Thursday, July 25, 2024
HomeAktuelnoEnciklopedija izabranih fetvi o postu - 1 dio

Enciklopedija izabranih fetvi o postu – 1 dio

1- IFTAR ONOGA KO JE U AVIONU

Pitanje:
Ako se postač nalazi u avionu te uz pomoć sata ili televizije sazna da je nastupilo vrijeme iftara u mjestu iznad kojeg lete, hoće li i on iftariti u tom vremenu? Treba naglasiti da oni u avionu, zbog velike visine na kojoj leti avion, još vide sunce. I kako će postupiti osoba koja je iftarila u svome mjestu pa su uzletjeli i ponovo vidjeli sunce?
Odgovor:
Postač koji se nalazi u avionu i pomoću sata ili televizije sazna da je nastupilo vrijeme iftara u mjestu iznad kojeg lete, a oni iz aviona, zbog visine na kojoj leti avion, još vide sunce, neće iftariti sve dok ne zađe sunce. Kazao je Uzvišeni Allah: ”Zatim upotpunite post dok ne nastupi noć” (Bekare,187. ), a u ovom slučaju nastupanje noći još se nije desilo, sve dok vidi sunce. A što se tiče onoga koji iftari u svome gradu, nakon zalaska sunca, a zatim uzleti avionom i ponovo vidi sunce, on nije obavezan da u tom momentu posti, jer se on vezuje za mjesto u kojem boravi, a kod njih je završio taj dan, još dok je on bio u tom mjestu.
(Fetve Stalne komisije: fetva broj 1693, 10 tom, str. 136)

2-DA LI JE NEVJERNIK ONAJ KO OSTAVI POST RAMAZANA IZ LIJENOSTI
Pitanje:
Je li nevjernik onaj ko ne posti (mjesec ramazan) iz lijenosti, a redovno obavlja namaz?
Odgovor:
Onaj ko ostavi post (mjeseca ramazana) negirajući njegovu obaveznost, taj je nevjernik po jednoglasnom stavu islamskih učenjaka. Međutim, onaj ko ostavi post iz lijenosti i nemara nije nevjernik, ali je u velikoj opasnosti zato što ostavlja jedan od ruknova vjere islama, a svi učenjaci imaju jednoglasan stav da je post ramazana temelj – rukn islama. Takva osoba zaslužuje kaznu i odgojno-popravne mjere koje će odrediti vođa muslimana kako bi se opametili on i njemu slični. Neki učenjaci proglasili su takvu osobu nevjernikom. Takva osoba treba da naposti propuštene dane i da se iskreno pokaje Allahu za počinjeni grijeh.
(Fetve Stalne komisije: fetva broj 6060, 10 tom, str.143)

3-POST MALOLJETNE DJECE
Pitanje:
Imam sina kojem je dvanaest godina, je li meni obaveza da ga natjeram na post ili on ima pravo odabira, a da mu to nije obaveza? Željela bih napomenuti da mislim da on ne bi mogao ispostiti cijeli mjesec.
Odgovor:
Ako spomenuti sin nije postao punoljetan, on nije obavezan postiti, ali je obaveza tebi da mu naređuješ da posti, ako može izdržati, kako bi se priviknuo, kao što mu trebaš naređivati obavljanje namaza, kada napuni deset godina – pa čak i istući zbog namaza.
(Fetve šejha Bin Baza, 15 tom, str.181)

4- KADA JE ŽENI OBAVEZA DA POSTI
Pitanje:
Je li obavezna da posti djevojčica koja je dobila prvu mjesečnicu (hajz) u jedanaestoj godini? Znajući da njeno zdravstveno stanje nije najbolje, šta će učiniti ako nije u mogućnosti da posti?
Odgovor:
Ako je situacija onakva kako ste spomenuli, ona je u osnovi obavezna da posti, jer je mjesečnica jedan od pokazatelja punoljetstva žena, ako se pojavi nakon devete godine. Ako može postiti, obaveza joj je da posti, a ako nije u mogućnosti ili ako joj post predstavlja veliku poteškoću, također neće postiti, ali je obavezna da naposti propuštene dane onda kada bude u mogućnosti. (Fetve Stalne komisije: fetva broj 3325, 10 tom, str. 145)

5- VALIDNOST POSTA U PERIODU MJESEČNICE
Pitanje:
Mala djevojčica dobila je mjesečnicu pa je postila u periodu hajza, a sve je to činila iz neznanja, kakav je propis toga?
Odgovor:
Obavezna je da naposti dane koje je postila u periodu mjesečnice, zato što post u periodu mjesečnice niti će biti primljen niti je validan, pa makar to bilo u neznanju. Postoji situacija suprotna ovoj – da žena dobije hajz i stidi se da o tome obavijesti porodicu, zato što je mlada, i to bude razlogom da ne posti. Ona je također obavezna da naposti propuštene dane, jer žena dobijanjem mjesečnice postaje šerijatski obveznik, zato što je pojava mjesečnice jedan od pokazatelja punoljetstva.
(Fetava Erkanul-islam, str. 455, odgovorio šejh Muhammed Salih Usejmin)

6- KORIŠTENJE LIJEKOVA KOJI ĆE SPRIJEČITI POJAVU MJESEČNICE U CILJU POSTA
Pitanje:
Je li dozvoljeno ženama da koriste lijekove kojima će spriječiti pojavu mjesečnice kako bi postile cijeli mjesec ramazan?
Odgovor:
Dozvoljeno je ženi da koristi lijekove kojima će spriječiti pojavu mjesečnice ako stručne osobe – doktori potvrde da to ne šteti i da neće negativno djelovati na organe. Svakako je bolje ženama da to ne koriste, a Allah im je propisao olakšicu da mogu da ne poste ako im nastupi mjesečnica u ramazanu i propisao im je da naposte propuštene dane i zadovoljan je da to bude njihova vjera. (Fetve Stalne komisije: fetva broj 1216, 10 tom, str. 150)

7- NAPAŠTANJE DANA U KOJEM ŽENA DOBIJE MJESEČNICU
Pitanje:
Ako se desi da žena dobije mjesečnicu odmah nakon zalaska sunca, je li njen post validan?
Odgovor:
Njen post je validan, pa makar počela osjećati bolove mjesečnice prije zalaska sunca, ali ne vidi istjecanje krvi sve do zalaska sunca, u toj situaciji njen post je validan. Ono što kvari post je istjecanje krvi, a ne osjećaj da će nastupiti. (Fetve šejha Bin Baza, 15 tom, str. 192)

8- POST MUSTEHADE – ŽENE KOJA KRVARI
Pitanje:
Je li dozvoljeno muškarcu da spolno opći sa ženom koja je mustehada?
Odgovor:
Mustehada je žena koja krvari, krvlju koja nije krv mjesečnice niti krv postporođajnog ciklusa – nifasa, propis za nju identičan je propisima za ženu koja je čista – koja ne krvari. Ona će postiti, klanjati i dozvoljeno je mužu da s njom spolno opći. Ona će abdestiti za svaki namaz, kao oni koji imaju neprestane probleme sa mokraćom ili vjetrovima, ona će se zaštititi pamukom ili nečim sličnim kako krv ne bi uprljala tijelo ili odjeću, kao što je u vjerodostojnim hadisima Allahovog Poslanika prenesena naredba da se tako postupa.
(Fetve šejha Bin Baza, 15 tom, str.195)

9- POST ŽENE KOJA VIDI ZNAKE ČISTOĆE PRIJE ČETRDESET DANA NAKON PORODA
Pitanje:
Je li dozvoljeno ženi da posti, klanja, obavlja hadždž, prije nego što prođe četrdeset dana od poroda, ako je vidjela znake čistoće?
Odgovor:
Da, dozvoljeno joj je da posti, klanja, obavlja hadždž i umru, i dozvoljeno je da joj prilazi muž, u četeresnici nakon poroda ako je vidjela pokazatelje čistoće prije završetka četeresnice. Dakle, ako bi žena vidjela znake čistoće nakon dvadesetog dana, ona će se okupati, zatim klanjati, postiti i dozvoljeno je mužu da ima intimne odnose s njom. Ono što je preneseno od Osmana ibn Ebi el-Asa, r.a., da je to prezirao, to se shvata na način da je to smatrao pokuđenim, i to je njegov idžtihad, za koji ne postoji dokaz. Ispravno je da u tome nema nikakve smetnje, ako se očisti prije četrdesetog dana, njena čistoća je validna i potpuna. Ako bi se desilo da se krv ponovo pojavi u periodu četeresnice, ispravno je da je nifas sve što se ponovo pojavi u periodu četeresnice, ali njen post, namaz ili hadždž, koji su se desili u periodu čistoće, su validni i nije obavezna da ih ponavlja, jer je te ibadete učinila u periodu dok je bila čista.
(Fetve šejha Bin Baza, 15 tom, str. 196)

10- PROPIS ZA STARE I IZNEMOGLE OSOBE, TRUDNICE I DOJILJE
Pitanje:
Kakav je propis za stare osobe koje ne mogu postiti, bolesnika za čiju se bolest pretpostavlja da je neizlječiva, zatim za trudnice, i dojilju koja ako bude postila, presušit će mlijeko kojim hrani bebu?
Odgovor:
Ko ne bude u mogućnosti da posti, zbog starosti, ili mu post bude predstavljao veliku poteškoću, takvima je dozvoljeno da ne poste, ali su obavezni da za svaki propušteni dan nahrane po jednog siromaha. Pola sa’a (dva pregršta ili kila i po kako je spomenuto u drugim fetvama) pšenice, datula, riže ili nečega drugog čime hrani svoju porodicu. Isti propis je za bolesnika, osobu koja ne može postiti ili mu post predstavlja veliku poteškoću, čija je bolest neizlječiva. Zbog riječi Uzvišenog Allaha: ”Allah ne duži insana preko njegovih mogućnosti.” I riječi Uzvišenog: ”On vam u vjeri nije ništa teško propisao.” I riječi Uzvišenog Allaha: ”Onima koji ga jedva podnose – iskup je da jednog siromaha nahrane.” Kazao je Ibn Abbas, r.a.: ”Objavljena je olakšica starim osobama, onima koje ne mogu postiti da ne poste, ali da nahrane za svaki dan siromaha.” Osoba koja je bolesna i ne može postiti ili joj post predstavlja veliku poteškoću, za čiju se bolest pretpostavlja da je neizlječiva, uzima isti propis kao i stare i iznemogle osobe. Trudnica koja se boji štete za sebe ili za bebu, a i dojilja koja se boji štete za sebe ili za bebu ako bude postila, one su obavezne samo da naposte propuštene dane, kao i bolesnik za čiju se bolest smatra da je izlječiva, ako je ostavio post u određenim danima.
(Fetve Stalne komisije: fetva broj 2772, 10 tom, str. 160)

11- RAZLIKA U NAPAŠTANJU AKO JE BOLEST NEIZLJEČIVA I IZLJEČIVA
Pitanje:
čovjek ne može da posti jer je bolestan, pola tijela mu je paralizirano, i sam post mu povećava bolest, što je uzrokovalo da je ostavio post, kakav je propis posta u tom slučaju?
Odgovor:
Ako stručne osobe kažu da je bolest od koje si obolio neizlječiva, tebi je obaveza da za svaki propušteni dan mjeseca ramazana nahraniš po jednog siromaha. Količina koju treba da im daš je polovina sa’a (dva pregršta ili kila i po otprilike) hrane koja je poznata tvom narodu: datule, riža ili nešto drugo. Ako stručne osobe kažu da je bolest od koje boluješ izlječiva, tebi nije obaveza da nahranjuješ siromahe, već si obavezan da napostiš svaki propušteni dan ramazana, na osnovu riječi Uzvišenog Allaha: ”Ko od vas bude bolestan ili na putovanju, neka naposti isti broj dana koje nije postio.”
(Fetve šejha Bin Baza, 15 tom, str. 221)

12- SPOLNI ODNOS U TOKU RAMAZANA
Pitanje:
Kakav je propis za onoga koji spolno opći sa suprugom u mjesecu ramazanu u periodu dok je putnik, jer se nalaze na putovanju i skraćuju namaze, ali je to sve u ramazanu?
Odgovor:
Putniku je dozvoljeno da ne posti u danima ramazana dok je na putovanju, ali će propuštene dane napostiti, na to ukazuju riječi Uzvišenog Allaha: ”A ko se razboli ili se na putu zadesi, neka isti broj dana naposti.” Putniku je dozvoljeno da jede, pije i spolno opći sve dok je na putovanju. (Fetve Stalne komisije: fetva broj 5991, 10 tom, str. 202)

13- POSTAČ KOJI PRESPAVA CIJELI DAN
Pitanje:
Je li validan post osobe koja ustane na sehur, zatim klanja sabah-namaz i legne spavati sve do podne-namaza, zatim klanja podne-namaz i legne spavati do ikindije, potom klanja ikindiju i legne spavati sve do pred iftar?
Odgovor:
Ako je stanje onako kao si spomenuo u pitanju, post te osobe je validan, ali je provođenje cijelog dana u spavanju velika šteta, naročito ako znamo da je u toku mjesec ramazan, mjesec u kojem musliman treba da čini ono što će mu koristiti, kao što je učenje Kur’ana, traganje za nafakom, educiranje – traženje znanja.
(Fetve Stalne komisije: fetva broj 12901, 10 tom, str. 213)

Priredio: Pezić Elvedin

(minber.ba)

RELATED ARTICLES

Most Popular

Recent Comments