Sunday, June 23, 2024
HomeStudijeSudnji Dan

Sudnji Dan

Lekcija br. 11

Sudnji Dan

Video “Sudnji Dan”

Preuzmite lekciju u  mp3 formtu

Preuzmite tekst u word formatu

Ladda ner på svenska

 

Predznaci Sudnjega dana

 

1. Vjernici su dužni vjerovati u dan kada će Allah dž.š., nakon što usmrti sva stvorenja, iste ponovo oživjeti, a zatim ih okupiti na mjestu ne kojem će svi polagati račune za ono što su radili. Taj dan jeste Sudnji dan, a vjerovanje u njega jeste 5. temelj Imana.

2. Vjerovanje u Sudnji dan obuhvata: vjerovanje u njegove predznake, u zagrobni život (berzah), u uništenje svega, ponovno oživljenje, polaganje računa, vaganje djela, prelazak preko Sirat ćuprije, ulazak u džennet ili džehennem.

3. U Kur’anu se spominje dosta imena za ovaj dan, a neka od njih su:

– يوم القيامة – Kijametski dan

–             اليوم الآخر- Drugi svijet

– الساعة – Čas

– يوم الفصل – Dan razdvajanja

–             يوم الدين – Danpolaganja računa

– يوم الحساب- Dan računa

–             الحاقة- Čas istiniti

– يوم الوعيد – Dan prijetnje

4. Tačno vrijeme nastupanja Sudnjeg dana zna samo Allah dž.š., i o tome nije obavješten niti Poslanik s.a.w.s., niti melek Džibril a.s., kao što stoji u odgovoru Poslanika s.a.w.s. meleku Džibrilu a.s. kada ga je upitao o vremenu nastupanja Sudnjega dana:

‘Upitani o tome ne zna ništa više od onoga koji pita.’ (Buharija i Muslim)

Kaže Uzvišeni: يَسْأَلُونَكَ عَنِ السَّاعَةِ أَيَّانَ مُرْسَاهَا

فِيمَ أَنْتَ مِنْ ذِكْرَاهَا

إِلَىٰ رَبِّكَ مُنْتَهَاهَا

”Pitaju te o Času kijameta: ‘Kada će se dogoditi?’ Šta ti o spomenu njegovom znaš?! Znanje o njemu kod Gospodara tvoga skončava.” (An-Nazi’at, 42-44)

5. Ono o čemu nas je obavjestio Uzvišeni jeste da je Sudnji dan veoma blizu:

اقْتَرَبَتِ السَّاعَةُ وَانْشَقَّ الْقَمَرُ

”Bliži se čas i Mjesec se raspolutio.” (El-Kamer, 1.)

Hadis: ”Ja i Sudnji dan smo poslani kao ovo dvoje, pa je pokazao sa dva prsta koja je spojio.” (Buharija)

6. Allah dž.š. i Njegov Poslanik s.a.w.s. su nas obavjestili o predznacima Sudnjega dana. Ti predznaci su od stvari gajba (stvari koje mi ne možemo spoznati svojim čulima, a obavješteni smo o njima putem objave od Poslanika s.a.w.s.), i zato u njih moramo vjerovati onako kako je došlo u Kur’anu i sunetu, bez izmjena ičega od toga, niti dodavanjem ili oduzimanjem od toga.

7. Ovaj dan će sigurno nastupiti, njegovi predznaci će se sigurno desiti kako smo obavješteni Kur’anom i sunnetom, a većina ljudi u ovaj dan neće da vjeruje onako kako je to došlo u Kur’anu i Sunnetu Poslanika s.a.w.s.

إِنَّ السَّاعَةَ لَآتِيَةٌ لَا رَيْبَ فِيهَا وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يُؤْمِنُونَ

”Zaista će Čas sudnji doći u to nema ni malo sumnje, ali većina ljudi ne vjeruje.” (El-Mu’min, 59.)

8. Predznaci Sudnjeg dana se dijele na male i velike predznake:

a) Mali predznaci Sudnjega dana su predznaci koji će prethoditi Sudnjemu danu jedan duži vremenski period u odnosu na velike predznake. Bivaju u običnom i uobičajenom obliku. Neki od njih će se desiti zajedno sa velikim predznacima.

b) Veliki predznaci Sudnjega dana pojaviće se neposredno pred sami Sudnji dan. To su vrlo neobične i neuobičajene pojave koje će se desiti vrlo brzo jedna za drugom.

9. Male predznake Sudnjega dana, za koje imamo potvrdu u sahih hadisima, možemo podijeliti na one koji su se već desili, na one koji se dešavaju još uvijek, i na one koji se još uvijek nisu desili.

a) Oni koji su se već desili:

1. Poslanstvo Muhammeda, s.a.v.s.,

2. Smrt Poslanika Muhammeda, s.a.v.s.,

3. Osvajanje Bejtul-Makdisa (16. g.h. u vrijeme hilafeta Omera r.a.)

4. Kuga Umvas (18.g.h., umrlo 25 hiljada muslimana, od njih i Ebu Ubejda Amir ibn El-Džerrah r.a.)

5. Pojava lažnih poslanika ( bilo ih je oko 30, među njima 4 žene, među njima Musejlema Kezab na Jermuku, El-Esved El Anesi u Jemenu, žena Sedždžah na Jermuku, ili u novije vrijeme Mirza Gulam Ahmed osnivač sekte Ahmedije)

6. Pojava velike vatre u Hidžazu, 654. g.h. od koje svjetlo doprije do Basre

7. Borba sa narodom Turk (jedna od tih je borba protiv Tatara)

 

b) Oni koji su još uvijek prisutni:

 

8. Novčana korist i nepotrebnost dobrovovljnog davanja – sadake (prvi put se desilo u vrijeme Omera ibn Abdulaziza, rhm, jednog od posljednjih emevijskih halifa)

9. Pojava fitneta-nereda (posebno su naglašene u hadisima Fitne sa Istoka: haridžije, rafidije, batinije, kaderije džehmije pojavile se iz Iraka, a i Dedžal će se pojaviti sa Istoka)

10. Sigurnosna rasprostranjenost (desilo se u vrijeme ashaba r.a., dešava se danas, desiće se u vrijeme Mehdije i Ise a.s.)

11. Borba sa nevjernicima,

12. Nestanak povjerenja,

13. Nestanak znanja i pojava neznanja,

14. Mnoštvo policije i saučesnika zulumčarima – nepravednicima,

15. Rasprostranjenost prostitucije,

16. Rasprostranjenost kamate,

17. Pojava muzičkih instrumenata i njihovo dozvoljavanje,

18. Mnoštvo pijenje alkohola i njegovo odobravanje,

19. Ukrašavanje mesdžida i nadmetanje u njihovoj gradnji,

20. Nadmetanje u gradnji visokih kuća,

21. Rađanje robinje sebi gospodara,

22. Mnoštvo ubistava,

23. Brzina protoka vremena,

24. Blizina pijaca – trgovina,

25. Pojava širka – nevjerstva u ovom ummetu,

26. Pojava razvrata, prekidanje rodbinskih veza i loši međuljudski odnosi,

27. Podmlađivanje staraca,

28. Velika škrtost,

29. Mnoštvo trgovine,

30. Mnoštvo potresa – podrhtavanja tla,

31. Pojava propadanja, izobličavanja i sklizanja zemlje (Tirmizi bilježi hadis da će se to desiti kada se prošire muzički instrumenti, pjevačice i alkoholičari)

32. Nestanak pobožnih ljudi,

33. Povećan broj pokvarenjaka,

34. Nazivanje pozdrava samo onima koje poznajemo,

35. Traženje znanja kod mlađih osoba,

36. Pojava izazovno obučenih žena,

37. Istinitost snova mu’mina – istinskih vjernika,

38. Mnoštvo pisanja i izdavanja knjiga,

39. Podcjenjivanje Sunneta koji su bili islamskim podsticajem,

40. Ogromnost mjeseca,

41. Veliko prisustvo laži i nesigurnost u potvrđivanju vijesti,

42. Velika pojava lažnog i uskraćivanje istinskog svjedoćenja,

43. Veliki broj iznenadnih smrti,

44. Međusobno nepoznavanje,

45. Povrat arapske zemlje u obliku pašnjaka i rijeka,

46. Mnoštvo kiša, a malo rastinja (kiša koju zemlja neće upijati, već će se stvarati velike poplave koje će rušiti kuće)

47. Priželjkivanje smrti zbog žestine nesreće (iskušenja),

 

c) Oni koji se još uvijek nisu desili

 

48. Mnoštvo žena, a manjkavost muškaraca (pedeset žena na jednog muškarca)

49. Povlačenje rijeke Eufrat sa brda zlata,

50. Dolazak Kahtanca,

51. Razgovor zvijeri i predmeta sa čovjekom,

52. Mnoštvo Rimljana i njihova borba protiv muslimana (kod mjesta El E’mak i Dabik u blizini Halepa. Biće ih pod 80 zastava po 12 hiljada vojnika. Sukob će izbiti zbog muslimana potomaka Ishaka a.s. koje će kršćani tražiti od muslimana da im ih predaju)

53. Pojava Mehdija

54. Osvojenje Carigrada (Konstantinopolisa),

55. Borba protiv Židova,

56. Čišćenje Medine od pokvarenjaka i njeno rušenje na kraju vremena,

57. Slanje blagog povjetarca koji će uzimati duše vjernika,

58. Skrnavljenje Bejtul Harama i rušenje Kabe (od strane abesinca, crnca krivih nogu, koji će srušiti Kabu sa alatkom nalik na krampu, i opljačkat će ono što je u njoj i pocijepat će njen prekrivač)

 

 

10. Zbog važnosti i posebne povezanosti sa prvim velikim predznacima posebno ćemo opisati dolazak Mehdija, iako je on od malih predznaka Sudnjega dana:

– ime mu je Muhammed ibn Abdullah, i vodi porijeklo od porodice Poslanika s.a.w.s.

– proćelavog je čela i povijenog nosa

– vladaće sedam godina, i ispuniće zemlju pravdom

– pomoći će ga vojska sa istoka sa crnim zastavama

– predvodiće vojsku u kojoj će biti i Isa a.s.

– u njegovo vrijeme će Isa a.s. ubiti Dedžala

 

 

11. Velikih predznaka Sudnjega dana u hadisima sa ispravnim lancem spomenuto je deset. Njihov redosljed dešavanja u tim hadisima nije spomenut. Učenjaci su na osnovu dešavanja i međusobne povezanosti spomenutih u hadisima napravili redosljed dešavanja velikih predznaka. Mi ćemo uzeti mišljenje koje zastupaju Tibi i Ibn Hadžer.

Oni smatraju da velike predznake možemo podijeliti u dvije grupe:

 

a) Veliki predznaci koji najavljuju velike i neuobičajene promjene u društvu i na samoj zemlji:

 

1. Dedžal (lažac, onaj koji puno laže):

– čovjek, kovrdžave kose, slijep u desnom oku, na čelu će imati tri nespojena slova (k, f, r) – kafir i pročitaće ih svaki vjernik, neće imati potomaka,

– učenjaci su se razišli po pitanju da li je on Ibn Sejjad iz vremena Poslanika s.a.w.s ili nije. Kurtubi, Nevevi i Ševkani ga smatraju Dedžalom na osnovu zakletvi Omera r.a., Ibn Omera r.a., Ebu Zerra r.a. i drugih ashaba da je to on. Imam Bejheki, Ibn Tejmije i ibn Kesir smatraju da Ibn Sejjad nije Dedžal. Ibn Kesir smatra da je Dedžal viđen na ostrvu a to svjedoči hadis od Temima r.a.

– pojaviće se sa Istoka (iz mjesta Asfahan u Horosanu, i na putevima između Šama i Iraka), a slijediće ga 70 hiljada židova iz toga mjesta

– neće moći da uđe u Mekku i Medinu

– najveće iskušenje za čovječanstvo na koje je upozoravao svaki Allahov Poslanik a.s.

– sa sobom će imati džennet koji je u stvari vatra, i vatru koja je u stvari džennet

– moći će da naredi kiši da pada, zemlji da rodi plodove i ruševinama da izbaci blago iz sebe

– prepoloviće, a zatim i oživjeti jednog mladića iz Medine, koji će se još više uvjeriti da je to Dedžal, a zatim će mu mladić pobjeći u Medinu

– boraviće 40 dana: jedan dan kao godina, drugi kao mjesec, treći kao sedmica, i ostali dani kao normalni dani

– zaštita od njega je dova na kraju svakog namaza, učenje napamet prvih i zadnjih ajeta sure El-Kehf, poznavanje njegovih znakova, i izbjegavanje mjesta u kojima će boraviti.

– ubiće ga Isa a.s u Kudsu kod Istočne kapije Babu Lud.

 

2. Isa a.s:

– sići će u istočnom Damasku kod Bijele munare, u vrijeme kad će Mehdi trebati predvoditi namaz svojoj vojsci, pa će Isa a.s. klanjati za njim. Spustiće se na krilima dva meleka,

– slomiće krst, ubiti svinju, sudiće po šerijatu, ukinuće džizju (ratni plijen)

– njegov dah će ubijati nevjernike, a dopiraće dokle dopire vid

– doviće protiv Je’džudža i Me’džudža, pa kada ih Allah uništi spustiće mir i bereket na zemlji, takav da će lavovi biti sa devama, tigrovi sa kravama, a vukovi sa ovcama i neće im nauditi

– boraviće na zemlji 7 godina nakon silaska

 

 

3. Je’džudž i Me’džudž:

– potomci su Adema a.s.

– mongolskog porijekla (kosooki), širokih lica

– Zul Karnejin a.s. ih je zarobio branom kojom je spojio dvije planine, koju neće probiti sve do vrijeme pred Sudnji dan

– biće ih puno, kada prođu pored jezera Taberi popiće ga cijelog

– Isa a.s. i vojska sa njime će se skloniti na brdima i doviće protiv njih

– ubijeće sve pred sobom, pa će odapeti strijele ka nebesima, a Allah dž.š. će te strijele vraćati premazane krvlju, tako da će oni reći: ‘Ubili smo onog na nebesima!’

– Allah dž.š. će na njih spustiti crve u njihove vratove, pa će ih to ubiti, pa će poslati dugovrate ptice koje će odnijeti njihove lešine, od kojih je do tada cijela zemlja zaudarala na smrad njihovih leševa

 

 

b) Veliki predznaci koji najavljuju velike neuobičajene promjene u atmosferi i na nebesima:

 

4. Pomračenje na Istoku

 

5. Pomračenje na Zapadu

 

6. Pomračenja na Arapskom poluotoku

 

 

7. Duhan (dim):

– od ovog dima vjernik će osjećati nešto poput prehlade

– kafire će ovaj dim napuhati toliko da će im uši popucati

 

8. Izlazak Sunca sa zapada:

– poslje toga Allah dž.š. više nikome neće primiti pokajanje, ako prije toga nije bio vjernik

 

 

9. Izlazak iz zemlje životinje koja će nevjernicima govoriti da su nevjernici:

– sa sobom će imati Musaov štap sa kojim će obilježavati vjernika po licu

– imaće i Sulejmanov prsten kojim će žigosati nos nevjernika

– ovaj predznak i izlazak Sunca sa zapada će se desiti neposredno jedno za drugim

 

10. Vatra koja će sakupiti ljude:

– pojavit će se u Jemenu

– proširit će se i tjeraće ljude ka zapadu

– ljudi će se okupljati u Šamu

 

 

Literatura:

 

1. Predznaci sudnjeg dana od Jusuf ibn Abdullaha El-Vabila

 

 

Previous article
Next article
RELATED ARTICLES

Most Popular

Recent Comments