Dva pitanja i odgovora sa seminara u Katrineholmu, maj 2015