Site icon Svedska Dawetska Organizacija

Učenje Kur’ana za vrijeme hajza i dženaza poslije džume – Dr Safet Kuduzović

2 pitanja: Učenje Kur'ana za vrijeme hajza i klanjanje dženaze poslije džume - Dr Safet Kuduzović

Exit mobile version