Friday, May 31, 2024
HomeAktuelnoHadisi na temu obavljanje nuzde

Hadisi na temu obavljanje nuzde

Bismillāhi r-raḥmāni r-raḥīm.
Hvala Allahu Gospodaru svih Svijetova, neka je salavat i selam na sve Njegove Vjerovjesnike i sve sljedbenike Istine do Sudnjeg dana.

Ove prilike vam dostavljamo nekoliko hadisa na temu obavljanje nuzde. Obavljanje nuzde je nesto sto svaki insan cini u toku dana, pa je bitno da se poducimo na koji nacin to treba da obavljamo, u skladu sa Sunnetom Allahovog Poslanika Muhammeda, sallallahu alejhi we sellem.

∙ Izgovariti bismillu i zatraziti utociste prije ulazka u nuznik, kako se prenosi da je Vjerovjesnik, sallallahu alejhi we sellem, govorio: “Bismillah”(1), a u dva Sahiha stoji da je govorio: “Allahu moj, utjecem se Tebi od muskih i zenskih sejtana. (2)

∙ Udaljavanje i skrivanje od ljudi, jer se prenosi da se Vjerovjesnik, sallallahu alejhi we sellem, mnogo udaljavao od ljudi(3).

∙ Da se ne okrece prednjom niti straznjom stranom prema Kibli ukoliko obavlja nuzdu na otvorenom, zbog Vjerovjesnikovih, sallallahu alejhi we sellem, rijeci: “Ne okrecite se ni prednjom, a ni zadnjom stranom prema Kibli” (4). Nema smetnje da se u zatvorenom prostoru okrene ledjima prema Kibli, jer je Ibn Omer, radijallahu anhuma, vidio Poslanika, sallallahu alejhi we sellem, unutar gradjevine, kako obavlja nuzdu okrenut ledjima prema Kibli(5). A najbolje je izbjegavati okretanje prema Kibli prednjom i straznjom stranom i u zatvorenom prostoru i na otvorenom.

∙ Da ne mokri u stajacu vodu jer je to Vjerovjesnik, sallallahu alejhi we sellem, zabranio. (6)

∙ Da ne mokri po putevima kojima hodaju ljudi i mjestima gdje se odmaraju, jer je Poslanik, sallallahu alejhi we sellem, rekao: “Cuvajte se dobro dva prokletnika.” Upitali su: “Allahov Poslanice, a ko su ta dva prokletnika?” Rekao je: “Onaj ko obavlja nuzdu na putevima kojima ljudi hodaju i mjestima gdje se odmaraju (hladovinama).” (7)

∙ Neka se dobro cuva i ocisti od mokrace, zbog Vjerovjesnikovih, sallallahu alejhi we sellem, rijeci – kada je prosao pored dva kabura ciji su stanovnici kaznjavali: “Uistinu, njih dvojica se kaznjavaju, a ne kaznjavaju se zbog necega velikog. Jedan od njih nije se cuvao mokrace, dok je drugi prenosio tudje rijeci s ciljem da ih zavadi.” (8)

∙ Kada izadje iz nuznika reci ce: “Gufraneke – Tvoj oprost”(9), jer je tako i Vjerovjesnik, sallallahu alejhi we sellem, postupao.

Kommentare i objasnjenje na pomenute hadise s ocijenama su uzete iz knjige “Fikuhd- delil/Razumijevanje fikhskih dokaza” od uvazenog dr. ´Aid el Karnija.

1: Sahih: Tirmizi(606), Ibn Madze(297). Pogledati: Miskat (358)
2: Sahih: Buharija (142, 6322), Muslim (375) Ahmed (11536, 11572) i drugi.
3: Sahih: Ebu Davud(1), Nesai(17), Ibn Madze(331), Hakim(488).
4: Sahih: Buharija(394), Muslim (264)
5. Sahih: Buharija (145,148, 3102), Muslim(266)
6: Sahih. Muslim(281)
7: Sahih Muslim (269), Ahmed(8636), Ebu Davud(25).
8: Sahih: Buharija (216, 1361, 1378), Muslim (292), Ahmed (1981) i drugi.
9: Sahih: Ebu Davud(30), Tirmizi(7), Ibn Madze(300). Pogledati: Miskat (359)

RELATED ARTICLES

Most Popular

Recent Comments