Švedska Dawetska Organizacija na jednom od trgova u Stockholmu!

Taj dan je Svedska Dawetska Organizacija podjelila preko 1000 brošura i knjižica na švedskom jeziku.