Švedska Dawetska Organizacija vam predstavlja video predavanje od profesora Hajrudina Ahmetovića -“Akida ehli sunneta vel džemata (vjerovanje sljedbenika sunneta i zajednice)”