Ostali tekstovi

Hutba: Deset šejtanovih zamki čovjeku, 1 dio

Braćo i sestre u islamu! Tema današnje hutbe je Deset šejtanovih zamki čovjeku. Mnogo je ljudi koji ne posjeduju osnovno znanje na koje načine prokleti šejtan, kao čovjekov najveći neprijatelj, zavodi ljude, pa se samim time i ne znaju ni zaštitit od njega. Odgovori na ta pitanja su u Kur’anu i Sunnetu, u kojima je uputa čovječanstvu sve do Sudnjega dana. Za nas je svijet džina-šejtana svijet gajba i nepoznanica,

Hutba: A onaj ko za zaštitinika uzme šejtana, a ne Allaha, sigurno će propasti

Braćo i sestre u islamu! Tema današnje hutbe je A onaj ko za zaštitinika uzme šejtana, a ne Allaha, sigurno će propasti. Koliko je samo važna ova tema u vremenu u kojem ne mali broj ljudi sebi za zaštitnike, poslovne partnere, dioničare i prijatelje uzimaju proklete šejtane, koji im uljepšavaju dunjaluk i odvraćaju ih od pravoga puta i dženneta! Allah, dželle še’nuhu, za onoga koji mimo Njega sebi za zaštitnika

Hutba: Prokeleti šejtani inša-Allah ne mogu nauditi mu’minima

Braćo i sestre u islamu! Tema današnje hutbe je Prokeleti šejtani inša-Allah ne mogu nauditi mu’minima. Uistinu je neprijateljstvo prokletog Iblisa i njegove družine prema čovjeku, sve do Sudnjega dana veliko i teško, a na nama pripadnicima ummeta Muhammeda, sallallahu alejhi ve sellem, je da se sa time upoznamo i kroz Kur’an i hadis naučimo, kako da se od njih zaštitimo. Allah, dželle še’nuhu, u ajetima od 61. – 65.

Hutba: Šejtan je uistinu vaš neprijatelj

Braćo i sestre u islamu! Tema današnje hutbe je Šejtan je uistinu vaš neprijatelj. Želja mi je da kroz zadatu temu podsjetim i sebe i vas na opasnost šejtanskih spletki, koji u svakom vremenu, pa i u ovom našem vremenu življenja izvršavaju obećanje dato Allahu, dželle še’nuhu, da će zavoditi ljude i da će među njima izazivati sukobe, čime će vjernici nerijetko bespotrebno trošiti snagu, zaboravljajući na to da su

Hutba: Šta je za nas Bošnjake deveti januar

Braćo i sestre u islamu! Tema naše današnje hutbe je Šta je za nas Bošnjake deveti januar. Za pomenutu temu sam se opredijelio iz razloga što se za četiri dana navršava punih 26 godina od proglašenja tako-zvane Srpske Republike Bosne i Hercegovine. Naime 9. januara 1992. godine je na Palama tako-zvana Skupština srpskog naroda u Bosni i Hercegovini usvojila Deklaraciju o proglašenju tako-zvane Srpske Republike Bosne i Hercegovine, koji je

Hutba: Mu’mini (vjernici) ne obilježavaju Novu godinu

Braćo i sestre u islamu! Današnja hutba je na temu Mu’mini (vjernici) ne obilježavaju Novu godinu. Povodom dolaska Nove gregorijanske godine i njenog proslavljanja, što je kršćanski običaj, želim da podsjetim na bolnu činjenicu da ovaj događaj na žalost obilježavaju i neki od onih koji sebe smatraju muslimanima, nesvjesni da na taj način oponašaju druge narode, a svako oponašanje drugih znači udaljavanje od islama i njegovih propisa. Još je apsurdnije

Hutba: Palestina, Kuds i Mesdžidu-l-Aksa na udaru neprijatelja

Braćo i sestre u islamu! Tema današnje hutbe je Ummet, Palestina, Kuds i Mesdžidu-l-Aksa na udaru neprijatelja. Neposredan povod za ovu temu je višegodišnje uništavanje muslimanskih zemalja, kontinuirani genocid Cionista nad nezaštićenim Palestincima i sramna odluka Američkog predsjednika u pogledu priznavanja Jerusalema za glavni grad Izraela. Mediji su na žalost navikli svjetsko javno mnijenje da vijesti o stradanju muslimana širom svijeta pored njih prolaze kao i bilo koja vijest iz

Hutba: Ko će Allahu dati lijep zajam

Braćo i sestre u islamu! Tema današnje hutbe je Ko će Allahu dati lijep zajam. Želja mi je da kroz ajete, hadise i poučne događaje iz historije islama potaknem sve nas na dobročinstvo i lijep ahlak, što su bile prepoznatljive osobine naših dobrih predaka. Odmah na početku podsjećam sebe i vas na drugi dio 20. ajeta Sure El-Muzzemmil: …وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَقْرِضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُم مِّنْ

Hutba: El-hajatu el-berzahijje – Život u Berzahu

Braćo i sestre u islamu! Tema današnje hutbe je El-hajatu el-berzahijje – Život u Berzahu. Na zadatu temu inša-Allah govorim kroz ajete, hadise i mišljenja uleme, sa ciljem da inša-Allah popravimo naše stanje i mnogo razmišljamo o tome šta smo to mi pripremili za Berzah i Kijamet! Podsjećam vas da je prije 22 godine, tačnije 09. oktobra 1995. godine šehadet postigao Zaim Imamović, odvažni komandant sa Drine. A u četvrtak

Hutba: Genocid nad Rohinja muslimanima

Braćo i sestre u islamu! Tema današnje hutbe je Genocid nad Rohinja muslimanima. Ali prije nego pređem na zadatu temu hoću da vas obavijestim da smo hvala Allahu, dželle še’nuhu, mi hadžije iz Bosne i Hercegovine i bošnjačke dijaspore u našim dovama na hadžu sjećali se Ummeta, našega naroda, Domovine i svih onih koji imaju hak u našim dovama i nadamo se da su naše dove bile kabul! Prekjuče ujutro