Vjera i život

Hadis dana – bratstvo

Prenosi Ebu-Musa, radijallahu anhu, da je Poslanik, sallahu alejhi ve sellem, rekao: “Mu’min prema mu’minu je poput građevine, jedan dio učvršćuje i jača drugi“, a zatim je isprepleo svoje prste.[1]            Biografija ravije: Ebu-Musa Abdullah ibn Kajs ibn Sulejm el-Eš’ari je plemeniti ashab, bio je namjesnik Kufe. Preselio je 50. god. po Hidžri.            Kratki komentar hadisa: Allahov Poslanik, sallahu alejhi ve sellem, je uporedio mu’mina sa građevinom

Hadis dana

  Prenosi Ibn-Omer, radijallahu anhuma, da je Poslanik, sallahu alejhi ve sellem, rekao: “Kada neko od vas jede neka jede svojom desnom rukom, a kada pije neka pije svojom desnom rukom, zaista šejtan jede i pije svojom lijevom rukom.“[1]            Biografija ravije: Abdullah  ibn Omer ibn el-Hattab, radijallahu anhuma, je plemeniti ashab, prenio je mnogo hadisa. Bio je najčvršći u slijeđenju sunneta. Preselio je 73. god. po Hidžri.  

Hadis dana – dobročinstvo

Prenosi Ebu-Hurejre, radijallahu anhu, da je Poslanik, sallahu alejhi ve sellem, rekao: “Idući putem neki čovjek jako je ožednio, pa kad nađe bunar, siđe u njega i napi se vode, a zatim izađe. Kad odjedanput pas, od žeđi isplazio jezik i jede vlažno tlo. ‘Ovog psa je snašla jaka žeđ kao što je i mene bila snašla’, reče taj čovjek, te siđe u bunar i napuni svoju cipelu vodom, a

Hadis dana – Rob na Sudnjem Danu

Prenosi Mu’az ibn Džebel, radijallahu anhu, da je Poslanik, sallahu alejhi ve sellem, rekao: “Neće se pokrenuti stopala Allahovog roba na Sudnjem danu sve dok ne bude pitan o četiri stvari: o svom životu – u šta ga je utrošio, o svojoj mladosti – u čemu ju je proveo, o svom imetku – kako ga je stekao i ušta ga je potrošio i o svom znanju – šta je po

Hadis dana – Jedna oporuka

Prenosi se od Ebu-Zerra, Džundub ibn Dženadeta, i Mu’az ibn Džebela, radijallhu anhuma, da je Poslanik, sallahu alejhi ve sellem, rekao: “Boj se Allaha gdje god da si, loše djelo poprati dobrim, izbrisaće ga i lijepo se sa ljudima ophodi.“[1]            Biografija ravija: Ebu-Zerr el-Gaffari, radijallahu anhu, je časni ashab, jedan od zahida i muhadžira. Rano je primio islam, ali je kasno obavio hidžru te nije učestvovao u Bici

Hadis dana – Održavanje rodbinskih veza

OBAVEZA ODRŽAVANJA ROBINSKIH VEZA    Prenosi se od Enesa, radijallahu anhu, da je Poslanik, sallahu aleji ve sellem, rekao: “Ko voli da mu se poveća opskrba i produži život neka održava rodbinske veza.“[1]   Biografija ravije: Enes ibn Malik el-Ensari, rahimehullah, časni ashab, sluga Poslanika, sallahu alejhi ve sellem. Služio ga je deset godina. Prenio je mnogo hadisa i ubraja se među fakihe i učene ashabe. Preselio je 92. god.

Hadis dana – Nijjet

Kaže Omer ibn el-Hattab, radijallahu anhu: “Čuo sam da je Poslanik, sallahu alejhi ve sellem rekao: ‘Zaista se djela vrednuju prema nijetima, i zaista svakom čovjeku pripada ono šta namjerava. Pa onaj ko je učinio hidžru Allahu i Njegovom Poslaniku, hidžra mu je bila Allahu i Njegovom Poslaniku, a onaj ko je učinio hidžru radi dunjalučke koristi ili zbog žene da bi je oženio, njegova hidžra je bila onome kome

Druženje u Norrköpingu 21-22 februara 2014

Es-Selamu Alejkum Wr Wb! Svedska Dawetska Organizacija vas poziva na još jedno, inshaAllah uspješno, islamsko druženje. Ovaj put je sa nama uvaženi dr. Safet Kuduzović a domaćini su nasa braća i sestre iz Norrköpinga, Švedska. Da bi nama svima druženje ostavilo najljepše utiske molimo vas da detaljno pročitate informacije i da nam do odredjenog vremena javite koliko vas dolazi (djeca, ljudi, žene), kada dolazite i odlazite, i dali vam je potrebno mjesto za konak.