Uncategorized

Pravni propisi o postu dana Arefata – Mr Elvedin Pezić

PRAVNI PROPISI O POSTU DANA AREFATA (Dan Arefata ove – 2017 godine je u četvrtak, 31.8.2017) Dan Arefata je deveti dan mjeseca zul-hidždžeta. Ebu Katada prenosi da je Vjerovjesnik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: “Post Dana Arefata iskupljuje grijehe iz prošle i naredne godine, a post Dana ašure iskupljuje od grijeha (počinjenih) u prošloj godini.” (Muslim) Kada je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, na oproštajnom hadžu obavijestio ashabe o Allahovom

stop – prijave

Vrijeme predviđeno za prijavu je isteklo. Od 15. Maja 2017 godine više se nije moguće prijaviti na seminar koji će se održati od 19-21 Maja 2017 godine!