Uncategorized

stop – prijave

Vrijeme predviđeno za prijavu je isteklo. Od 15. Maja 2017 godine više se nije moguće prijaviti na seminar koji će se održati od 19-21 Maja 2017 godine!

Najvrijedniji dani dunjaluka su na pomolu!!! – Mr Elvedin Pezić

(ZA NEKOLIKO DANA NASTUPAJU NAJVRIJEDNIJI DANI DUNJALUK, JESMO LI SPREMNI ???) Kazao je Allahov Poslanik, podstičući muslimane na činjenje dobra u ovim danima, u prvih deset dana zul-hidždžeta: ”Ne postoje dani u kojima je činjenje dobrih djela draže Allahu od ovih dana”, misleći na prvih deset dana zul-hidždžeta. Rekli su ashabi: ”Pa čak ni borba na Allahovom putu?” Rekao je: ”Ni borba na Allahovom putu!” Nastavio je: ”Osim čovjeka koji

Hutba: Dvadeset i četiri godine od početka oružane agresije na BiH i genocida nad Bošnjacima

Braćo i sestre u islamu! Tema današnje hutbe je Dvadeset i četiri godine od početka oružane agresije na Republiku Bosnu i Hercegovinu i genocida nad Bošnjacima. Jučerašnja oslobađajuća presuda Međunarodnog suda u Hagu za četničkog vojvodu V.Š., koji se od februara 2003. godine, kada je priveden u Hag izigrava sa Sudom, porodicama šehida i preživjelim logorašima je poraz međunarodnog prava, što mi daje za pravo da Sud u Hagu nazovem