Site icon Svedska Dawetska Organizacija

Jezik 5 – Dr Safet Kuduzović

Još jedan dio predavanja o jeziku održanog na druženju u Örebrou, sept 2016

Exit mobile version