-Munafikun, 1. Značenje ovog svjedočenja jeste čvrsto ubjeđenje u istinitost onoga što se očituje jezikom, a to je da

Čvrsto pridržavanje za Kur’an i sunnet

Sva hvala pripada samo Uzvišenom Allahu, neka je salavat i selam na Allahovog Poslanika, njegovu časnu porodicu, sve njegove ashabe i sve oni koji ga slijede do Sudnjega dana! A zatim: Bilježi imam Muslim u svome Sahihu od Ebu Hurejre, radijallahu anhu, da je rekao: „Rekao je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem: ‘Islam je počeo kao tuđinac i vratiće se i biti tuđinac kao što je počeo, pa, blago

Nemam vremena da učim Kur’an, imam previše obaveza

Između ustajanja na sabah, a potom pripreme i odlaska u školu, pa silnih časova, ispita, nastavnika, van-nastavnih aktivnosti, domaće zadaće i porodice, ponekad osjetim kako nemam vremena ni za šta drugo. A ponajmanje da učim Kur’an. Međutim, učenje i proučavanje Kur’ana je podjednako važno kao i disanje, i to je nešto oko čega se mi, muslimanska omladina, trebamo malo više potruditi. Kur’an nam pruža uputu, našem vremenu daje bereket, i

O Poslanikovom sallallahu alejhi we sellem ibadetu

Mugire ibn Šu’be, radijallahu anh, kazivaše: “Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem,bi klanjao sve dok mu noge ne oteknu. Kada bi ga neko upitao: ‘Allahov Poslaniče zašto se toliko opterećuješ, kad ti je Allah oprostio sve ranije i kasnije grijehe?’ – on bi odgovorio: ‘Zar da ne budem zahvalan rob!’” Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem,klanjao noćni namaz?’ ‘Prvi dio noći je spavao. Pred zoru bi ustao i klanjao vitr

Naša djeca su naš veliki emanet – hutba 1

Braćo i sestre u islamu! Tema naše današnje hutbe je Naša djeca su naš veliki emanet. Govorimo na ovu temu u vrijeme neispunjavanja roditeljskih obaveza prema djeci, što rezultira neposlušnošću djece prema roditeljima i narušavanju harmonije u društvu, jer je dijete koje je neposlušno svojim roditeljima neposlušno i prema učiteljima i nastavnicima u školi, prema profesorima na fakultetu, prema pretpostavljenim i saradnicima na poslu i na svakom drugom mjestu i

Kosa Allahovog Poslanika sallallahu alejhi we sellem

Ashabi Allahovog Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, vodili su računa da nam vjerno prenesu njegov, sallallahu alejhi ve sellem, detaljni opis, i za njegovu kosu rekli su da nije bila ni potpuno kovrdžava, a ni potpuno ravna, nego da je bila blago prelomljena, a o Poslanikovoj kosi detaljno govore i sljedeće predaje: Enes ibn Malik, radijallahu anhu, prenosi: ”Kosa Allahovog Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, dosezala je do pola ušiju.”

Mijenjanje nijjeta u namazu

Pitanje: Da li je dozvoljeno promijeniti nijjet u toku namaza?   Odgovor: Promjena nijjeta može biti: 1) iz posebnog namaza ka posebnom namazu, 2) ili iz općenitog namaza ka posebnom namazu i u ovim slučajevima nije dozvoljeno mijenjati nijjet, i 3) može biti promjena nijjeta iz posebnog namaza ka općenitom u čemu nema smetnje. Primjeri spomenutog Promjena nijjeta iz posebnog namaza ka posebnom namazu: Klanjač želi da promijeni nijjet duha-namaza u sabahske

Majka je temelj porodice i društva

Braćo i sestre u islamu! Tema današnje hutbe je Majka je temelj porodice i društva. Želim da kroz ovu hutbu govoriti o ulozi majke, sa posebnim osvrtom na moralnu, plemenitu, vrijednu i skromnu majku Bošnjakinju, koja je kroz sve nedaće u našoj lijepoj Bosni i Hercegovini prošla kao simbol svih moralnih vrijednosti i svaka naša majka i nena su institucija za sebe i one zaslužuju da se o njima pišu

Komentar sure En-Nebe’ (1)

Sura En-Nebe’ mekkanska je sura. Nalazi se u zadnjem džuzu Kur’ana i sedamdeset osma je kur’anska sura po redoslijedu Kur’ana. Ima 40. ajeta. Uzvišeni Allah počinje ovu plemenitu suru riječima: ”O čemu oni jedne druge pitaju? O vijesti velikoj, o kojoj oni različita mišljenja imaju. To nije dobro, oni će saznati sigurno! I još jednom, to nije dobro, oni će saznati sigurno! Zar Zemlju posteljom nismo učinili, i planine stubovima, i vas