Hutba Dr. Safeta Kuduzovića sa druženja iz Norrköpinga.