Sunday, June 23, 2024
HomeAktuelnoKakav je osjećaj...?

Kakav je osjećaj…?

Kakav je osjećaj…?

 

– Kakav je imao osjećaj Muaaz ibn Džebel kada mu je Poslanik, salallahu alejhi we selem rekao:

“O Muaaz, tako mi Allaha, ja te volim!”

 

– Kakav je  osjećaj imao Abdullah ibn Abbas, Allah bio zadovoljan sa njim, kada ga  je Poslanik, salallahu alejhi we selem, uzeo u naručje i proučio dovu za njega:

“Gospodaru moj, poduči ga Kur anu!”

 

– Kakav je bio osjećaj Alije ibn Ebi Taliba, radijallahu anhu, nakon što je saznao da je Poslanik, salallahu alejhi we selem, rekao:

“Sutra ću zastavu dati čovjeku koji voli Allaha i Njegovog Poslanika i koga Allah i Njegov Poslanik vole!”

Pa je ispalo da se to odnosi na njega.

 

– Kakav je bio osjećaj Sa’d ibn ebi Vekasa, radijAllahu anhu, kada mu je Poslanik, salallahu alejhi we selem, govorio:

“Gađaj Sa’de, draži si mi i od oca i od majke!”

 

– Kakv je bio osjećaj Osmana ibn Afana, radijAllahu anhu, kada je Poslanik, salallahu alejhi we selem, o njemu rekao, nakon što je Osman opremio vojsku za Tebuk:

“Neće naškoditi Osmanu ništa što učini nakon ovoga dana!”

 

– Kakav je bio osjećaj Ebu Muse El-Ešarija, radijAllahu anhu,  kada mu je Poslanik, salallahu alejhi we selem, rekao:

“Da si me samo vidio kako sam sinoć užvao slušajući tvoje učenje Kur’ana!?”

 

– Kakav je bio osjećaj Es-Saiba ibn Jezida, radijAllahu anhu, kada ga je Poslanik, salallahu alejhi we selem, pomilovao po kosi, pa je Saib dugo živio i sva kosa mu je pobjelila (osjedio je), osim mjesta gdje ga je Poslanik, salallahu alejhiwe selem, pomilovao.

 

– Kakav je bio osjećaj Ensarija kada je Poslanik, salallahu alejhi we selem, rekao njima:

“Kada bi svi ljudi pošli jednom dolinom, a Ensarije drugom, pošao bih dolinom kojom idu Ensarije!”

 

– Kakav je bio osjećaj Ensarija, a Poslanik, salallahu alejhi we selem, je rekao o njima:

“Znak imana je ljubav prema Ensarijama, a znak nifaka je mržnja prema Ensarijama!”

 

– Kakav je bio osjećaj Ebu Bekra Es-Sidika, radijallahu anhu, kada je Poslanik, salallahu alejhi we selem, rekao:

“Kada bih nekog uzeo za El-halila, to bi bio ebu Bekr Es-sidik, radijAllahu anhu.

– Kakav je bio osjećaj Aiše, radijAllahu anha, a Poslanik je, salallahu alejhi we selem, bez oklijevanja spomenu njeno ime kada je bio upitan:

” Ko ti je najdraži insan?”

 

– Kakav je bio osjećaj BIlala ibn Rebaha, radijAllahu anhu, kada mu je Poslanik, salallhu alejhi we selem, rekao:

“O Bilale, obavjesti me o djelu koje si učinio u Islamu, jer sam ja zaista čuo zvuk tvojih nanula ispred mene u dzennetu!”

 

– Kakav je bio osjećaj Omera ibn Hattaba, radijAllahu anhu, kada je jedne prilike zatražio dozvolu za ulazak kod Poslanika, salallahu alejhi we selem, pa je čuo glas ispred vrata kako Poslanik, salallahu alejhi we selem, kaže:

“Dozvolite mu da uđe i obradujte ga džennetom!”

 

– Kakav je bio osjećaj svih ashaba zajedno kada su gledali Poslanika, salallahu alejhi we selem,  i ujutro i naveče?!

 

A najljepše od svega toga…..

– Kakav će biti naš osjećaj kada nam Poslanik, salallahu alejhi we selem, bude rekao, kada nas ugleda:

“Vi ste moja braća koju sam željno očekivao da vidim. Vi ste moja braća koji ste mi vjerovali, a nikada me vidjeli niste!”

 

Gospodaru naš, spusti Svoj selam, salavat i bereket na Tvog roba i Tvog Poslanika Muhameda!

 

Sa arapskog prevela i obradila Medisa Dedović-Nišić

Previous article
Next article
RELATED ARTICLES

Most Popular

Recent Comments