Šta su rekli učenjaci hanefijskog mezheba po pitanju brade u Islamu?  Saznajte kroz video predavanje koje slijedi.