Sunday, April 14, 2024
HomeAktuelno23. ramazansko sijelo - Opis dženneta - Allah nas učino njegovim stanovnicima

23. ramazansko sijelo – Opis dženneta – Allah nas učino njegovim stanovnicima

Sva hvala pripada samo Allahu, koji se odaziva onome ko Mu se nada i ispunjava mu više i od samih njegovih nadanja i očekivanja. Onome ko Ga moli i od Njega traži, On daje više nego što moli i traži. Blagodaran je prema pokajniku kada mu oprašta i njegovo pokajanje prima. Stvorio je čovjeka i odredio mu mjesto konačnog boravišta. Dunjaluk je učinio mjestom privremenog boravka, međutim, oni koji ne poznaju drugi svijet, prikovali su se za njega. Što se tiče vjernika, podržanog od Allaha, on je spoznao prevrtljivost dunjaluka, pa mu se nije priklonio, već žuri ka Allahovom oprostu i Njegovom Džennetu prostranom koliko su prostrani nebesa i Zemlja, Džennetu kojeg je Svevišnji Allah pripremio za one koji vjeruju u Allaha i Njegova Poslanika. Svjedočim da nema istinskog boga mimo Allaha Jedinog, On nema sudruga. Sve ovo jasno potvrđujem poznavajući dokaz i osnovu dokaza. I svjedočim da je Muhammed Njegov rob i Njegov poslanik, neka je Allahov salavat i selam na njega i na njegovog druga Ebu Bekra, nerazdvojnog prijatelja na putovanju i kod kuće, i na Omera koji je svojim mačem štitio islam i nije se bojao neprijatelja, i na Osmana strpljivog na iskušenjima, i na Aliju koji je zbog svoje hrabrosti koračao u boju ispred svih ostalih. Neka je Allahov salavat i selam na svu Vjerovjesnikovu porodicu, njegove ashabe i sve koji ih slijede u dobru sve dok vrijeme traje.

Draga moja braćo, požurite ka oprostu vašega Gospodara i Džen-netu koji je prostran poput nebesa i Zemlje, u kojem ima ono što oko nije vidjelo, uho nije čulo, niti je ikada ljudski razum o tome razmišljao. Kaže Uzvišeni Allah u suri Er-R’ad:

“Ovakav Džennet obećan je onima koji se budu Allaha bojali: vrtovi s rijekama, s plodovima kojih uvijek ima i trajnom hladovinom.”

“Zar je Džennet, koji je obećan onima koji se Allaha boje – u kome su rijeke od vode neustajale i rijeke od mlijeka nepro-mijenjena ukusa, i rijeke od vina, prijatna onima koji piju, i rijeke od meda procijeđenog i gdje ima voća svakovrsnog i oprosta od Gospodara njihova.”[1]

“A one koji vjeruju i dobra djela čine obraduj dž‍ennetskim bašča-ma kroz koje rijeke teku; svaki put kada im se iz njih da kakav plod, oni će reći: ‘Ovo smo i prije jeli’ – a bit će im davani samo njima slični. U njima će čiste ‍žene imati, i u njima će vječno boraviti.”[2]

“I blizu će im hladovina njegova biti, a plodovi njegovi će im nadohvat ruke stajati. Služ‍it će ih iz srebrenih posuda i čaša prozirnih, od srebra, čiju će veličinu prema željama njihovim odrediti. U njemu će iz čaše piće inbirom začinjeno piti sa izvora u Dž‍ennetu, koji će se Selsebil zvati. Slu‍žit će ih vječno mlada posluga – da ih vidiš, pomislio bi da su biser prosuti. I kud god pogledaš, vidjet ćeš udobnost i carstvo prostrano.”[3]

“U Džennetu izvanrednome, u kome prazne besjede neće slušati. U njemu su izvor-vode koje teku, u njemu su i divani skupocjeni, i pehari postavljeni, i jastuci poredani i ćilimi rašireni.”[4]

“U njima će se narukvicama od zlata i biserom kititi, a odjeća će im svilena biti.”[5]

“Na njima će biti odijela od tanke zelene svile, i od teške svile, nakićeni narukvicama od srebra.”[6]

“Oni će biti naslonjeni na uzglavlja zelena, prekrivena ćilimima čarobnim i prekrasnim.”[7]

“Naslonjeni na divanima, oni u njemu ni mraz ni ‍žegu neće osje-titi.”[8]

“A oni koji su se Allaha bojali, oni će na sigurnu mjestu biti,  usred bašča i izvora, u dibu i kadifu obučeni i jedni prema drugi-ma. Eto, tako će biti i Mi ćemo ih hurijama, krupnih očiju, ‍ženiti. U njima će moći, bezbjedno, koju hoće vrstu voća traž‍iti.” [9]

“Uđite u D‍žennet, vi i ‍žene vaše, radosni! Oni će biti služ‍eni iz posuda i čaša od zlata. U njemu će biti sve što duše za‍žele i čime se oči naslađuju, i u njemu ćete vječno boraviti. ‘Eto, to je Džen-net koji vam je darovan kao nagrada za ono što ste radili, u njemu ćete svakovrsnog voća imati od kojeg ćete neko jesti.’ A nevjernici će u patnji dž‍ehennemskoj vječno ostati.”[10]

“U njima će biti one koje preda se gledaju, one koje, prije njih, ni čovjek ni dž‍inn nije dodirnuo – pa koju blagodat Gospodara svo-ga poričete? Bit će kao rubin i biser.”[11]

“U njima će biti ljepotica naravi divnih, pa koju blagodat Gospo-dara svoga poričete?! Hurija u šatorima skrivenih.”[12]

“I niko ne zna kakve ih, kao nagrada za ono što su činili, skrivene radosti čekaju.”[13]

“One koji čine dobra djela čeka nagrada, i više od toga! Lica njihova neće tama i sjeta prekrivati; oni će stanovnici Dž‍enneta biti, u njemu će vječno boraviti.”[14]

Nagrada koja se spominje u ajetu jeste Džennet, jer je to najljepša kuća, a nagrada veća od toga – kako se spominje u ajetu – jeste gledanje u plemenito lice Allaha, subhanehu ve te’ala. Allaha molimo da nam iz Svoje dobrote i plemenitosti ukaže tu blagodat. Ajeti koji govore o džennetskim blagodatima i uživanjima, radostima i sreći njegovih stanovnika, doista su brojni.

Što se tiče hadisa, oni su također brojni. Ebu Hurejre, radijallahu anhu, prenosi: “Rekli smo: ‘Allahov Poslaniče, pričaj nam o Džennetu i njegovim građevinama!’, a Poslanik je rekao:  ‘Kod džennetskih građe-vina jedna cigla je od zlata, a druga od srebra, malter je od mirisnog mošusa, šljunak je od bisera i dragog kamenja, a pod je od šafrana. Ko uđe u njega, vječno će uživati i nikada tegobe neće osjetiti. Živjet će vječno i nikada neće umrijeti. Njegova odjeća nikada se neće pohabati, niti će njegova mladost ikada proći.‘”[15]

Itbe b. Gazvan, radijallahu anhu, prenosi da je Poslanik jedne prilike držao hutbu, pa se zahvalio Allahu i spomenuo Ga kako Mu dolikuje, a zatim je rekao: “Uistinu, dunjaluk se sprema za odlazak i od njega nije preostalo osim onoliko koliko preostane u posudi vode koju žedni treba da ispije. A i vi uistinu idete prema Kući vječnosti, pa krenite prema njoj sa što većim dobrom. Nama je spomenuto da je uda-ljenost između džennetskih kapija četrdeset godina hoda, a doći će dan kada će na njima biti velika gužva.”[16]

Sehl b. Sa’d, radijallahu anhu, prenosi da je Vjerovjesnik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: “U Džennetu ima osam kapija. Jedna od njih se zove Rejjan i na nju će ući samo postači.”[17]

Ebu Hurejre, radijallahu anhu, prenosi da je Vjerovjesnik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: “Uistinu u Džennetu postoji stotinu stupnjeva. Allah ih je pripremio za borce na Svome putu. Između svaka dva stupnja je (razdaljina) koliko između nebesa i Zemlje. Kada molite Allaha, molite Ga za Firdevs jer je on, uistinu, središnji i najviši dio Dženneta. Iz njega izviru džennetske rijeke, a iznad njega je Arš Milostivog!”[18]

Ebu Seid el-Hudri, radijallahu anhu, prenosi da je Vjerovjesnik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: “Uistinu, stanovnici Dženneta će gledati vlasnike soba iznad sebe kao što gledaju u velike, blistave zvijezde koje se gube na horizontu istočno ili zapadno, zbog razlike među njihovim stupnjevima!” Prisutni upitaše: “Allahov Poslaniče, da li su to stupnjevi vjerovjesnika koje neće niko drugi postići?” On je odgovorio: “Naprotiv, tako mi Onoga u čijoj je ruci moja duša, to su ljudi koji su vjerovali u Allaha i smatrali poslanike istinitim.”[19]

Ebu Malik el-Eš’ari, radijallahu anhu, prenosi da je Vjerovjesnik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: “Doista u Džennetu postoje odaje čija se spoljašnjost vidi iz unutrašnjosti, a unutrašnjost se vidi spolja. Allah ih je pripremio za onoga koji hrani potrebne, ustrajava u postu i noću klanja dok drugi ljudi spavaju.”[20]

Ebu Musa, radijallahu anhu, prenosi da je Vjerovjesnik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: “Doista će vjernik u Džennetu imati šator od jednog izdubljenog bisera, čija je dužina šezdeset milja. U njemu će vjernik imati žene koje će obilaziti a da jedna drugu neće vidjeti.”[21]

Ebu Hurejre, radijallahu anhu, prenosi da je Vjerovjesnik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: “Prva skupina koja će ući u Džennet sijat će poput mjeseca u noći uštapa, a oni koji nakon njih uđu, (sijat će) poput najsjajnije zvijezde na nebu. Neće obavljati ni malu ni veliku nuždu, neće sliniti niti pljucati. Njihovi češljevi su od zlata, a njihov znoj je mošus. Miris im je ulve[22], a žene su im hurije. Izgled im je jednak, poput njihovog oca Adema, visine šezdeset podlaktica.”[23] U drugom predanju stoji: “Među njima neće biti nesloge, a njihova se srca neće međusobno mrziti, bit će poput srca jednog čovjeka, a Allaha će jutrom i večeri slaviti.”[24]

Džabir, radijallahu anhu, prenosi da je Vjerovjesnik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: “Doista će stanovnici Dženneta jesti i piti u Džennetu, a neće pljucati, obavljati nuždu niti sliniti.” Upitali su: “A šta će biti sa hranom?” Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, odgovorio je: “Dah i znoj poput mirisa mošusa, a tesbih i tahmid će izgovarati kao što udišu i izdišu zrak.”[25]

Zejd b. Erkam, radijallahu anhu, prenosi da je Vjerovjesnik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: “Tako mi Onoga u čijoj je ruci moja duša, doista će jednom od njih (stanovnika Dženneta) biti data snaga stotinu ljudi u jelu, piću i snošaju! Njihova (fiziološka) potreba bit će u vidu znoja koji će izlaziti iz njihove kože, a mirisat će poput mošusa i time će se njihovi stomaci smanjiti.”[26]

Enes, radijallahu anhu, prenosi da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: “Doista, mjesto koliko zauzima jedan luk nekog od vas, ili njegov bič u Džennetu, ili samo mjesto stopala u Džennetu, bolji je od dunjaluka i svega na njemu. Kada bi jedna od džennetskih žena pogledala na Zemlju, osvijetlila bi prostor između Dženneta i Zemlje i napunila ga mirisom. Doista je njen pokrivač na glavi bolji od dunjaluka i svega na njemu.” [27]

Također, Enes b. Malik, radijallahu anhu, prenosi da je Vjero-vjesnik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: “Doista u Džennetu ima pijaca na koju će stanovnici Dženneta dolaziti svakog petka. Doći će im povjetarac sa sjevera i puhnuti u njihova lica i njihovu odjeću, nakon čega će se njihova ljepota povećati. Vratit će se svojim porodicama koje će im reći: ‘Tako nam Allaha, nakon rastanka s nama, vaša ljepota se povećala!’ Uzvratit će im istim riječima: ‘Tako nam Allaha, i vaša se ljepota povećala nakon rastanka s nama!'”[28]

Ebu Seid, radijallahu anhu, prenosi da je Vjerovjesnik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: “Kada stanovnici Dženneta uđu u Džennet, glasnik će povikati: ‘Bit ćete zdravi i nikada se nećete razboljeti, živjet ćete i nikada nećete umrijeti, bit ćete mladi i nikada nećete ostarjeti, uživat ćete i nikada se nećete mučiti.’ To potvrđuju Allahove riječi:

‘I njima će se doviknuti: Taj Džennet ste u nasljedstvo dobili za ono što ste činili.’[29]” [30]

U dva Sahiha se bilježi od Ebu Hurejre, radijallahu anhu, da je Vjerovjesnik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: “Uzvišeni Allah je rekao: ‘Svojim dobrim robovima pripremio sam ono što oko nije vidjelo, niti uho čulo, niti je palo na um čovjeku.’ Čitajte ako hoćete:

‘I niko ne zna kakve ih, kao nagrada za ono što su činili, skrivene radosti čekaju.’[31]”[32]

Suhejb, radijallahu anhu, prenosi da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: “Kada stanovnici Dženneta uđu u Džennet, a stanovnici Vatre u Vatru, povikat će glasnik: ‘O stanovnici Dženneta, Allah vam je nešto obećao i On želi da vam to ispuni!’ Reći će: ‘Kakvo je to obećanje? Zar nije učinio da nam prevagnu dobra djela na vagi, lica nam osvijetlio, u Džennet nas uveo i od Vatre nas sačuvao?!’ Tada će Allah podići zastor pa će gledati lice Uzvišenog Allaha, i ništa im draže neće biti dato od gledanja u Njega.”[33]

Ebu Seid el-Hudri, radijallahu anhu, prenosi da će Svevišnji Allah reći stanovnicima Dženneta: “Ja vam dajem Svoje zadovoljstvo i nikada se neću rasrditi na vas!”[34]

Allahu, Gospodaru naš, podari nam vječni boravak u Svojim džen-netima, podari nam Svoje zadovoljstvo, počasti nas gledanjem u Svoje lice, žudnju za susretom s Tobom, bez ikakve štete i smutnje.

Neka je Allahov salavat, selam i bereket na Allahova roba i vjero-vjesnika Muhammeda, njegovu porodicu i sve ashabe.

 

[1] Prijevod značenja Muhammed, 15.

[2] Prijevod značenja El-Bekare, 25.

[3] Prijevod značenja El-Insan, 14-22.

[4] Prijevod značenja El-Gašija, 10-14.

[5] Prijevod značenja El-Hadždž, 23.

[6] Prijevod značenja El-Insan, 21.

[7] Prijevod značenja Er-Rahman, 76.

[8] Prijevod značenja El-Insan, 13.

[9] Prijevod značenja Ed-Duhan, 51-55.

[10] Prijevod značenja El-Zuhruf, 70-74.

[11] Prijevod značenja Er-Rahman, 56-58.

[12] Prijevod značenja Er-Rahman, 70-72.

[13] Prijevod značenja Es-Sedžde, 18.

[14] Prijevod značenja Junus, 26.

[15]Ahmed i Tirmizi.

[16] Muslim.

[17] Muttefekun alejhi.

[18] Buharija.

[19] Buharija i Muslim.

[20]Taberani kao i Ahmed ali s dodatkom: “…i koji blage riječi upućuje…”

[21]Muttefekun alejhi.

[22]Vrsta mirisnog drveta.

[23]Buharija i Muslim.

[24]Buharija i Muslim.

[25]Muslim.

[26]Ahmed. Šejh Ibn Usejmin, rahmetullahi alejhi, rekao je: “Kaže El-Munziri u Tergibu i terhibu: ‘Prenosiocima hadisa može se dokazivati, nalaze se u Sahihu, i hadis još bilježi i Taberani sa ispravnim lancem prenosilaca, a Ibn Hibban i Hakim ga ocjenjuju vjerodostojnim’.”

[27]Buharija.

[28]Muslim.

[29] Prijevod značenja El-E’araf, 43.

[30]Muslim.

[31]Prijevod značenja Es-Sedžda, 17.

[32]Buharija i Muslim.

[33]Muslim i Tirmizi.

[34]Muslim.

 

Muhammed b. Salih el-Usejmin

Preveo Hajrudin Ahmetović

RELATED ARTICLES

Most Popular

Recent Comments