Studije

Način objave i redosljed ajeta i sura u Kur’anu

Lekcija br. 2 Način objave i redosljed ajeta i sura u Kur’anu   Način objave i redosljed ajeta i sura u Kur’anu   Na koji način je Kur’an objavljen Poslaniku s.a.w.s? Prije nego je počela objava Kur’ana Poslaniku s.a.w.s. on je već bio čuvan u Levhi Mahfuzu, kao što kaže Uzvišeni: بَلْ هُوَ قُرْآنٌ مَجِيدٌ فِي لَوْحٍ مَحْفُوظٍ ”A Ovo je Kur’an veličanstveni, na ploči pomno čuvanoj (Levhi mahfuzu).” (Al-Burudž,

Definicija Hadisa

Lekcija br. 1 Definicija Hadisa       Definicija hadisa Šta je to hadis? Jezičko značenje riječi hadis jeste nešto novo (suprotno starom), a hadis znači još i govor.   Šerijatska definicija Hadisa jeste da je to sve ono što je preneseno od Poslanika s.a.w.s. od njegovih riječi, postupaka, njegovih odobrenja ili njegovih tjelesnih i moralnih osobina.   a)      Primjer hadisa kao govor Poslanika s.a.w.s: Od Ebu Hurejre r.a. se

Uvod u Tefsir

Lekcija br. 1 Uvod u Tefsir     Definicija Kur’ana   1. U čemu se ogleda bitnost proučavanja Kur’ana u Islamu i nauka koje se bave proučavanjem pojedinih oblasti vezanih za Kur’an? Bitnost proučavanja Kur’ana i Kur’anskih znanosti ogleda se u sljedećem: a) Zato što je Kur’an prvi i osnovni izvor Islama i vjerskih propisa. Rekao je Uzvišeni: ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء ‘’ Mi tebi objavljujemo Knjigu kao

Sira – Životopis Allahovog poslanika Muhammeda sallallahu alejhi vesellem

Sira – Životopis Allahovog poslanika Muhammeda  Plan i program Literatura   Lekcije Uvod u Siru Predislamski arapi Život do poslanstva Početak objave, tajni i javni poziv u Islam Prva i druga hidžra Godina tuge Prva i druga prisjega na Akabi Bitka na Bedru Pohod na jevreje Benu Kajnuka Bitka na Uhudu Pohodi Pohod na Benu Mustalik Ugovor na Hudejbiji Potvora na Aišu radijallahu anha

Akida – Islamsko vjerovanje

Akida – Islamsko vjerovanje Plan i Program Literatura   Lekcije Uvod u islamsku akidu Akida ehli sunneta vel dzemata Definicija Imana Ruknovi (temelji) imana- Džibrilov hadis Ruknovi (temelji) šehadeta Vjerovanje u Allaha s.w.t. Širk – mali i veliki Vjerovanje u meleke Allahove Knjige Allahovi poslanici i vjerovjesnici Sudnji Dan Zagrobni život (Berzah) Vjerovanje u Allahovo određenje Nevakidul Islam Grijesi i posljedice grijeha Ashabi radiallahu anhu

Novi semestar

Obavještavamo braću i sestre da islamska akademija Ibn Kesir, nakon ljetnjeg odmora i uspješno završnog prvog semestra, nastavlja sa radom. Drugi semestar počinje u ponedeljak 15. septembra tekuće 2014. godine. U drugom semestru studenti će imati priliku slušati nastavu iz Tefsira i Osnova hadisa. Svi dosadasnji studenti, kao i oni koji se žele priključiti akademiji prvi put mogu se prijaviti na mail vahid@bfmgbg.se. Uslove za upis također mogu dobiti putem

Uspješno završen prvi semestar

‘Ibn Kesir’ Uspješno završen prvi semestar   Rekao je Uzvišeni: قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ ”Reci: “Zar su isti oni koji znaju i oni koji ne znaju?” (Az-Zumar, 9.) Allahov Poslanik s.a.w.s. nas je obavjestio o velikoj nagradi koja je obećana svakome ko krene putem sticanja znanja o Allahovoj vjeri rekavši: ”Ko krene putem sticanja znanja, Allah će mu olakšati put do dženneta” (Bilježe Tirmizi i Ahmed

Grijesi i posljedice grijeha

Grijesi i posljedice grijeha   Grijesi i posljedice grijeha   1. Prvo pogrešno shvatanje po pitanju grijeha jeste njihovo podcjenjivanje. Rekao je Ibn Mes’ud r.a: ‘Zaista vjernik vidi svoje grijehe kao da sjedi ispod brda za koje se boji da će se srušiti na njega. A griješnik vidi grijehe kao muhu koja prođe ispred njegovog nosa, a on samo rukom prođe pored svoga nosa.” – Allahovi poslanici će na Sudnjemu