Friday, May 24, 2024
HomePitanja i odgovoriDa li je dozvoljeno reći nevjerniku: "Gospodine!?"

Da li je dozvoljeno reći nevjerniku: “Gospodine!?”

Nevjernika i fasika nije dozvoljeno oslovljavati sa “Gospodine”.

Allahov Poslanik s.a.w.s. je rekao: “Nemojte oslovljavati munafika sa “Gospodine”!” (Bilježe Ahmed u Musnedu, i Nesai u Sunenu Kubra)

Iz hadisa se razumije jasna zabrana Poslanika a.s. da se nevjernici i fasici nazivaju “gospodom”, pa zato vjernik ne bi trebao nevjernike oslovljavati na taj način.

Nazvati nekog gospodinom znači ukazati mu posebnu čast, jer gospodin u jeziku znači prvak u nekom narodu, njihov vođa ili učenjak. Zato onaj koji je kafir u Allaha dž.š. ili je poznat kao onaj koji javno čini grijehe (fasik) ne zaslužuje ovaj epitet, već takvog treba nazivati njegovim imenom.

Allahov Poslanik s.a.w.s. je Abdullaha ibn Ubejja, poznatog munafika koji je uživao veliki ugled u Medini prije dolaska Islama, oslovljavao sa Ebu Habab (otac Hababov, a nije ga nikad oslovljavao sa imenom kojim bi mu dao do značaja o.p.)

Zato one koji javno ispoljavaju grijehe i koji su poznati po tome treba nazivati njihovim imenima, nikako ih ne treba nazivati “gospodom” ili nekim sličnim nazivom kojim im se pridaje značaj.

 

Šejh Bin Baz, rahmetullahi alejhi

Sa arapskog preveo i obradio Adnan Nišić

 

RELATED ARTICLES

Most Popular

Recent Comments