Predavanje održano na seminaru u Norrköpingu, novembar 2015