Sunday, June 23, 2024
HomeHumanitarneIzvjestaj Fonda SUAP za februar 2014.g

Izvjestaj Fonda SUAP za februar 2014.g

FOND ZA POMOĆ SOCIJALNO UGROŽENIM

ARAPSKIM PORODICAMA

(“FOND SUAP”)

 

PODJELA REDOVNE MJESEČNE NOVČANE POMOĆI

 FEBRUAR 2014. GODINE –

R.br.: Porodica / imena i godišta članova: Adresa stanovanja: Telefon: Iznos: Primjedba: Potpis /

uplata na račun: Amira Bukvić – domaćica   / Emina 1998.g., Harun 2000.g. i Kerim 2007.g.Podubravlje   bb, Zavidovići061/454-949

740,00 KM

Pomoć   porodici: 500,00 KM + pomoć djeci: 240,00 KM.Unicredit   banka

 

40246866004 Habiba Likadomaćica   / Said 1998.g. i Abdulhakim 2000.g.   Kakanjska, Klopče   –Zenica – podstanar061/063-086

 680,00 KM

Pomoć   porodici: 500,00 KM + pomoć djeci: 180,00 KM. Kiriju plaćaju braća iz Zenice.BBI   banka 1418011012216687 Huzejfe nosilac domaćinstva / Nedžma   2001.g.,  Nedim   2002.g. i Sara 2005.g.Donja Lovnica – Zavidovići

440,00 KM

Pomoć   djeci 240,00 KM + pomoć Huzejfi 200,00 KM.  Sabiha   Hibović   – nena / Sarah Sawah 1996.g.Kranjčevićeva   2b – Blatuša, Zenica061/053-707

 

032/404-106

310,00 KM

Pomoć   porodici 500,00 KM + pomoć djetetu 100,00 KM. Umanjeno za 290,00 KM nenine   penzije.Raiffeisen banka

 

1610550000000032

09   55 024323 5 Ševala   Zrigue – domaćica /   Ubejdullah 1997.g., Zejneb 2001.g. i  Ahmed   2002. g.Prusac – Donji Vakuf062/785-518

030/271-374

 740,00 KM

Pomoć porodici: 500,00 KM + pomoć djeci:   240,00 KM.Unicredit banka

 

40323061000 Zinajda   Softić – domaćica   / Hamza 1994.g., Widad 1997.g. i Mohamad 1999.g.ul. Huseina Đoze   238H, Sokolović Kolonija, 71210 Ilidža   – Sarajevo033/514-185

061/570-004

740,00 KM

Pomoć   porodici: 500,00 KM + pomoć djeci: 240,00 KM. Braća iz Švedske, preko brata   H. Mihaljevića obezbijedili potrebni iznos.  A. Dž. – domaćica / Esma 1997.g., Abdullah 1998.g., Muhammed 2001.g.ul. Lukavička cesta 17 – Sarajevo033/460-704

 194,00 KM

Pomoć djeci: 24,00 KM + +   stipendija za Esmu, u GHM 170,00 KM.  Alkazali   Ibrahim – domaćinul. Safeta   Hadžića 104 – Sarajevo061/309-301

12,00 KM

Pomoć porodici.  Maati Fatima – domaćica / Adnan 1997.g.,   Amina 2001.g., Sina 2008.g. i Emel 2012.g.ul.   Sulejmana Pačariza Hodže br. 9/3, Sarajevo – podstanar061/307-610

 

033/671-598

48,00 KM

Pomoć   djeci.  Meliha   Bašićdomaćica / Elsarahati 1997.g., Fatma 1998.g., Merjem 2005.g. i   Hadidža 2008.g.ul.   Huseina Đoze 238F – Sokolović Kolonija033/512-658

 

062/359-970

48,00 KM

Pomoć   djeci.  Munira   Alsejh – domaćica / Sumeja 1998.g.Jošanica   II, br. 14, Vogošća-podstanar061/837-852

12,00 KM

Pomoć djetetu.  Mu’tezz,   SirijacSarajevo065/310-549

12,00 KM

Pomoć.  Nađa Dizdarević – domaćica / Omar 1995.g.,   Iman 1997.g. i Nur 2001.g.Bosanska 6/7 – Sarajevo / podstanar061/746-074

 

061/251-356

36,00   KM

Pomoć djeci.  Suada   Belja – domaćica / Irfan 1996.god.Prnjavorska   br. 30.,  Sarajevo-podstanar061/256-571

12,00 KM

Pomoć djetetu.  Aida Alić – domaćica / Harun 1997.g. i

 

Merjem 1999.g.Sarajevo062/320-698

24,00 KM

Pomoć   djeci.BBI   banka 1413061320327977 Alisa Elsayed – domaćica   / Halima 2001.g., Ahlam   2003.g., Husein 2011.g. i Ishag 2011.g.Armije BiH 38, Zenica061/331-876

 

48,00 KM

Pomoć djeci.BBI   Banka

 

1413551320054752

Amina Kozlić – domaćica / Hamza Afifi   2000.g., Mehdi Afifi 2004.g. i Bušra Afifi 2008.g.Brakovica 20 – Zenica / podstanar062/705-215

062/928-545

 36,00 KM

Pomoć djeci.BBI banka

 

1413551320057856 Enisa Salihović – domaćica / Ibrahim   1999.g., Mohamed 2002.g., Sara 2003.g. i Bilal 2005.gTunis

062/436-149

033/241-446

25,00 EURO = 48,55 KM

Pomoć   djeci.Dražava:   Tunis

 

Grad:   El-Habib SFAX

IBAN   CODE: TN5917701000000210776654

CODE   SWIFT: BIC DE L’ONP (LPTNTNTT

Poštanski   broj: 2144

Korisnik   računa: Enisa Salihović Epjarraya Halima   Arnaut – domaćica / Sadija 1996.g., Besima 1997.g., Hamza 1998.g. i

Sumeja   2000.g.Vardište   br. 87, Zenica032/461-345   062/974-379

48,00 KM

Pomoć djeci.BBI   banka

 

1418011010962671 Jasmina   Abboud, domaćica / Šejma 2003.g.ul. Rifata Frenje 12, Mostar066/187-275

036/551-948

12,00 KM

Pomoć   djetetu.BBI   banka

 

1415051310078518 Jasmina   Alduqail– domaćica / Usama 1998.g. i Ilhana 2002.g.Mejdandžik   1, Zenica061/583-335

24,00 KM

Pomoć djeci.BBI banka, br.r.:

 

1418011010823185 Munevera Al-Hamdani   – domaćica / Amina 1998.g. i Sara 2002.g.ul. Zije Dizdarevića   12b, Zenica / podstanar062/786-851 – sin

061/016-557

24,00   KM

Pomoć   djeci.BBI banka

 

1418011012203786 Suada   Vardo – domaćica / Selma 1996.g., Hatidža 1997.g., Aiša 2000.g. i Ahmed 2010.g.Varda   34, Zenica032/438-068

48,00 KM

Pomoć   djeci.BBI banka

 

1413551320037486 Šaha   Lemić – domaćica / Tarik 1997.g.   i Sumeja 1999.g.Zmajevačka cesta bb – Zenica032/407-214

24,00 KM

Pomoć djeci.BBI banka

 

1413551320039135 Zehra Begović – domaćica /

Usama 2000.g. i Sumeja   2002.g.Mutnica 28 – Zenica062/904-689

24,00 KM

Pomoć djeci.BBI   banka

 

1418011005045477 Zikreta Munaizel – domaćica   /  Sara 1995.g.Londža   83 – Zenica032/221-998

 

 12,00 KM

Pomoć djetetu.     BBI banka

 

1413551320027980 Aida Isaković – domaćica / Ajni 2007.g. i   Merjem 2010.g.Crkvice 38 – Zenica032/227-371

062/880-275

24,00 KM

Pomoć djeciRaiffeisen banka

 

09550302625 Alisa   Grabus – domaćica / Naima 1997.g. i Muhamed 1999.g.Krpeljići,   Travnik061/655-948

182,00 KM

Pomoć   djetetu: 12,00 KM + uplata Doma u Elči Ibrahim-pašinoj medresi   za Naimu: 170,00 KM.Raiffeisen banka

 

09550361918 Alisa   Farhan – domaćica / Hana 2000.g. i Haya 2008.g.Londža   92, Zenica062/929-755

24,00 KM

Pomoć djeci. Raiffeisen banka

 

1610550000000032

br.r.:   09-55-13469-7 Alma   Bećirhodžić – domaćica / Vahid El-din Hamza 1995.g.ul.   Pope 171, Kakanj061/984-405

12,00 KM

Pomoć djetetu.Raiffeisen banka

 

096502019-1

Korisnik   računa: Vahid El-din Hamza Amela Bečić – domaćica /

Selva 1998.g., Sara 2000.g., Kevser   2002.g. i  Selsebila 2005.g.Podubravlje, Zavidovići – živi u napuštanoj   kući061/302-843

48,00   KM

 Pomoć djeci.Raiffeisen banka

 

688411000

Partija 09550259628 Amira Dervišić – domaćica / Abdurrahman   1996.g.,  Abdulvahid 1997.g. i

Muhammed 1998.g.Lašvanska   10 – Drivuša – Zenica062/134-112

36,00 KM

Pomoć   djeci.Raiffeisen   banka

 

09550389649 Belkisa Fatota – domaćica   / Nadija 1996.g. i Šadija 2000.g.Liskovac   bb, Bosanska Gradiška065/646-311

24,00 KM

Pomoć   djeciRaiffeisen banka

 

09450591566

Korisnik   računa: Abdullah

Fatota Derva Hamzić – domaćica   / Fatima Kulejdi 1997.g.ul. Sarajac bb, Simin   han – Tuzla061/410-532

061/295-648

12,00 KM

Pomoć djetetu.Raiffeisen banka

 

088411000

Partija 09250400963

Korisnik računa; Kuleibi Fatima Emina   Lahmar – domaćica / Sara 2002. g.Mahmutovac   24., Sarajevo061/555-332

033/535-026

12,00 KM

Pomoć djetetu.Raiffeisen banka

 

1610000000000011
09-00-18630-5 Fata   Attou – domaćica / Melika 1996.g.Šije   – Tešanj032/694-075

170,00 KM

Uplata Doma Medrese Osman ef. Redžović, za Meliku:   170,00 KM.Raiffeisen banka

 

4255031002389624 Suada   Esidiri – domaćica / Abdullah 1995.g.Šije   – Tešanj032/694-075

12,00 KM

Pomoć djetetu.Uplata na račun   Fate Attou. Fatima   Brahim – Brahimi – domaćica / Amina 1995.g., Muhamed 1998.g., Amel 2004.g.   i  Ali 2011.g.Jelimamov   2C/4, Zenica,062/229-500

48,00 KM

Pomoć djeci.Raiffeisen banka

 

1610550000000032

09   55 06868 9 Hate   Šehić – domaćica / Talha 1995.g., Zaid 2002.g. i Daoudi   2007.g.Mehurić   36A,

Travnik062/366-318

36,00 KM

Pomoć djeci.Raiffeisen banka

 

1610550000000032

09550332157

Uplata   na: Karrache Abdel   Wahed Jasmina   Skomorac – domaćica /  Merjem 1998.g.,   Fatima 2002.g. iZenica061/437-299

24,00 KM

Pomoć djeci.Raiffeisen banka

 

1610550000000032

09550419518 Kahal Azema – domaćica / Mustafa 1995.g.   i  Abir 2000.g.Kljaci,   Travnik030/563-366

24,00   KM

Pomoć djeci.Raiffeisen banka

 

1610560000000032

095512051-4 Mirsada   Jusić – domaćica / Muhamed 1995.g. i Esedullah 2002.g.Potur   mahala 64A, Travnik061/786-041

24,00 KM

Pomoć djeci. Raiffeisen banka

 

1613000037693188

–   debitna kartica

07003216178 Nisveta Jašarević / nena, staratelj – Ajša 1998.g. i Ahmed 2002.g.Mehurić,   Travnik062/016-184

24,00 KM

Pomoć djeci.Raiffeisen banka

 

br.r.:   09550293396 Ramka Mustafa – domaćica   / Amar 1999.g. i Anmar 2000.g.Alije Izetbegovića   36, Zavidovići061/362-730

24,00 KM

Pomoć djeci.Raiffeisen banka

 

1610000000000011

4255031002070406 Turkijana Hodžić – domaćica / Oussama   1996.g., Fatima 1999.g.,  Sara 2001.g. i   Laila 2008.g.Novo   naselje solidarnosti 31a – Zavidovići060/322-0670

 48,00 KM

Pomoć   djeci.Raiffeisen   banka

 

09550367618 Aida   Kozlić – domaćica / Sukejna 1998.g., Abdullah 1999.g., Fatima 2004.g. i   Abdurahman  2006.g.Cazin061/981-552

48,00 KM

Pomoć   djeci.Unicredit   banka 40380003000

 

Edina   Begović, domaćica / Merdija 1996.g., Henija 1999.g., Aiša 2010.g. i Latifa   2020.g.ul. Gajska bb, Zavidovići062/807-166

48,00 KM

Pomoć   djeci.Unicredit   banka

 

40141856000

–   Uplata na Begović Muhamed Mirnesa Mustafi – domaćica / Abdurrahman   1996.g.,  Abdullah 1998.g. i  Ahmed 2006.g.Bistula nova   207 – Perin Han – Zenica / podstanar062/446-158

36,00 KM

Pomoć   djeci.Unicredit banka

 

1293019407255553

– 40231427000 –   Ukupno:5.336,55   KM

 

Sarajevo, 05. mart  2014. godine / 04. džumade-l-ula 1435.H.                                                                                                                                                                                         FOND ZA POMOĆ S.U.A.P.

 

 

 

 

 

 

 

 

FOND ZA POMOĆ SOCIJALNO UGROŽENIM

ARAPSKIM PORODICAMA

(“FOND SUAP”)

 

UČESNICIMA AKCIJE I

INŠAALLAH BUDUĆIM DOBRIČINITELJIMA

 

Predmet: Izvještaj o obezbjeđenju novčanih sredstava i podjeli istih, za 48 socijalno ugroženih arapskih porodica, za februar 2014. god.

 

Es-selamu alejkum we rahmetullahi we berekatuhu!

 

Novčana sredstva za februar 2014. godine, elhamdu lillah, obezbijedili:

  1. 1.      Džamija K.F., Sarajevo: …………………………………………………………………………………………………2.387,55 + 45,00 EURA = 87,40 KM = 2.474,95 KM;
  2. 2.      Braća iz Švedske, preko brata Halima M.: …………………………………………9.300,00 SEK = 1.996,35 KM + 30,00 EURO = 58,25 KM = 2.054,60 KM;
  3. 3.      Duraković Amel, sa porodicom – Bosanska Krupa: …………………………………………………………………………………………………………………….. 250,00 KM;
  4. 4.      Dž.M., Beč: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..100,00 EURO = 194,20 KM;
  5. 5.      I.K., Geteborg, Švedska: 50,00 EURA = 97,10 KM + 50,00 SEK = 10,75 KM = 107,85 KM; S.O., Sarajevo: 100,00 KM; N.N., BBI banka: 100,00 KM; Ć.D., Sarajevo: 100,00 KM; M.Z., Finska: 50,00 EURA = 97,10 KM; E.Š., Holandija: 50,00 EURA = 97,10 KM; T.R., Kakanj: 50,00 KM; H. H. S. i h. A., Sarajevo: 50,00 KM……………………………………………………………………………………………………………………………………702,05 KM

Ukupno:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      5.675,80 KM

 

Rekapitulacija:

1)      Prikupljeno za podjelu, za februar  2014. godine: …………………………………………………………………………………………………………………. 5.675,80 KM Podijeljeno porodicama za februar 2013. godine: …………………………………………………………………………………………………………………. 5.336.55 KM

2)      Uplata za hranu za braću u Imigracionom centru u Lukavici: …………………………………………………………………………………………………….144,25 KM

3)      Pomoć porodici nosioca domaćinstva pod brojem 6, koja se nalazi u izbjeglištvu u Turskoj: …………………………………………………………195,00 KM

Stanje u Fondu:                                                                                                                                                                                                                                                                    00,00 KM  

 

Principi podjele novčane pomoći:

a) Za period maj 2009. – april 2010. godine:

–        Noslilac domaćinstva 500,00 KM + 1. dijete 100,00 KM + 2. dijete 80,00 KM + 3. i svako naredno dijete po 60,00 KM + 100,00 KM na ime kirije, porodicama koje žive kao podstanari.

–        Porodice koje dobijaju bilo kakvu vanrednu pomoć, dužne su istu prijaviti Fondu, kako bi im se to umanjilo od pripadajućeg iznosa.

b) Za maj 2010.g. – januar 2011. godine:

– porodice čiji nosioci domaćinstva su šehidi ili umrli ili su u zatvoru, pritvoru ili su nesposobni za rad, primaju pomoć po gore navedenim kriterijima;

– ostale porodice primaju pomoć umanjenu za 50%, u odnosu na pomenute porodice.

c) Za februar – april 2011. godine:

– porodice čiji nosioci domaćinstva su šehidi ili umrli ili su u zatvoru, pritvoru ili su nesposobni za rad, primaju pomoć po kriterijima: Noslilac domaćinstva 500,00 KM + 1. dijete 100,00 KM + 2. dijete 80,00 KM + 3. i svako naredno dijete po 60,00 KM + 100,00 KM na ime kirije, porodicama koje žive kao podstanari.

– ostale porodice primaju pomoć samo za djecu po kriterijima: 1. dijete 100,00 KM + 2. dijete 80,00 KM + 3. i svako naredno dijete po 60,00 KM, uz uvećanje za kiriju u visini od 100,00 KM.

d) Za maj 2011. godine:

– porodice čiji nosioci domaćinstva su šehidi ili umrli ili su u zatvoru, pritvoru ili su nesposobni za rad, primaju pomoć po kriterijima: Noslilac domaćinstva 500,00 KM + 1. dijete 100,00 KM + 2. dijete 80,00 KM + 3. i svako naredno dijete po 60,00 KM + 100,00 KM na ime kirije, porodicama koje žive kao podstanari.

– porodice pod brojevima: 19, 38, 41, 45 i 46 primaju po kritireijima u peridou februar – april 2011., jer su im donatori doznačili pomenute iznose, bez umanjenja.

– ostale porodice zbog nedostatka sredstava u Fondu, primaju pomoć samo za djecu po kriterijima: primanje po djetetu 40,00 KM + kirija 50,00 KM.

e) Za juni 2011. – mart 2012. godine:

– porodice čiji nosioci domaćinstva su šehidi ili umrli ili su u zatvoru, pritvoru ili su nesposobni za rad, primaju pomoć po kriterijima: Noslilac domaćinstva 500,00 KM + 1. dijete 100,00 KM + 2. dijete 80,00 KM + 3. i svako naredno dijete po 60,00 KM + 100,00 KM na ime kirije, porodicama koje žive kao podstanari. Odstupanja su zbog nedostatka sredstava u Fondu i specifičnosti situacije kod porodica pod brojevima: 2., 4. i 5.

– ostale porodice primaju pomoć samo za djecu po kriterijima: 1. dijete 100,00 KM + 2. dijete 80,00 KM + 3. i svako naredno dijete po 60,00 KM, uz uvećanje za kiriju u visini od 100,00 KM.

f) Za april 2012. godine:

– porodice čiji nosioci domaćinstva su šehidi ili umrli ili su u zatvoru i pritvoru, primili pomoć po kriterijima: noslilac domaćinstva 500,00 KM + 25,00 KM po djetetu, kao što su porodice pod brojevima: 2, 4, 7, 8, 9 i 10. Druge porodice koje su u sličnim situacijama, ali imaju primanja ili su pod specifičnim okolnostima, primile pomoć paušalno, kao porodice 3 i 6. Porodica pod brojem 1 primila pomoć po kriterijima: pomoć nosiocu domaćinstva: 200,00 KM + pomoć djeci u visini od 3 X 25,00 KM. Porodica pod brojem 5 primila pomoć po kriterijima: pomoć nosiocu domaćinstva: 200,00 KM + pomoć djeci u visini od 3 X 50,00 KM + 100,00 KM. Kirije plaćene za ovu kategoriju porodica pod  brojevima 1 i 7. Plaćen dom za djecu pod brojevima 8 i 10.

– ostale porodice primile pomoć samo za djecu i to 25,00 KM po djetetu + naknade za kiriju od po 100,00 KM po porodici za porodice koje su podstanari, pod brojevima: 2., 13., 15., 17., 19., 30., 45. i 46 + dodatna pomoć porodicama pod brojevima: 22, 27, u visini od po 100,00 KM i 40 i 42 u visini od po 50,00 KM + pomoć u liječenju porodicama pod brojevima 29 i 41, u visini od po 100,00 KM + pomoć u plaćanju doma djeci pod brojevima: 11, 36 i 37 u visini od po 170,00 KM.

PS: Pomoć porodici pod brojem 43 uplatila braća iz Krajine i S.B., prije nego je ustanovljen nedostatak sredstava u Fondu za ovaj mjesec i samim time došlo do umanjenja primanja za sve porodice. Od pomenute porodice će se u narednom periodu umanjiti razlika u odnosu na pripadajući iznos.

Djeca koja dobijaju pomoć u plaćanju doma, nisu uvrštena u pripadajuću pomoć po djetetu u visini od 25,00 KM po djetetu, jer se to smatra dovoljnim vidom pomoći.

g) za maj 2012.g.:

– porodice čiji nosioci domaćinstva su šehidi ili umrli ili su u zatvoru, pritvoru ili su nesposobni za rad, primaju pomoć po kriterijima: Noslilac domaćinstva 500,00 KM + 1. dijete 100,00 KM + 2. dijete 80,00 KM + 3. i svako naredno dijete po 60,00 KM + 100,00 KM na ime kirije, porodicama koje žive kao podstanari. Odstupanja su zbog nedostatka sredstava u Fondu i specifičnosti situacije kod porodica pod brojevima: 3., 5. i 6.

– ostale porodice primaju pomoć samo za djecu po kriterijima: 1. dijete 100,00 KM + 2. dijete 80,00 KM + 3. i svako naredno dijete po 60,00 KM, uz uvećanje za kiriju u visini od 100,00 KM.

– djeca koja dobijaju pomoć u plaćanju doma, nisu uvrštena u pripadajuću pomoć po djetetu, jer je to dovoljan vid pomoći.

h) za juni 2012.g.:

zbog nedostatka sredstava u Fondu:

– za sedam porodica kojima se plaća kirija po 100,00 KM, umanjeno po 50,00 KM;

– za tri porodice koje primaju dodatnu pomoć, u visini od po 100,00 KM, umanjeno po 50,00 KM;

– svoj djeci (njih 122) umanjena primanja u visini od 45,00 KM, po djetetu.

i) Za juli 2012. – januar 2013. godine:

– porodice čiji nosioci domaćinstva su šehidi ili umrli ili su u zatvoru, pritvoru ili su nesposobni za rad, primaju pomoć po kriterijima: Noslilac domaćinstva 500,00 KM + 1. dijete 100,00 KM + 2. dijete 80,00 KM + 3. i svako naredno dijete po 60,00 KM + 100,00 KM na ime kirije, porodicama koje žive kao podstanari.

– ostale porodice primaju pomoć samo za djecu po kriterijima: 1. dijete 100,00 KM + 2. dijete 80,00 KM + 3. i svako naredno dijete po 60,00 KM, uz uvećanje za kiriju u visini od 100,00 KM.

j) Za februar 2013. godine:

– porodice čiji nosioci domaćinstva su šehidi ili umrli ili su u zatvoru, pritvoru ili su nesposobni za rad, primaju pomoć po kriterijima: Noslilac domaćinstva 500,00 KM + svako dijete po 55,00 KM + 50,00 KM na ime kirije, porodicama koje žive kao podstanari.

– ostale porodice primile pomoć za djecu po kriterijima: 55,00 KM po djetetu + kirija za podstanare 50,00 KM + dodatna pomoć ili pomoć u liječenju člana domaćinstva u visini od po 50,00 KM.

k) Za mart 2013. godine:

– porodice čiji nosioci domaćinstva su šehidi ili umrli ili su u zatvoru, pritvoru ili su nesposobni za rad, primaju pomoć po kriterijima: Noslilac domaćinstva 500,00 KM + 1. dijete 100,00 KM + 2. dijete 80,00 KM + 3. i svako naredno dijete po 60,00 KM, uz uvećanje za kiriju u visini od 100,00 KM.

– ostale porodice primile pomoć za djecu po kriterijima: 40,00 KM po djetetu + kirija za podstanare 40,00 KM + dodatna pomoć ili pomoć u liječenju člana domaćinstva u visini od po 40,00 KM.

l) Za april 2013. godine:

– porodice čiji nosioci domaćinstva su šehidi ili umrli ili su u zatvoru, pritvoru ili su nesposobni za rad, primaju pomoć po kriterijima: Noslilac domaćinstva 500,00 KM + 1. dijete 100,00 KM + 2. dijete 80,00 KM + 3. i svako naredno dijete po 60,00 KM, uz uvećanje za kiriju u visini od 100,00 KM.

– ostale porodice primile pomoć za djecu po kriterijima: 25,00 KM po djetetu + kirija za podstanare 50,00 KM + dodatna pomoć ili pomoć u liječenju člana domaćinstva u visini od po 50,00 KM.

lj) Za maj 2013. godine:

– porodice čiji nosioci domaćinstva su šehidi ili umrli ili su u zatvoru, pritvoru ili su nesposobni za rad, primaju pomoć po kriterijima: Noslilac domaćinstva 500,00 KM + 1. dijete 100,00 KM + 2. dijete 80,00 KM + 3. i svako naredno dijete po 60,00 KM + 100,00 KM na ime kirije, porodicama koje žive kao podstanari.

– ostale porodice primaju pomoć samo za djecu po kriterijima: 1. dijete 100,00 KM + 2. dijete 80,00 KM + 3. i svako naredno dijete po 60,00 KM, uz uvećanje za kiriju u visini od 100,00 KM ili pomoć u liječenju nekog od članova domaćinstva.

– ponovo na spisak za pomoć uvrštena porodica Turkijane Hodžić, koja je prije tri mjeseca ostala bez primanja po osnovu naknade za Zlatni ljiljan nosioca domaćinstva.

m) Za juni 2013. godine:

– porodice čiji nosioci domaćinstva su šehidi ili umrli ili su u zatvoru, pritvoru ili su nesposobni za rad, primaju pomoć po kriterijima: Noslilac domaćinstva 500,00 KM + 1. dijete 100,00 KM + 2. dijete 80,00 KM + 3. i svako naredno dijete po 60,00 KM, uz uvećanje za kiriju u visini od 100,00 KM.

– ostale porodice primile pomoć za djecu po kriterijima: 35,00 KM po djetetu + kirija za podstanare 50,00 KM + dodatna pomoć ili pomoć u liječenju člana domaćinstva u visini od po 50,00 KM.

n) Za juli – avgust 2013. godine:

– porodice čiji nosioci domaćinstva su šehidi ili umrli ili su u zatvoru, pritvoru ili su nesposobni za rad, primaju pomoć po kriterijima: Noslilac domaćinstva 500,00 KM + 1. dijete 100,00 KM + 2. dijete 80,00 KM + 3. i svako naredno dijete po 60,00 KM, uz uvećanje za kiriju u visini od 50,00 KM.

– ostale porodice primile pomoć za djecu po kriterijima: 1. dijete 100,00 KM + 2. dijete 80,00 KM + 3. i svako naredno dijete po 60,00 KM, uz uvećanje za kiriju u visini od 50,00 KM ili pomoć u liječenju nekog od članova domaćinstva.

nj) Za septembar – decembar 2013. godine:

– porodice čiji nosioci domaćinstva su šehidi ili umrli ili su u zatvoru, pritvoru ili su nesposobni za rad, primaju pomoć po kriterijima: Noslilac domaćinstva 500,00 KM + 1. dijete 100,00 KM + 2. dijete 80,00 KM + 3. i svako naredno dijete po 60,00 KM.

– ostale porodice primile pomoć za djecu po kriterijima: 1. dijete 100,00 KM + 2. dijete 80,00 KM + 3. i svako naredno dijete po 60,00 KM, uz uvećanje za kiriju u visini od 50,00 KM ili pomoć u liječenju nekog od članova domaćinstva + plaćanje doma za djecu koja pohađaju neku od medresa.

o)  Za januar 2014. godine:

– porodice čiji nosioci domaćinstva su šehidi ili umrli ili su u zatvoru, pritvoru ili su nesposobni za rad, primaju pomoć po kriterijima: Noslilac domaćinstva 500,00 KM + 1. dijete 100,00 KM + 2. dijete 80,00 KM + 3. i svako naredno dijete po 60,00 KM, plaćanje doma za djecu koja pohađaju neku od medresa. Zbog nedostatka sredstava u Fondu ovaj mjesec je ostalim korisnicima pomoći izostala pomoć za kiriju u visini od po 50,00 KM po porodici, te dodatna pomoć težim slučajevima i porodicama koje imaju oboljelog člana. Svim porodicama od rednog broja 7. – 47. uplaćena pomoć po kriterijima: 1. dijete 100,00 KM + 2. dijete 80,00 KM + 3. i svako naredno dijete po 60,00 KM, te je za troje djece uplaćen dom za medrese.

p) Za februar 2014. godine:

– porodice čiji nosioci domaćinstva su šehidi ili umrli ili su u zatvoru, pritvoru ili su nesposobni za rad, primaju pomoć po kriterijima: noslilac domaćinstva 500,00 KM + 1. dijete 100,00 KM + 2. dijete 80,00 KM + 3. i svako naredno dijete po 60,00 KM, plaćanje doma za djecu koja pohađaju neku od medresa.

– zbog nedostatka sredstava u Fondu ovaj mjesec je ostalim korisnicima pomoći izostala pomoć za kiriju u visini od po 50,00 KM po porodici, te dodatna pomoć težim slučajevima i porodicama koje imaju oboljelog člana. Svim porodicama od rednog broja 7. – 48. uplaćena pomoć u visini od po 12,00 KM po djetetu, te je za troje djece uplaćen dom za medrese.

– korisnicima pomoći od ovog mjeseca pridodata porodica pod rednim brojem 40.

 

Vrijeme prikupljanja, uručenja ili uplate:

 

Novac je elhamdu lillah prikupljan u periodu 01. – 28. februar 2014. godine.

Novac elhamdu lillah uplaćen na žiro-račune ili uručen lično porodicama 04. i 05. marta 2014. godine.

 

KROZ OVAJ PROJEKAT SMO ELHAMDU LILLAH U FEBRUARU 2014. GODINE POMOGLI:

116 DJECE, 46 MAJKI, 2 BABA i 2 NENE (STARATELJA)!!!

 

ALLAH, SUBHANEHU WE TE’ALA, NAGRADIO NAJBOLJOM NAGRADOM

SVE ONE KOJI SU UČESTVOVALI U OVOJ AKCIJI!!!

 

MOLBA U IME ALLAHA, SUBHANEHU WE TE’ALA,

ZA NASTAVAK I AKTIVNIJE UČEŠĆE!!!

 

 AKCIJA ZA MART 2014. GODINE KREĆE INŠA-ALLAH OD OVOG TRENUTKA!!!

 

BRATE I SESTRO, NE PROPUSTI PRILIKU DA UČINIŠ HAIRLI DJELO!!!

 

WES-SELAMU ‘ALEJKUM WE RAHMETULLAHI WE BEREKATUHU!!!

Sarajevo, 05. mart 2014. godine / 04. džumade-l-ula 1435.H.       FOND ZA POMOĆ SUAP

 

 

RELATED ARTICLES

Most Popular

Recent Comments