Adresa : Mesdzid Huda Docentgatan 5A. Ucesce za hranu je 100 sek po osobi.
Podatci o prijavi:*
Adresa:*
E-mail:*
Broj telefona:
-
Dan dolaska:
Unesite podatke za osobu/osobe koje eventualno dolaze sa vama.