Redakcija

SDO – Švedska Dawetska Organizacija je formalno osnovana 2012 godine, ali praktično djeluje više godina. Kroz seminare na nivou Švedske u poslijednjih par godina javila se ideja i potreba za organizacijom koja će se brinuti o pitanju dawe na nivou Švedske. SDO se bavi organizovanjem edukativno-naučnih predavanja i štampanjem dawetskog materijala sa ciljem poziva ljudi ka vraćanju izvornom razumijevanju vjere baziranom na Kur’anu i sunetu Poslanika sallallahu alejhi we sellem.

______________________________________________________________