Koristi dobrog i pogubnost lošeg društva, dio predavanja šejha Muhammeda Muhatara Eš-Šankitija, Allah ga sačuvao i povećao mu znanje.