Hutbe

Vrijednost vjerovanja u Allahovu odredbu i vrijednost strpljenja

Sva hvala pripada samo Allahu, Gospodaru svih svjetova! Svjedočim da nema drugog istinskog boga dostojnog obožavanja osim Allaha, zaštitnika dobrih! I svjedočim da je Muhammed Allahov rob i Njegov poslanik! Neka je salavat i selam na Vjerovjesnika, njegovu porodicu i sve njegove ashabe. A zatim: Na našim proteklim hutbama bilo je riječi o Vjerovjesnikovom, sallallahu alejhi ve sellem, savjetu Ibnu Abbasu, radijallahu anhuma. Ove hutbe završavamo govor o ovom velčanstvenom