Uncategorized

Godina tuge

Lekcija br. 6 Godina tuge   Video “Godina tuge” Preuzmite lekciju u  mp3 formtu Preuzmite tekst u word formatu -uskoro- Ladda ner på svenska -uskoro-  

Vjerovanje u Allaha s.w.t.

Lekcija br. 6 Vjerovanje u Allaha s.w.t.   Video “Vjerovanje u Allaha s.w.t.” Preuzmite lekciju u  mp3 formtu Preuzmite tekst u word formatu Ladda ner på svenska     Vjerovanje u Allaha s.w.t. (Tevhid) 1. U hadisu kojeg bilježei Buharija i Muslim, Allahov Poslanik s.a.w.s. je upitao ashabe: ”Poslanik s.a.w.s. je upitao ashabe: ”Znate li šta je Iman u Allaha Jedinog?” Da bi ispravno shvatili vjerovanje u Allaha dž.š. moramo

Hadis dana – opraštanje i dobrodušnost su od islamskog morala

Prenosi se da je Aiša, radijallahu anha, rekla: “Nije nikada dato Allahovom Poslaniku, sallahu alejhi ve sellem, da izabere između dvije stvari a da nije izabrao lakšu, ako nije grijeh, a ako je grijeh, bio je najdalji čovjek od njega. I nikada se Allahov Poslanik, sallahu alejhi ve sellem, nije ni u čemu svetio zbog sebe, osim kada se skrnavi Allahova zabrana, tada be se svetio radi Allaha.”[1]