Wednesday, June 19, 2024
HomeStudijeGrijesi i posljedice grijeha

Grijesi i posljedice grijeha

Grijesi i posljedice grijeha

youtubdownmp3image_doc

 

Grijesi i posljedice grijeha

 

1. Prvo pogrešno shvatanje po pitanju grijeha jeste njihovo podcjenjivanje.

Rekao je Ibn Mes’ud r.a: ‘Zaista vjernik vidi svoje grijehe kao da sjedi ispod brda za koje se boji da će se srušiti na njega. A griješnik vidi grijehe kao muhu koja prođe ispred njegovog nosa, a on samo rukom prođe pored svoga nosa.”

– Allahovi poslanici će na Sudnjemu danu velikim smatrati stvari koje su učinili radi Allahove vjere, ili nehotice, i za šta ih Allah dž.š. neće kazniti:

– Ibrahim a.s. će velikim grijehom, zbog koga će strepiti na Sudnjemu danu, smatrati što je tri puta ”slagao”, iako je to dozvoljena stvar u Islamu u situacijama u kojima se on našaoز

– Dok će Musa a.s. strepiti na Sudnjemu danu zbog toga što je, braneći čovjek iz Benu Israila od nepravednika, nehotice ubio nepravednika.

 

Primjeri podcjenjivanja grijeha navedeni u hadisu su sljedeći

– ”Ući će u džehennem žena zbog mačke koju je zatvorila, a nije je hranila, niti ju je pustila da se hrani vani sa insektima.”(Buharija i Muslim)

– Od Abdullaha ibn Omera r.a. se prenosi da je rekao: ”Živio je u vrijeme Poslanika s.a.w.s. čovjek p imenu Karkara. Kada je umro Allahov Poslanik s.a.w.s. je rekao da će on u vatru. Kada su otišli do njegove kuće pronašli su jedan ogrtač kojeg je taj ukrao iz ratnog plijena.” (Buharija)

– ”Ko bude držao psa, koji nije lovački i koji nije čuvar, taj će gubiti svaki dan od nagrade dva brda nagrade.” (Buharija i Muslim)

– ”Zaista će čovjek izgovoriti riječ, a u njoj neće vidjeti ništa loše, a zbog nje će biti bačen 70 godina u vatru.” (Tirmizi)

 

Dakle, onaj ko na dunjaluku bude podcjenjivao grijehe, na onome svijetu biće od gubitnika i propalica, tj. kako je Poslanik s.a.w.s. nazvao takve – bit će od MUFLISA

Od Ebu Hurejre r.a. se prenosi da je Poslanik s.a.w.s. upitao: ”Znate li ko je gubitnik (bankrot)?”, a prisutni su odgovorili: ”Gubitnik kod nas je onaj koji nema niti jednog dirhema, niti bilo kakvog užitka.” Poslanik s.a.w.s. tada reče: ”Gubitnik iz moga ummeta je čovjek koji će na Sudnjemu danu doći sa namazom, postom i zekatom. Ali on je potvorio ovoga, opsovao onoga, ovome nepravedno oteo imetak, onome neopravdano prolio krv, udario ovoga, pa će svakome od njih morati da dadne svojih dobrih djela. Kada se njegova dobra djela potroše prije nego namiri dug svakome, onda će se od njih uzimati grijesi i stavljati na njegovu vagu, a zatim će taj biti bačen u vatru.” (Bilježi imam Ahmed u Musnedu)

 

2. Drugo pogrešno shvatanje kada je u pitanju odnos prema grijesima, jeste njihovo preuveličavanje, tj. vjerovanje da će se zbog grijeha koji ne izvode iz vjere (ne spadaju u kategoriju širka ili kufra) boraviti vječno u vatru, ili da ih Allah dž.š. na Sudnjemu danu neće oprostiti nikome, ko ih bude činio.

Primjer toga je hadis o pokajanju čovjeka koji je ubio 100 ljudi, a koji je zabilježen u Buhariji i Muslimu. Kada je upitao najučenijeg čovjeka jednog mjesta da li za njega ima pokajanja obzirom da je ubio 99 ljudi, on mu je odgovorio da nema pa je i njega ubio. Na kraju je naišao na čovjeka koji mu je potvrdio da za njega ima pokajanja ako je ono iskreno, a Allah dž.š. mu je na kraju i oprostio.

Ovo pogrešno ubjeđenje dovodi do jedne ‘anomalije’ u muslimanskom društvu, a to je podcjenjivanje, omalovažavanje i loše ophođenje prema muslimanima griješnicima, što ih može odvesti u još veće grijehe, pa čak i nevjerstvo. A one koji ih omalovažavaju i narušavaju njihovu čast može odvesti u oholost.

Poslanik s.a.w.s. je zabrani jednom ashabu da proklinje drugog ashaba kojem je Poslanik s.a.w.s. presudio bičevanjem zbog pijenja alkohola:

– Od Omera r.a. se prenosi da je rekao: Bio je jedan čovjek u vrijeme Poslanika s.a.w.s. koji se zvao Abdullah, a volio je da nasmije Poslanika s.a.w.s. Allahov Poslanik s.a.w.s. je nekoliko puta nad njime izvršio kaznu bičevanja zbog pijenja alkohola. Jednom dok je Poslanik s.a.w.s. naredio da se bičuje jedan od prisutnih ashaba reče: ”Nekaq je na njega Allahovo prokletstvo, koliko puta mu se ovo ponavlja.” Tada Poslanik s.a.w.s. reče: ” Nemjte ga proklinjati, jer ja znam da on voli Allaha i Njegovog Poslanika.” (Buharija)

– Muslim bilježi predaju da je Poslanik s.a.w.s. rekao: ”Jedan čovjek je rekao: ‘Allah neće oprostiti tome i tome.’ A Allah je rekao: ”Ko je taj koji je u Moje ime rekao da Ja neću oprostiti tome i tome? Ja ću zaista oprostiti tome, a tebi ću uništiti djela pa će se riječi tvoje na tebe odnositi.”

Sljedbenici prakse Poslanika s.a.w.s. i ashaba r.a., po pitanju velikih grijeha (dakle onih koji ne izvode iz vjere) smatraju sljedeće:

– da će ih Allah dž.š. oprostiti ako bude htio, onome kome bude htio na Sudnjemu danu, i bez da su se takvi pokajali prije smrti, kao što kaže Uzvišeni:

إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء

”Allah neće oprostiti da Mu se neko drugi smatra ravnim, a oprostiće manje grijehove od toga, kome On hoće.”

A Allah dž.š. će vjernicima, kojima bude htio, na Sudnjemu danu opraštati velike grijehe zbog šefata (zauzimanja za njih) Poslanika s.a.w.s.

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ” شَفَاعَتِي لأَهْلِ الْكَبَائِرِ مِنْ أُمَّتِي

”Ja ću se zauzimati za velike griješnike iz mog ummeta.” (Tirmizi i Ibn Madže)

ili zbog mnoštva drugih dobrih djela, koja su izbrisala njegove velike grijehe, kao što kaže Uzvišeni:

إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ

”Dobra djela zaista poništavaju hrđava…” (Hud, 114.)

A ako ih Allah dž.š. kazni zbog činjenja velikih grijeha džehennemom, oni će, ako su bili vjernici i iskreni sljedbenici šehadeta, kad tad ući i džennet, na osnovu mnogobrojnih hadisa koji govore o tome:

U dva Sahiha se prenosi hadis od Ebi Zera r.a. da je Poslanik s.a.w.s. rekao: ”Došao mi je Džibril alejhi selam i obradovao me riječima: ”Ko umre od tvoga ummeta, a da Allahu nije činio širk, ući će u džennet.” Pa sam ja rekao: ”Zar i ako je blud počinio, i ako je ukrao?!” A Allahov Poslanik s.a.w.s. reče: ”Čak i ako je blud počinio, i ako je ukrao!”

O ovome nam svjedoči i ‘Hadis kartice’:

Od Abdullaha ibn Amra ibn El-‘Asa, r.a., se prenosi da je Poslanik s.a.w.s. rekao: ”Dozvaće se čovjek iz mog ummeta na Sudnjemu danu ispred ostalih stvorenja i biće mu predočeno 99 dugih bilješki (od grijeha), dugih koliko vid može doprijeti. Tada će ga Allah dž.š. upitati: ”Da li negiraš išta od ovoga?”, a on će odgovoriti: ”Ne, Gospodaru moj!”. Zatim će ga Allah dž.š. upitati: ”Da li su te oštetili pisari čuvari (meleki)?”, a potom će ga upitati: ”Da li imaš nešto od dobrih djela.” Tada će ovaj čovjek iz straha reći: ”Ne!” Tada će Allah dž.š. reći: ”Nije tako, ti zaista imaš dobro djelo, tebi se danas zaista neće učiniti nepravda.” Zatim će se izvaditi jedna kartica na kojoj piše: Ešhedu en La ilahe illallah ve ene Muhammeden abduhu ve resuluhu.Tada će reći čovjek: ”Gospodaru moj, šta je ova mala kartica u odnosu na ove bilješke?!”, a biće mu rečeno: ”Neće ti se nepravda učiniti.”Pa će se onda staviti bilješke na jednu stranu vage, a kartica na drugu stranu, pa će prevagnuti kartica.” (Hadis bilježe Ahmed, Tirmizi, Ibn Madže i Hakim, a šejh Albani ga je ocjenio ispravnim)

 

– Oni koji podcjenjuju opasnost grijeha i ne osvrću se na njih nadajući se Allahavoj milosti su murdžije, tj. oni koji ljudima daju lažnu nadu.

– A oni koji smatraju da će vjernici zbog velikih grijeha boraviti vječno u vatri su haridžije u mu’tezile, tj. oni koji ljude nepravedno plaše džehenemom.

– Oba ova mišljenja su suprotna praksi i ubjeđenju ehli sunneta, koji daju nadu, ali ne lažnu, ali i spominju strahote džehennema. Dakle ehli sunnet u isto vrijeme plaši griješnike hadisom o Muflisu (gubitniku), i daje im nadu ‘hadisom kartice’.

 

 

3. Treće pogrešno shvatanje onoga što nam je šerijatom zabranjeno jeste i ubjeđenje da u tim stvarima na dunjaluku ima koristi:

– kao što je vjerovanje da je pijenje jedne čaše vina svaki dan zdravo za čovjekov organizam

– ili da slušanje muzike opušta čovjeka i da je muzika dobra kao terapija protiv depresije

– da je brijanje brade kod muškaraca odraz čistoće i lične higijene, a u isto vrijeme brada kod žene predstavlja slobodu žena.

– da je hidžab veoma štetan po zdravlje žena na velikim vrućinama, i da se žena na velikim vrućinama treba otkriti radi zdravlja, jer navodno hidžab spriječava sunčevim zrakama da dođu do kože i na taj način šteti zdravlju.

– ili ,ubjeđenje da ljudi koji pišu zapise i prave raznorazne hamajlije samo pomažu ljudima i da tu nema nikakve štete.

Sva ova mišljenja i slična ubjeđenja u suprotnosti su sa onim čime nas je podučio naš Poslanik s.a.w.s., tj. da u haramu Allah dž.š. nije dao dobra za čovjeka, inače ga ne bi zabranio.

Rekao je Poslanik s.a.w.s:

”Nisam ostavio niti jednu stvar koja vas približava Allahu, a da vam je nisam naredio. Niti sam ostavio ijednu stvar koja vas udaljava od Allaha, a da vam je nisam zabranio.” (Bilježi Abdurezak u ‘Kitabul džami’, i Ibn Ebi Šejbe u ‘Ez-Zuhd’, i Taberani u ‘El-Mu’džem El-Kebir’ i svi ljudi u lancu kojeg bilježi Taberani su povjerljivi)

Poslanik s.a.w.s. je u poznatom hadisu u Sahihu Muslima opisao vjernike koji, kada vide da se čini neki haram, smatraju to haramom i preziru taj čin srcem, bez da govorom upozore na njega, ili da ga rukom spriječe, kao vjernike sa najslabijim imanom.

Šta onda reći u kakvoj opasnosti po svoju vjeru se nalaze oni koji činjenje grijeha ne preziru srcem, ili još gore smatraju ga dozvoljenim; ili još gore preporučuju govorom grijehe drugima; ili najgore bore se za zabranu halala i naređuju da se grijesi čine.

 

4.  Pogrešno shvatanje po pitanju grijeha jeste  i mišljenje da će se posljedice grijeha i njihova štetnost osjetiti tek na ahiretu, i da oni na dunjaluku ne ostavljaju nikakvog traga.

Grijesi na dunjaluku itekako ostavljaju duboke tragove ostavljajući štetne posljedice kako na samog griješnika, tako i na društvo, a i na okolinu i prirodu u kojoj griješnik živi. Te štetne posljedice grijeha mogu biti fizičke, psihičke, materijalne (ekonomske) prirode i na pojedinca i na društvo.

 

Od posljedica koje grijesi ostavljaju na dunjaluku su:

.

1- Prepreka u sticanju znanja, kao što je Imam Malik rekao svome učeniku Imamu Šafiji: ”Ja vidim da je Allah dž.š. u tvoje srce usadio svjetlost (znanje), pa ga nemoj gasiti sa tamom grijeha.”

2- Prepreka u primanju dove:

– Primjer čovjeka koji je bio putnik i dovio, a odjeća, hrana i piće mu bili haram, kako stoji u Sahihu Muslima.

– Primjer čovjeka koji posjeti gatara i vračara, a ne povjeruje mu, Allah takvome neće primati namaz 40 noći, kako stoji u hadisu Muslima.

3- Umanjivanje nafake i bereketa:

Rekao je Allahov Poslanik s.a.w.s: ”Zaista će rob biti spriječen da dođe do rizka (nafake) zbog grijeha koji čini.” (Bilježi Ahmed)

4- Tama u srcu i tjeskoba u plućima:

Rekao je Ibn Abbas r.a: ”Zaista dobra djela ostavljaju bjelinu na licu isvjetlost u srcu. A zista grijesi ostavljaju crnilo na licu i tamu u srcu i kaburu.”

5- Poniženje na dunjaluku:

Od Poslanika s.a.w.s. se prenosi da je rekao: ”A poniženje i omalovažavanje je posljedica ostavljanja mojih naredbi.”(Ahmed)

6- Razne vrste iskušenja i kazni u obliku bolesti, epidemija, gladi, straha itd.

Rekao je Poslanik s.a.w.s: ”Neće se pojaviti nemoral u jednom narodu u toj mjeri da ga javno čine, a da ih neće stići iskušenje u obliku epidemija i gladi koje nisu bile poznate u narodima koji su prije njih živjeli.” (Ibn Madže)

8- Grijesi ostavljaju traga i na prirodu, životinje i okolinu, kao što je rekao Poslanik s.a.w.s kada je pored njega prošla dženaza: ”Odmorio se ili se odmorilo od njega.” Na pitanje šta je pod tim mislio Poslanik s.a.w.s je odgovorio:

”Ako je vjernik onda se (nakon smrti) on odmorio od dunjalučkih iskušenja. A ako je griješnik onda su se od njega (nakon njegove smrti) odmorilii ljudi i zemlja, i drveće i životinje.” (Buharija)

 

5. Sve ove negativne posljedice od grijeha pored samih griješnika osjetiće i vjernici koji budu u njihovoj blizini, ako se ti grijesi puno prošire.

U nekoliko hadisa u kojima Allahov Poslanik s.a.v.s. spominje Allahovu kaznu i uništenje jednog naroda, a koje prenose njegove žene, majke vjernika r.a.:

– kao što je rivajet od Ummu Seleme r.a. u kome se spominje uništenje zbog ostavljanja naređivanja dobra i odvraćanja od zla;

– ili rivajet od Zejneb bint Džahš r.a. u kome se spominje fitna Je’džudža i Me’džudža

na kraju hadisa stoji pitanje majki vjernika r.a upućeno Allahovom Poslaniku s.a.w.s.

أ نهلك و فينا الصالحون يا رسول الله؟

Zar ćemo biti uništeni, a među nama će biti dobrih vjernika, o Allahov Poslaniče?

A on s.a.w.s. će odgovoriti:

نعم إذا كثر الخبث

”Da, ako se proširi pokvarenjaštvo (grijesi)!”

RELATED ARTICLES

Most Popular

Recent Comments