Islamski tekstovi

Opasnost iskrivljavanja Allahovih imena

Allah subhanehu ve te’ala je rekao…. „Allah ima najljepša imena i vi Ga dozivajte njima, a klonite se onih koji iskrivljavaju Njegova imena – kako budu radili, onako će biti kažnjeni!“ (El-E’araf:180) Iskrivljavanje Allahovih imena može biti na više načina: 1.Prvi način: Da se kipovi i druga lažna božanstva nazivaju Allahovim imenima ilise njihova imena  izvode iz Allahovih subhanehu ve te’ala imena. Tako su mnogobošci svoje kipove, lažna božanstva nazivali El-Lat od

Pravila poznavanja Allahovih imena i svojstava

1.Sva Allahova, subhanehu ve te’ala, imena su lijepa imena. Allah kaže: „Allah ima najljepša imena i vi Ga zovite njima!“ (Prijevod značenja El-E’araf, 180.) U svojoj ljepoti dostižu vrhunac jer iz njih proizilaze svojstva, osobine u kojima nema nimalo manjkavosti. Dakle, sva Allahova imena su lijepa po svome izrazu, po svome značenju kao i po rezultatima i koristima po onoga koji vjeruje u njih. Tako npr.  Allahovo ime „El-Hajj-Živi“ jedno je od

Blagodati poznavanja Allahovih imena i svojstava

Znanje o Allahovim, subhanehu ve te’ala, imenima i svojstvima i njihovo razumijevanje osnova je svakog znanja, jer, postoje dvije vrste šerijatskog znanja: znanje o Allahu, subhanehu ve te’ala, i znanje o Njegovim naredbama i zabranama, odnosno znanje o Allahovom Šerijatu. Ova druga vrsta znanja vraća se prvoj, tj. proizilazi iz nje, upravo kao što sva stvorenja-ljudi, koji bi trebali praktikovati Allahove naredbe i zabrane – vraćaju se Allahu, subhanehu ve

Blagodati poznavanja Allahovih imena i svojstava

Znanje o Allahovim, subhanehu ve te’ala, imenima i svojstvima i njihovo razumijevanje osnova je svakog znanja, jer, postoje dvije vrste šerijatskog znanja: znanje o Allahu, subhanehu ve te’ala, i znanje o Njegovim naredbama i zabranama, odnosno znanje o Allahovom Šerijatu. Ova druga vrsta znanja vraća se prvoj, tj. proizilazi iz nje, upravo kao što sva stvorenja-ljudi, koji bi trebali praktikovati Allahove naredbe i zabrane – vraćaju se Allahu, subhanehu ve

Tumačenje bismille

Bismillahir-Rahmanir-Rahim (U ime Allaha, Svemilosnog, Milostivog) Lingvističari arapskog jezika razilaze se oko izvedenice riječi “ism-ime”. Međutim, znanje o tome toliko i nije bitno, ali je potrebno da se zna da se ovdje ne misli samo na jedno ime, već na sva Allahova lijepa imena. Iako je riječ “ime” u jednini ovdje se ne misli samo na jedno ime, jer postoji pravilo u arapskom jeziku u kojem se kaže: “el-mufredul-mudafu jufidul-‘umum”,

Tumačenje bismille

Bismillahir-Rahmanir-Rahim (U ime Allaha, Svemilosnog, Milostivog) Lingvističari arapskog jezika razilaze se oko izvedenice riječi “ism-ime”. Međutim, znanje o tome toliko i nije bitno, ali je potrebno da se zna da se ovdje ne misli samo na jedno ime, već na sva Allahova lijepa imena. Iako je riječ “ime” u jednini ovdje se ne misli samo na jedno ime, jer postoji pravilo u arapskom jeziku u kojem se kaže: “el-mufredul-mudafu jufidul-‘umum”,

Koliko cijenimo daije?

Sva hvala pripada Allahu, Gospodaru svih svijetova. Neka je salavat i selam na Allahovog miljenika, našeg Poslanika, Muhammeda, sallallahu alejhi we sellem. Pišem vam sa sjevera Evrope, dan nakon druženja održanog u jednom gradu u Švedskoj. Želim da se zahvalim braći iz Švedske Dawetske Organizacije koja svako dva mjeseca organizuju skupove i dovode najeminentnije daije iz Bosne i Hercegovine. Sjećam se da sam vam tačno prije godinu dana pisala, puna

Koga ti brate, slušaš od daija?

Izjave poput: „Ja samo pratim tog i tog daiju, od njega uzimam fetve, ovi ostali me ne zanimaju!“, „Moj šejh je završio taj i taj fakultet, studirao tamo i tamo, napisao ovo i ono, a šta su ovi drugi uradili? Ha, ma to je sve ništa, ahi moj…“, „A, nije tako, boj se Allaha, brate! Oboje znamo da je MOJ šejh najučeniji čovjek na Balkanu i šire, ovi mu ostali