Sunday, June 23, 2024
HomeAktuelno1. ramazansko sijelo - Vrijednost mjeseca ramazana

1. ramazansko sijelo – Vrijednost mjeseca ramazana

Svaka hvala pripada samo Allahu koji je sve stvorio iz ničega, koji je stvorio vodu i zemlju, koji je sve stvorio i po Zemlji rasijao. Iz Njegova nadzora ne gubi se ni sićušni mrav u mrkloj noći kada se kreće, i ništa ne promiče Njegovom znanju, ni na Zemlji ni na nebesima.

Njegovo je što je na nebesima i što je na Zemlji i što je između njih i što je pod zemljom! Ako se ti glasno moliš – pa, On zna i šta drugom tajno rekneš i što samo pomisliš! Allah, drugog boga osim Njega nema, najljepša imena ima![1]Uzvišeni je stvorio Adema i na ispit ga stavio, a zatim mu se odazvao, primio njegovo pokajanje i uputio ga. Poslao je Nuha koji je po Allahovoj zapovijedi lađu pravio i njome plovio! Spasio je Svoga prisnog prijatelja od vatre kada je njenu toplotu učinio hladnom i spasonosnom, pa uzmite pouku iz tih događanja! Musau je dao devet čuda o kojima faraon nije razmislio niti se pobojao. Isaa je podržao čudima pred kojima ljudski razum zastaje, a Muhammedu je objavio Knjigu u kojoj su jasni dokazi i uputa. Zahvaljujem Mu se na Njegovim blagodatima kojima nas neprestano obasipa! Salavat i selam donosim na Njegova vjero-vjesnika Muhammeda, koji se pojavio u Mekki. Neka je Allahov salavat i selam na njega, njegovog druga iz pećine Gar Ebu Bekra, i na Omera nadahnutog u svome mišljenju koji je gledao Allahovim svjetlom, i na Osmana, supruga njegovih dviju kćerki – to nije priča izmišljena, i na njegova amidžića Aliju koji je bio more znanja i lav ratnih poprišta, i neka je salavat i selam na ostalu njegovu porodicu i sve njegove ashabe čije su se vrline i odlike proširile među ljudima!

Braćo moja! Došao nam je plemeniti mjesec u kojem Allah, subha-nehu ve te’ala, uvećava nagradu i obilno daruje, mjesec dobrih i beri-ćetnih djela u kojemu se vrata dobra otvaraju svakome onome ko želi dobro, mjesec pomaganja i darivanja.

“Ramaan je mjesec u kojem je objavljen Kur’an koji je uputstvo –putokaz ljudima i jasan dokaz pravog puta i razlikovanja dobra od zla.”[2]

Ramazan je mjesec ispunjen milošću, oprostom i oslobađanjem od Vatre. Njegova prva trećina je milost, druga trećina je oprost, dok je treća, zadnja trećina, oslobađanje od Vatre. Predanja koja govore o vrijednosti mjeseca ramazana brojna su i poznata. Tako se u dva Sahiha, kod imama Buharije i Muslima, rahmetullahi alejhima, od Ebu Hurejre, radijallahu anhu, bilježi da je Vjerovjesnik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: ”Kada dođe mjesec ramazan otvore se džennetska vrata, džehennemska zatvore i šejtani se vezuju u lance.”

Džennetska vrata se otvaraju u ovome mjesecu zbog mnoštva dobrih djela koja se u njemu čine, podstičući i na taj način vjernike da čine još više dobrih djela, dok se džehennemska vrata zatvaraju zbog vjerničkih malobrojnih grijeha. Šejtani se vezuju u lance i ne puštaju se da priđu onima kojima inače prilaze i koje napadaju izvan mjeseca ramazana.

Imam Ahmed, rahmetullahi alejhi, bilježi od Ebu Hurejre, radijallahu anhu, da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: ”Mome narodu u mjesecu ramazanu dato je pet stvari koje nisu date nijednom drugom narodu prije njih:

●  zadah iz usta postača Allahu, subhanehu ve te’ala, ljepši je od mirisa miska;

●  meleki traže oprosta za postače sve dok se ne iftare;

●  Allah, subhanehu ve te’ala, svaki dan uljepšava Svoj Džennet i govori: ‘Nadati se da Moji dobri robovi odbace od sebe nedaće i tegobe i usmjere se prema tebi’;

●  u njemu se vežu neposlušni šejtani, pa se ne puštaju ka onima koje inače napadaju u drugim mjesecima;

●  i u zadnjoj noći opraštaju im se grijesi.” Tada su prisutni upitali: ”Allahov Poslaniče, je li ona (ta zadnja noć) Lejletul-kadr?”, a Poslanik je odgovorio: ”Ne, već radnik dobiva svoju nagradu onda kada završi svoj posao.”[3]

Braćo moja! Ovih pet stvari Allah, subhanehu ve te’ala, sačuvao je samo za vas! Dao ih je samo vama pored svih drugih naroda! Obdario vas je njima kako bi upotpunio Svoju blagodat prema vama, a koliko li vam je samo Allah, subhanehu ve te’ala, podario Svojih blagodati?! Za vas je Uzvišeni rekao:

“Vi ste najbolji narod  koji se ikada pojavio, tražite da se dobra djela čine, od loših odvraćate i u Allaha vjerujete!”[4]

 Prva osobina: Zadah iz usta postača ljepši je od mirisa miska

Zadah iz usta postača ljepši je Allahu, subhanehu ve te’ala, od mirisa miska.[5] Zadah koji se javlja usljed praznine u stomaku, ljudima nije prijatan, ali je Allahu Uzvišenom ljepši i prijatniji od mirisa miska, jer je taj zadah proizašao iz ibadeta Allahu, subhanehu ve te’ala, pokornosti Njemu Uzvišenom. Otuda, svako stanje koje proizlazi iz ibadeta i pokornosti Allahu, subhanehu ve te’ala, Allahu je drago i Allah će za takvo stanje uzvratiti dobrim, boljim i ljepšim. Zar ne vidite šehida koji je ubijen na Allahovom putu iz želje za uzdizanjem Allahove riječi?! Doći će na Sudnji dan a iz njegove rane istjecat će krv: boja će biti boja krvi, a miris će biti miris miska! Na hadždžu, Svevišnji Allah ponosi se hadžijama dok su na Arefatu pred Svojim melekima i kaže: ”Pogledajte u ove Moje robove! Došli su mi raščupani i prašnja-vi!”[6] Takav njihov izgled, raščupani i prašnjavi, drag je Allahu, subhanehu ve te’ala, na ovome mjestu jer je nastao kao posljedica pokornosti Allahu i ostavljanja zabranjenih stvari u ihramima, ali i ostavljanja strasti.

Druga osobina: Meleki traže oprost za postača

Meleki su Allahovi plemeniti robovi koji nimalo ne griješe prema Allahovim naredbama, već izvršavaju sve što im Uzvišeni Allah naredi. Kao takvim pokornim Allahovim robovima, vrlo je vjerovatno da će im se primiti dova koju im je Allah dozvolio da upućuju. Dakle, melekima je dozvoljeno da upućuju dovu za postače kako bi se time ukazalo na njihovo dobro djelo, položaj i vrijednost njihova posta. Istigfar ima značenje traženja oprosta i prekrivanja i prelaska preko grijeha i na dunjaluku i na ahiretu.  A zar to nije jedna od najvećih potreba, jedan od najvećih ciljeva?! Svaki čovjek je grješnik, upropaštava svoju dušu, i kao takvome potreban mu je Allahov oprost.

 Treća osobina: Allahovo uljepšavanje postačevog mjesta u Džennetu

Uzvišeni Allah svaki dan uljepšava Džennet govoreći: ”Nadati se da Moji dobri robovi odbace od sebe nedaće i tegobe, i  usmjere se prema tebi”, tj. odbace tegobe i nedaće dunjaluka i požure sa činjenjem dobrih djela u kojima je i dunjalučka i ahiretska sreća i put do Kuće mira i plemenitosti. Allah, subhanehu ve te’ala, govori to svaki dan i uljepšava Džennet, pripremajući ga za Svoje pokorne robove, podstičući ih na put koji vodi do Vječne kuće.

 Četvrta osobina: Vezivanje šejtana u ramazanu

Nepokorni šejtani vezuju se u lance[7] i okove, tako da ne mogu doći do Allahovih dobrih robova koje žele odvesti s Pravog puta na stranputicu, odvratiti od činjenja dobrih djela. Na ovaj način Allah je ukazao Svoju pomoć postačima zaštitivši ih od neprijatelja koji poziva svoje pristalice da budu stanovnici Vatre. Zbog toga, primijetit ćete kako dobri ljudi imaju više želje za činjenjem dobrih djela i ostavljanjem loših djela u ovome mjesecu nego u bilo kojem drugom.

 Peta osobina: Oprost grijeha u zadnjoj noći

Uzvišeni Allah oprašta sljedbenicima Muhammeda, sallallahu alejhi ve sellem, njihove grijehe u zadnjoj noći ovog mubarek mjeseca, naravno ukoliko ovaj mubarek mjesec provedu u postu i namazu. Ovo je Allahova blagodat kojom ih nagrađuje za djela koja su uspješno okončali, isto kao što i radnik dobija naknadu kada završi svoj posao.

Allahova blagodat u ovom nagrađivanju Svojih robova manifestira se na tri načina:

Prvi način: Propisao je činjenje dobrih djela koja će biti razlog opraštanja njihovih grijeha i podizanja njihovih stepena. Shodno tome, da im Uzvišeni Allah nije propisao ta dobra djela, oni Ga ne bi ni obožavali izvršavanjem tih djela, jer činjenica je da se ibadetom ne tretira ništa što nije određeno putem Allahove objave Njegovim poslanicima. Stoga je Allah ukorio one koji pored Njega propisuju (određene ibadete) i njihovo djelo okarakterizirao je jednom vrstom širka. Rekao je Uzvišeni:

“Zar da oni imaju bogove koji im propisuju u vjeri ono što Allah nije dozvolio?!”[8]

Drugi način: Učvrstio ih je u činjenju dobrih djela koja su mnogi ljudi ostavili, a da nije Allahove pomoći i podrške, i oni ta djela ne bi mogli činiti. Stoga Allahu pripada svaka zahvala na tome.

Oni ti prebacuju što su primili islam. Reci: ‘Ne prebacujte mi što ste islam primili; naprotiv, Allah je vama milost podario time što vas je u pravu vjeru uputio, ako iskreno govorite.’[9]

Treći način:On iz Svoje dobrote mnogo nagrađuje: za jedno dobro djelo nagrađuje od deset od sedam stotina puta, pa čak i više. Allahu priznajemo dobrotu i za djelo koje je propisao i za nagradu koju daje za njega! Neka je svaka hvala samo Allahu!

Braćo moja! Dolazak mjeseca ramazana velika je blagodat za onoga koji ga doživi, na istinski način proživi i vrati se svome Gospodaru: udalji od grijeha i usmjeri ka pokornosti, trgne iz nemara prema Njemu i posveti Njegovom sjećanju i veličanju, prestane bježati od Njega i okrene se povratku Njemu.

Gospodaru naš, probudi nas iz našeg nemara, pomozi nas u opskrbljivanju bogobojaznošću prije negoli odemo s ovoga svijeta! Pomozi nam da iskoristimo ovo kratko vrijeme!

Oprosti nama, našim roditeljima i svim muslimanima, Svojom milošću, o Ti koji si od milostivih najmilostiviji! Neka je Allahov salavat i selam na našeg vjerovjesnika Muhammeda, na njegovu porodicu i sve ashabe!

[1] Prijevod značenja Taha, 6-8.

[2]Prijevod značenja El-Bekare, 185.

[3]Ahmed. Pojedinim dijelovima hadisa svjedoče vjerodostojni hadisi.

[4] Prijevod značenja Ali Imran, 110.

[5] Buharija i Muslim bilježe hadis sličnog značenja bez ograničavanja ove osobine na ovaj ummet.

[6] Ahmed i Ibn Hibban. Hadis je vjerodostojan na osnovu drugih hadisa.

[7] Buharija i Muslim bilježe: “Vezuju se šejtani”, Ibn Huzejme: “…šejtani i nepokorni džinni”, Nesai: “…nepokorni šejtani”. Svi oni bilježe od Ebu Hurejre, radijallahu anhu, bez ograničavanja na ovaj ummet.

[8] Prijevod značenja Eš-Šura, 21.

[9] Prijevod značenja El-Hudžurat, 17.

 

Muhammed b. Salih el-Usejmin

Preveo Hajrudin Ahmetović

 

RELATED ARTICLES

Most Popular

Recent Comments