Dva pitanja i odgovora sa druženja u Örebrou, sept 2016