Friday, June 21, 2024
HomeAktuelnoHadžije su gosti Milostivog

Hadžije su gosti Milostivog

Braćo i sestre u islamu! Tema današnje hutbe je Hadžije su gosti Milostivog. Jedna od Allahovih, subhanehu ve te’ala, blagodati ljudima je i ta što je propisao da u određenim vremenskim periodima postoje posebne obaveze i ibadeti, a jedna od tih obaveza je i hadž koji se obavlja u prvoj polovici mjeseca zu-l-hidždže. To su dani za koje je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, potvrdio da su odabrani dani, te je podsticao ashabe na pojačani ibadet u njima.

Allah, dželle še’nuhu, se u Suri El-Fedžr zaklinje ovim danima, pa kaže:

وَالْفَجْرِ(1) وَلَيَالٍ عَشْرٍ(2) وَالشَّفْعِ وَالْوَتْرِ(3)وَاللَّيْلِ إِذَا يَسْرِ(4)هَلْ فِي ذَلِكَ قَسَمٌ لِّذِي حِجْرٍ(5)

Tako mi zore,(1) i deset noći,(2)i parnih i neparnih,(3) i noći kada nestaje – (4) zar to pametnom zakletva nije?(5)

Braćo i sestre! Dani hadža su dani u kojima se gradi i učvršćuje peti islamski šart i jača iman vjernika. To su dani u kojima hadžija zaboravlja na dunjalučke probleme i preokupacije i potpuno se predaje ibadetu. Dani zu-l-hidždžeta su zato dani naših dova, pojačanih ibadeta, posta, učenja Kur’ana i nade u sveopću Allahovu, dželle še’nuhu, milost!

Velika je častbraćoisestrebitidiovišemilonskogskupahadžija, nasvetimmjestima, skupagdjesezaboravljanadunjalukihrliAhiretu, skupagdjesemilionimuslimanauistomtrenutkuobraćajusvomeGospodarusarazličitimdovamai željama i skupukojijeizasvojihleđaostaviobriguodunjalukui željuzanjim!

NatomvelikomskupukojihrliKabii želidasekrozTavafuključiutuvelikuorbitukojakaoicijeliSvemirslaviJedinogGospodara ćeinša-AllahbitiprekodvijehiljadeBošnjakaizBosneiHercegovineiBošnjačkedijaspore, koji ćeseodazvatipozivupraocaIbrahima, alejhis-selam, daizvršeobavezuhadžaiočisteseodgrijeha. Trebamo znati dajezaistavelika častnahadžubitiBošnjak, jerzanasznajusvimuslimanisvijeta; svinamseslatkonasmiju, zagrleiučedovezanasinašuDomovinuBosnuiHercegovinu, sviznajuzanašuborbu, zanašuneustrašivost, znajuzanaše žrtve, znajuzanašegrahmetliPredsjednikaIzetbegovića, znajuzanašuArmiju, zanaš Prijedor, Srebrenicu, Žepu i Goražde, znajuzanašeSarajevo, Bihać, Bijeljinu, Gornji Vakuf, Konjic, Mostar, Travnik, TuzluiZenicu, znajudaseummetujediniodanampomogneipitajunasjelinamteškoihoćemolimiinašaBosnaizdržatiisvioniučedovezanas! Pitaće nas za predstojeće izbore; zašto imamo toliko stranaka i nezavisnih kandidata, zašto imamo prljavu predizbornu kampanju, zašto se u zakonodavnoj i izvršnoj vlasti ponašamo kao manjina, a prošlogodišnji popis je pokazao da smo većina, pitaće nas zašto ne privlačimo strane investitore i ne koristimo mnogobrojne Allahove blagodati i pitaće nas još mnogo toga na što trebamo i moramo imati jasne odgovore!

Ako na predstojećim izborima ne budemo glasali za najbolje ili ne budemo nikako glasali, kako ćemo na Kijametu pogledati u oči stotinama hiljada bosanskih šehida i šta ćemo im kazati kada nas budu pitali zašto smo jeftino prodavali Bosnu i Hercegovinu, zemlju šehida, zemlju rijeka mubarek šehidske krvi, zemlju znanih i neznanih junaka i zemlju stamenih Bošnjaka i čestitih Bošnjakinja? Šta će na Kijametu kazati političari i predvodnici ovog napaćenog naroda, zašto su zloupotrebljavali funkcije, zašto su sve podredili sebi i svojim istomišljenicima, zašto su zapostavljali sposobne, a imenovali i unapređivali podobne i nesposobne, zašto nisu donosili zakone u interesu naroda i Države i još stotinu pitanja „zašto“, a nakon svakoga će neodgovorni poželjeti da tlo ispod njih propadne i da nikada nisu bili na listi, a kamoli da su bili na nekoj funkciji!?

HadžijesuAllahovi, subhanehu ve te’ala,gosti, kao štostojiusljedećadvahadisa:

عَنْ أَبيِ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: وَفْدُ اللَّهِ ثَلَاثَةٌ الْغَازِي وَالْحَاجُّ وَالْمُعْتَمِرُ (نسائي)

Prenosi Ebu Hurejre, radijallahu anhu, da je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: Tri su Allahova gosta: borac na Allahovu putu, hadžija i mu’temir (onaj koji obavlja umru)! (Nesaija)

Bošnjaci su braćo i sestre za razliku od velikog broja drugih muslimana prije dvije decenije punih 45 mjeseci bili Allahovi, dželle še’nuhu, gosti, u vrijeme kada su branili i oslobađali Domovinu i eto ih opet na hadžu i umri u svojstvu Allahovih, subhanehu ve te’ala, gostiju, radosni i puni nade, eto ih da u dva Harema upućuju iskrene dove za ummet, Domovinu, rodbinu, prijatelje, komšije i ukućane, eto ih suznih očiji i drhtavih glasova, da na mubarek mjestima daju zavjet Allahu, dželle še’nuhu, da će svoju vjeru držati kao žeravicu na dlanu i da će nit vjere prenijeti na svoje potomke!

U drugoj predaji stoji:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: “الْحُجَّاجُ وَالْعُمَّارُ وَفْدُ اللَّهِ إِنْ دَعُوهُ أَجَابَهُمْ وَإِنِ اسْتَغْفَرُوهُ غَفَرَ لَهُمْ.” (إبن ماجه)

Prenosi Ebu Hurejre, radijallahu anhu, da je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: “Hadžije i mu’temiri su Allahovi gosti, koji ako Mu se obrate, On im prima dovu, a ako zatraže oprost, On im oprosti!” (Ibn Madždže)

Dani hadža su dani telbije koju iz dubina srca izgovaraju mu’mini, koji su došli iz dalekih krajeva da veličajući Svoga Gospodara i obave još jedan farz. Telbija uistinu ima snažnu poruku u kojoj hadžija jezikom potvrđuje da se odazvao pozivu Stvoritelja svega. Zbog toga telbija treba odzvanjati u dušama hadžija sve do njihove smrti i treba ih sprječavati od grijeha kojima bi mogli biti iskušani u svakodnevnom životu.

Hadž, braćo i sestre izjednačavaljudeidonosiporukemira, jersunahadžu, povanjskomizgledu, istipredsjednicidržavaiobičniljudi, ministriinjihovipotčinjeni, radniciipoljoprivrednici, pismeniinepismeni… Svimuškarciudanimahadžaimajuistuodjeću (ihrame), kojasesastojioddvabijela čaršafaiunjimanemaobilježjasiromaštvailibogatstva, kaonipoložaja.

Hadž privikavaljudenapodnošenjeteškoća, jerjehadž fizičkinaporionzahtijevaifizičkuipsihičkusnaguikondiciju. Strpljivostupodnošenjuteškoćanaputuobavljanjahadžajejednaododlikaonihkoji želeuimeAllaha, dželle še’nuhu, izvršitiovudužnost.

Hadž podsjećaljudenaSudnjidan, gdjeseprilikomobavljanjatavafa, sa’jaipogotovoboravkanaArefatudočaravaDanpolaganjaračuna. Hadžije, doksuuihramima, pojačanorazmišljajuoSudnjemdanu, kada ćesvakaosobapoložitiračunzasvojadjela.

Hadž učiljudepreciznostii čuvanjuvremena, jersutoAllahove, subhanehu ve te’ala, blagodati, asvipropisihadžasuvezanizaodređenovrijemeimjestoionikojitoneučinenapropisannačinnespadajuuonekojisuizvršiliovajfarz. Hadž bi trebao učiti ummet na tačnost i odgovornost u poslu i životu. Allah, dželle še’nuhu, se u Suri El-‘Asr zaklinje vremenom, a vrijeme je faktor o kojem muslimani već stoljećima ne vode dovoljno računa.

Hadž je godišnji kongres muslimana cijeloga svijeta i s’ hadža bi se trebale poslati poruke koje bi bile obavezujuće za svakog pripadnika ummeta, ma gdje bio, a posebno za muslimanske vladare!

Neka je svim hadžijama, Allahovim, subhanehu ve te’ala, gostima, Hadž mebrur, uz dove da budemo od onih koji će iznova izvršiti ovu islamsku dužnost i da naši potomci inša-Allah budu hadžije!

Gospodaru, pomozi mudžahidima na Tvome putu i svim obespravljenim muslimanima, a posebno našoj braći u Palestini! Primi naša dobra djela, a preko ružnih pređi, jer Tvoja milost nadilazi Tvoju srdžbu! Oprosti našim roditeljima i dobrom precima! Uputi našu djecu i učini ih radostima naših očiju i srca i prvacima ummeta! Budi nam milostiv na Obećanom danu i počasti nas u Džennetu društvom poslanika, iskrenih, šehida i dobrih ljudi!

Nezim Halilović Muderris

RELATED ARTICLES

Most Popular

Recent Comments