Site icon Svedska Dawetska Organizacija

Jezik 6 – Dr Safet Kuduzović


Još jedan dio predavanja o jeziku održanog na druženju u Örebrou, sept 2016

Exit mobile version