Studije

Definicija Imana

Lekcija br. 3 Definicija Imana   Video “Definicija Imana”  Preuzmite lekciju u  mp3 formtu Preuzmite tekst u word formatu Ladda ner på svenska Definicija Imana, njegovi sastavni dijelovi, dokazi da iman raste i opada 1. Iman je čvrsto ubjeđenje srcem u Allaha dž.š., i u ono o čemu nas je On Uzvišeni obavjestio u Kur’anu i o čemu nas je obavjestio Njegov Poslanik s.a.w.s., svjedočenje toga jezikom i potvrđivanje toga

Uvod u Siru

Lekcija br. 1 Uvod u siru   Video “Uvod u siru”  Preuzmite lekciju u  mp3 formtu Preuzmite tekst u word formatu Ladda ner på svenska Sira – Životopis Allahovog Poslanika s.a.w.s. (Definicija, cilj i korist izučavanja, izvori) 1. Jezičko značenje Sire jeste da je to put, praksa, stanje u kome se nalazi neka osoba. 2. Šerijatsko značenje: Sira Poslanika s.a.w.s. je nauka koja proučava život Poslanika s.a.w.s. sa osvrtom na

Uvod u islamsku akidu

Lekcija br. 1 Uvod u islamsku Akidu     1. Definicija akide i njeni izvori 1. Jezičko značenje riječi Akida: Riječ Akida potiče od arapske riječi (عقد) što znači svezati, zategnuti, pričvrstiti. (Dr. Nasir El ‘Akl, Akida i islamski pokreti) 2. Opće jezičko značenje Akide jeste da je to čvrsto vjerovanje tj. ubjeđenje koje u sebi nema nimalo sumnje i nesigurnosti.  (Dr. Nasir El ‘Akl, Akida i islamski pokreti) 3.

Akida Ehli sunneta vel džemata

Lekcija br. 2 Ehli sunnet vel džemat     Ehli sunnet vel džemat (Akida Ehli sunneta vel džemata, njene karakteristike, definicija novotarije i sljedbenika nevotarija)   1. Riječ sunnet u arapskom jeziku označava put, stazu. U šerijatskom značenju u akidi Sunnet je put kojim je išao Poslanik s.a.w.s. zajedno sa svojim drugovima ashabima i to znanjem, vjerovanjem, riječima i djelima. To je put kojim nam je Poslanik s.a.w.s. naredio da

Ispiti za prvi semestar 2014.godine

Ispiti za prvi semestar 2014. godine Šerijatska akademija  ”Ibn Kesir” Prvi ispitni rok iz oba predmeta za redovne studente:   a) Prvi ispit i za braću i sestre:  –  Ponedeljak 05. maj 2014. u 17:30h u prostorijama SFM – (maksimalno 30 poena) b) Drugi ispit za braću i za sestre: Subota 21. juni 2014. u 16:00h u Geteborgu (mjesto će naknadno biti saopćeno) – (maksimalno 70 poena)   Ispitni rok

Pravilnik o radu islamske akademije

Pravilnik o radu islamske akademije ”Ibn Kesir” 1. U godini će biti dva semestra u trajanju od po 4 mjeseca: – Prvi semestar počinje u martu i završava se krajem juna – Drugi semestar počinje u septembru i završava se krajem decembra. Svaki semestar će imati po dva nastavna predmeta. Akademija će trajati dvije godine, to jest 4 semestra i imaće ukupno 8 predmeta: – Osnovi Akide – Sira, životopis

Plan i program

Sira ­ Životopis Allahovog Poslanika s.a.w.s. Plan i program rada 1. Definicija Sire, izvori, koristi i ciljevi proučavanja sire 2. Predislamski Arapi (političko, društveno i vjersko stanje), porijeklo Poslanika s.a.w.s., njegovo a.s. rođenje. 3. Život do poslanstva (boravak u Benu Sad, ostanak bez majke i djeda, život kod amidže, bitka El­Fidžar, ženidba sa Hatidžom r.a., presuda oko Kabe) 4. Objava, tri godine tajne dawe, javni poziv u Islam, načini odupiranja dawi. 5. Prva i druga hidžra u Abesiniju, Hamza r.a. i Omer r.a. primaju islam, sveopći bojkot. 6. Godina Tuge, pozivanje u Islam izvan Mekke (odlazak u Taif, 6 stanovnika Jesriba prima Islam), događaj Isra’ i Miradž. 7. Prva i druga prisjega na Akabi, Poslanikova s.a.w.s. hidžra, izgradnja Poslanikovog mesdžida, bratimljenje Muhadžira i Ensarija, ugovor sa Židovima Medine, Medinska povelja. 8. Mušrici Mekke provociraju muslimane u Medini, Bitka na Bedru (povod sukoba, priprema za bitku, tok bitke, rezultat bitke) 9. Pohod na Jevreje Benu Kajnuka, ubistvo Kaba ibn Ešrefa. 10. Bitka na Uhudu (povod bitke, promjena plana bitke, izdaja munafika, tok bitke, kraj bitke i njene posljedice) 11. Pohodi, izvidnice i događaji između Uhuda i Ahzaba, bitka na Hendeku (Ahzab), pohod na Jevreje Benu Kurejza. 12. Pohod na Benu Mustalik i potvora na Aišu r.a., i pokušaj da se zavade Muhadžiri i Ensarije. 13. Ugovor na Hudejbiji, vraćanje Ebu Džendela Kurejšijama, pozivanje u Islam vladara džava, bitka na Hajberu, Bitka na Muti. 14. Oslobađanje Mekke, bitka na Hunejnu. 15. Pohod na Tebuk, masovan prelazak plemena u Islam, oprosni hadždž. 16. Posljednji dani Poslanika s.a.w.s., bolest, preseljenje na ahiret, i dolazak na vlasti Ebu Bekra r.a., i prvi potezi njega kao halife.

Plan i program

Osnovi Akide ­ Islamskog vjerovanja Plan i program kurs   1. Definicija akide, druga imena koja se koriste u islamskoj literaturi za islamsku akidu, izvori islamkog vjerovanja. 2. Akida Ehli sunneta vel džemata, njene karakteristike, definicija novotarije i sljedbenika nevotarija 3. Definicija Imana, dokazi da su vanjska djela sastavni dio Imana, dokazi da Iman 4. Džibrilov a.s. hadis, imanski šartovi (uslovi imana), razlika između definicije imana i Islama, tri stepena Imana 5. Ruknovi (temelji) Šehadeta ­ La ilahe ilallah, Muhammedun resulullah, i šartovi 6. Vjerovanje u Allaha s.w.t., tri vrste tevhida i njihova povezanost 7. Širk ­ mali i veliki širk 9. Allahove knjige 10. Allahovi Poslanici a.s. 11. Sudnji dan, mali i veliki predznaci Sudnjega dana 12. Zagrobni život (berzah), proživljenje, sakupljanje na mjesto polaganja računa, suđenje, vaganje djela, sirat ćuprija, džennet i džehennem. 13. Vjerovanje u Allahovo određenje dobra i zla 14. Nevakidul Islam ­ 10 stvari koje poništavaju Islam 15. Veliki grijesi, definicija, vrste i stav Ehli sunneta po pitanju velikih grijeha 16. Ashabi r.a. i stav Ehli sunneta po pitanju ashaba r.a. Preporučena literatura: 1. Iman­Temelji­Suština­Negacija 2. Iz kabura u Džennet ili Džehennem 3. Predznaci Sudnjega dana 4. Strahote Sudnjega dana 5. Tewhid i širk