Predavanje održano u udruženju Sabr, Malmö, decembar 2015