Jedno od pitanja i odgovora sa seminara u Norrköpingu, novembar 2015