Posts From Vahid Demic

Zauzimanje stava…..

Na nekoj tački našeg života daju nam se momenti kada moramo zauzeti stav – mawqif . To je obično iskušenje koje je posebno za svakog od nas ali na višoj razini to je prilika od Allaha da zaslužimo Njegovo zadovoljstvo, postignemo veći stepen i na neki način se “dokažemo” Njemu. Nekad smo prinuđeni da donosimo teške odluke. Trebamo da zapostavimo ono što volimo, želimo, ili što je lakše kako bi