SUAP – fond za pomoć socijalno ugroženim arapskim porodicama

FOND ZA POMOĆ SOCIJALNO UGROŽENIM ARAPSKIM PORODICAMA
U IME ALLAHA SVEMILOSNOG, SAMILOSNOG
SVIMA KOJI MOGU I ŽELE POMOĆI

 

Predmet: APEL za učešće u akciji prikupljanja novčane pomoći za socijalno ugrožene arapske porodice, putem Fonda SUAP 

 Od maja 2009. godine Fond za pomoć socijalno ugroženim arapskim porodicama, sa sjedištem u Sarajevu uz Allahovu, subhanehu ve te’ala, pomoć pruža redovnu finansijsku pomoć; u početku je to bilo 6 porodica, da bi njihov broj prošle godine dostigao i 49 porodica, a prošloga mjeseca Fond je pružio pomoć za 47 porodica.

Kao što se može vidjeti u Izvještaju Fonda za mart 2012.godine, u Fondu je od marta 2012.g. za naredni mjesec preostalo samo 43,05 KM, a u martu smo imali na zalihi iz februara 3.595,50 KM, pa smo i pored toga bili prinuđeni da uskratimo pomoć za 2 porodice, te da istu umanjima za još 3 porodice.

Ako za tekući mjesec Fond ne bude imao bolji priliv nego proteklih mjeseci, pripadajuća pomoć porodicama će se morati znatno umanjivati, što bi nama, a posebno porodicama teško palo.   

BRAĆO I SESTRE, OČEKUJEMO I VAŠE AKTIVNO UČEŠĆE!

           Obzirom da Fond još uvijek nije sudski registriran i samim time nema svojstvo pravnog lica niti žiro-račun, učešće u akciji možete ostvariti na jedan od četiri načina:

  1. 1.izravnom uplatom pomoći na žiro-račun neke od familija, uz obavještenje Fondu kako bi se pomenuti iznos umanjio od pripadajućeg;
  2. 2.izravnim uručnjem pomoći nekoj od familija, uz upoznavanje Fonda o tome, od strane donatora ili porodice;
  3. 3.davanjem pomoći u kutiju džamije K.F.:, Sarajevo, u periodu 20. – 27. mart 2012. godine ili
  4. 4.slanjem novca iz inostranstva, nekome od familije ili koordinatoru Fonda (Western union, Money gram ili preporučena pošiljka), a da isti pomoć dostave u Fond.

Mnogo je načina za pomoć, samo treba imati mogućnost i želju…

Upišite se i Vi na listu redovnih dobročinitelja!!! U dijelovima naših imetaka ima hakk (pravo) i za ove porodice!!!

 

PRUŽANJEM POMOĆI NJIMA, MI PRVENSTVENO POMAŽEMO SAMI SEBI,
A KOD ALLAHA, SUBHANEHU WE TE’ALA, SU VELIKE RIZNICE NEBESA I ZEMLJE!?
MI MOŽEMO, HOĆEMO I TREBAMO POMOĆI OVIM I SVIM
DRUGIM SOCIJALNO UGROŽENIM!!! 

ALLAH, SUBHANEHU VE TE’ALA, NAGRADIO NAJBOLJOM NAGRADOM
SVE ONE KOJI UČESTVUJU U OVOM HAIRLI PROJEKTU!!! 

Koordinator projekta: Nezim Halilović Muderris, ul. Semira Frašte 12a, Sarajevo,
tel.: 00-387/61-893-036, e-mail: nezimhalilovic@gmail.com

POMOĆ U ŠVEDSKOJ MOŽETE SLATI POŠTOM NA SLJEDEĆU ADRESU:

Halim Mihaljević
Sandfjärdsgatan 42
120 56 Årsta

Reci: “Gospodar moj daje obilnu opskrbu onome kome hoće od robova Svojih, a kome hoće uskraćuje; što god vi udijelite, On će to nadoknaditi i On najbolje opskrbljuje! (Suretu Sebe’, 39) 

Prenosi Ebu Hurejre, radijallahu ‘anhu, da je Poslanik, sallallahu ‘alejhi ve sellem, rekao:

 „Rekao je Uzvišeni Allah: „Udijeli čovječe, udijeliću ti!“ (Buharija)  

Es-selamu ‘alejkum we rahmetullahi we berekatuhu!

Izvještaj fonda SUAP za 2014 godinu

Januar

Februar