FOND ZA POMOĆ SOCIJALNO UGROŽENIM

ARAPSKIM PORODICAMA

(“FOND SUAP”)

 

PODJELA REDOVNE MJESEČNE NOVČANE POMOĆI

 FEBRUAR 2014. GODINE –

R.br.: Porodica / imena i godišta članova: Adresa stanovanja: Telefon: Iznos: Primjedba: Potpis /

uplata na račun: Amira Bukvić – domaćica   / Emina 1998.g., Harun 2000.g. i Kerim 2007.g.Podubravlje   bb, Zavidovići061/454-949

740,00 KM

Pomoć   porodici: 500,00 KM + pomoć djeci: 240,00 KM.Unicredit   banka

 

40246866004 Habiba Likadomaćica   / Said 1998.g. i Abdulhakim 2000.g.   Kakanjska, Klopče   –Zenica – podstanar061/063-086

 680,00 KM

Pomoć   porodici: 500,00 KM + pomoć djeci: 180,00 KM. Kiriju plaćaju braća iz Zenice.BBI   banka 1418011012216687 Huzejfe nosilac domaćinstva / Nedžma   2001.g.,  Nedim   2002.g. i Sara 2005.g.Donja Lovnica – Zavidovići

440,00 KM

Pomoć   djeci 240,00 KM + pomoć Huzejfi 200,00 KM.  Sabiha   Hibović   – nena / Sarah Sawah 1996.g.Kranjčevićeva   2b – Blatuša, Zenica061/053-707

 

032/404-106

310,00 KM

Pomoć   porodici 500,00 KM + pomoć djetetu 100,00 KM. Umanjeno za 290,00 KM nenine   penzije.Raiffeisen banka

 

1610550000000032

09   55 024323 5 Ševala   Zrigue – domaćica /   Ubejdullah 1997.g., Zejneb 2001.g. i  Ahmed   2002. g.Prusac – Donji Vakuf062/785-518

030/271-374

 740,00 KM

Pomoć porodici: 500,00 KM + pomoć djeci:   240,00 KM.Unicredit banka

 

40323061000 Zinajda   Softić – domaćica   / Hamza 1994.g., Widad 1997.g. i Mohamad 1999.g.ul. Huseina Đoze   238H, Sokolović Kolonija, 71210 Ilidža   – Sarajevo033/514-185

061/570-004

740,00 KM

Pomoć   porodici: 500,00 KM + pomoć djeci: 240,00 KM. Braća iz Švedske, preko brata   H. Mihaljevića obezbijedili potrebni iznos.  A. Dž. – domaćica / Esma 1997.g., Abdullah 1998.g., Muhammed 2001.g.ul. Lukavička cesta 17 – Sarajevo033/460-704

 194,00 KM

Pomoć djeci: 24,00 KM + +   stipendija za Esmu, u GHM 170,00 KM.  Alkazali   Ibrahim – domaćinul. Safeta   Hadžića 104 – Sarajevo061/309-301

12,00 KM

Pomoć porodici.  Maati Fatima – domaćica / Adnan 1997.g.,   Amina 2001.g., Sina 2008.g. i Emel 2012.g.ul.   Sulejmana Pačariza Hodže br. 9/3, Sarajevo – podstanar061/307-610

 

033/671-598

48,00 KM

Pomoć   djeci.  Meliha   Bašićdomaćica / Elsarahati 1997.g., Fatma 1998.g., Merjem 2005.g. i   Hadidža 2008.g.ul.   Huseina Đoze 238F – Sokolović Kolonija033/512-658

 

062/359-970

48,00 KM

Pomoć   djeci.  Munira   Alsejh – domaćica / Sumeja 1998.g.Jošanica   II, br. 14, Vogošća-podstanar061/837-852

12,00 KM

Pomoć djetetu.  Mu’tezz,   SirijacSarajevo065/310-549

12,00 KM

Pomoć.  Nađa Dizdarević – domaćica / Omar 1995.g.,   Iman 1997.g. i Nur 2001.g.Bosanska 6/7 – Sarajevo / podstanar061/746-074

 

061/251-356

36,00   KM

Pomoć djeci.  Suada   Belja – domaćica / Irfan 1996.god.Prnjavorska   br. 30.,  Sarajevo-podstanar061/256-571

12,00 KM

Pomoć djetetu.  Aida Alić – domaćica / Harun 1997.g. i

 

Merjem 1999.g.Sarajevo062/320-698

24,00 KM

Pomoć   djeci.BBI   banka 1413061320327977 Alisa Elsayed – domaćica   / Halima 2001.g., Ahlam   2003.g., Husein 2011.g. i Ishag 2011.g.Armije BiH 38, Zenica061/331-876

 

48,00 KM

Pomoć djeci.BBI   Banka

 

1413551320054752

Amina Kozlić – domaćica / Hamza Afifi   2000.g., Mehdi Afifi 2004.g. i Bušra Afifi 2008.g.Brakovica 20 – Zenica / podstanar062/705-215

062/928-545

 36,00 KM

Pomoć djeci.BBI banka

 

1413551320057856 Enisa Salihović – domaćica / Ibrahim   1999.g., Mohamed 2002.g., Sara 2003.g. i Bilal 2005.gTunis

062/436-149

033/241-446

25,00 EURO = 48,55 KM

Pomoć   djeci.Dražava:   Tunis

 

Grad:   El-Habib SFAX

IBAN   CODE: TN5917701000000210776654

CODE   SWIFT: BIC DE L’ONP (LPTNTNTT

Poštanski   broj: 2144

Korisnik   računa: Enisa Salihović Epjarraya Halima   Arnaut – domaćica / Sadija 1996.g., Besima 1997.g., Hamza 1998.g. i

Sumeja   2000.g.Vardište   br. 87, Zenica032/461-345   062/974-379

48,00 KM

Pomoć djeci.BBI   banka

 

1418011010962671 Jasmina   Abboud, domaćica / Šejma 2003.g.ul. Rifata Frenje 12, Mostar066/187-275

036/551-948

12,00 KM

Pomoć   djetetu.BBI   banka

 

1415051310078518 Jasmina   Alduqail– domaćica / Usama 1998.g. i Ilhana 2002.g.Mejdandžik   1, Zenica061/583-335

24,00 KM

Pomoć djeci.BBI banka, br.r.:

 

1418011010823185 Munevera Al-Hamdani   – domaćica / Amina 1998.g. i Sara 2002.g.ul. Zije Dizdarevića   12b, Zenica / podstanar062/786-851 – sin

061/016-557

24,00   KM

Pomoć   djeci.BBI banka

 

1418011012203786 Suada   Vardo – domaćica / Selma 1996.g., Hatidža 1997.g., Aiša 2000.g. i Ahmed 2010.g.Varda   34, Zenica032/438-068

48,00 KM

Pomoć   djeci.BBI banka

 

1413551320037486 Šaha   Lemić – domaćica / Tarik 1997.g.   i Sumeja 1999.g.Zmajevačka cesta bb – Zenica032/407-214

24,00 KM

Pomoć djeci.BBI banka

 

1413551320039135 Zehra Begović – domaćica /

Usama 2000.g. i Sumeja   2002.g.Mutnica 28 – Zenica062/904-689

24,00 KM

Pomoć djeci.BBI   banka

 

1418011005045477 Zikreta Munaizel – domaćica   /  Sara 1995.g.Londža   83 – Zenica032/221-998

 

 12,00 KM

Pomoć djetetu.     BBI banka

 

1413551320027980 Aida Isaković – domaćica / Ajni 2007.g. i   Merjem 2010.g.Crkvice 38 – Zenica032/227-371

062/880-275

24,00 KM

Pomoć djeciRaiffeisen banka

 

09550302625 Alisa   Grabus – domaćica / Naima 1997.g. i Muhamed 1999.g.Krpeljići,   Travnik061/655-948

182,00 KM

Pomoć   djetetu: 12,00 KM + uplata Doma u Elči Ibrahim-pašinoj medresi   za Naimu: 170,00 KM.Raiffeisen banka

 

09550361918 Alisa   Farhan – domaćica / Hana 2000.g. i Haya 2008.g.Londža   92, Zenica062/929-755

24,00 KM

Pomoć djeci. Raiffeisen banka

 

1610550000000032

br.r.:   09-55-13469-7 Alma   Bećirhodžić – domaćica / Vahid El-din Hamza 1995.g.ul.   Pope 171, Kakanj061/984-405

12,00 KM

Pomoć djetetu.Raiffeisen banka

 

096502019-1

Korisnik   računa: Vahid El-din Hamza Amela Bečić – domaćica /

Selva 1998.g., Sara 2000.g., Kevser   2002.g. i  Selsebila 2005.g.Podubravlje, Zavidovići – živi u napuštanoj   kući061/302-843

48,00   KM

 Pomoć djeci.Raiffeisen banka

 

688411000

Partija 09550259628 Amira Dervišić – domaćica / Abdurrahman   1996.g.,  Abdulvahid 1997.g. i

Muhammed 1998.g.Lašvanska   10 – Drivuša – Zenica062/134-112

36,00 KM

Pomoć   djeci.Raiffeisen   banka

 

09550389649 Belkisa Fatota – domaćica   / Nadija 1996.g. i Šadija 2000.g.Liskovac   bb, Bosanska Gradiška065/646-311

24,00 KM

Pomoć   djeciRaiffeisen banka

 

09450591566

Korisnik   računa: Abdullah

Fatota Derva Hamzić – domaćica   / Fatima Kulejdi 1997.g.ul. Sarajac bb, Simin   han – Tuzla061/410-532

061/295-648

12,00 KM

Pomoć djetetu.Raiffeisen banka

 

088411000

Partija 09250400963

Korisnik računa; Kuleibi Fatima Emina   Lahmar – domaćica / Sara 2002. g.Mahmutovac   24., Sarajevo061/555-332

033/535-026

12,00 KM

Pomoć djetetu.Raiffeisen banka

 

1610000000000011
09-00-18630-5 Fata   Attou – domaćica / Melika 1996.g.Šije   – Tešanj032/694-075

170,00 KM

Uplata Doma Medrese Osman ef. Redžović, za Meliku:   170,00 KM.Raiffeisen banka

 

4255031002389624 Suada   Esidiri – domaćica / Abdullah 1995.g.Šije   – Tešanj032/694-075

12,00 KM

Pomoć djetetu.Uplata na račun   Fate Attou. Fatima   Brahim – Brahimi – domaćica / Amina 1995.g., Muhamed 1998.g., Amel 2004.g.   i  Ali 2011.g.Jelimamov   2C/4, Zenica,062/229-500

48,00 KM

Pomoć djeci.Raiffeisen banka

 

1610550000000032

09   55 06868 9 Hate   Šehić – domaćica / Talha 1995.g., Zaid 2002.g. i Daoudi   2007.g.Mehurić   36A,

Travnik062/366-318

36,00 KM

Pomoć djeci.Raiffeisen banka

 

1610550000000032

09550332157

Uplata   na: Karrache Abdel   Wahed Jasmina   Skomorac – domaćica /  Merjem 1998.g.,   Fatima 2002.g. iZenica061/437-299

24,00 KM

Pomoć djeci.Raiffeisen banka

 

1610550000000032

09550419518 Kahal Azema – domaćica / Mustafa 1995.g.   i  Abir 2000.g.Kljaci,   Travnik030/563-366

24,00   KM

Pomoć djeci.Raiffeisen banka

 

1610560000000032

095512051-4 Mirsada   Jusić – domaćica / Muhamed 1995.g. i Esedullah 2002.g.Potur   mahala 64A, Travnik061/786-041

24,00 KM

Pomoć djeci. Raiffeisen banka

 

1613000037693188

–   debitna kartica

07003216178 Nisveta Jašarević / nena, staratelj – Ajša 1998.g. i Ahmed 2002.g.Mehurić,   Travnik062/016-184

24,00 KM

Pomoć djeci.Raiffeisen banka

 

br.r.:   09550293396 Ramka Mustafa – domaćica   / Amar 1999.g. i Anmar 2000.g.Alije Izetbegovića   36, Zavidovići061/362-730

24,00 KM

Pomoć djeci.Raiffeisen banka

 

1610000000000011

4255031002070406 Turkijana Hodžić – domaćica / Oussama   1996.g., Fatima 1999.g.,  Sara 2001.g. i   Laila 2008.g.Novo   naselje solidarnosti 31a – Zavidovići060/322-0670

 48,00 KM

Pomoć   djeci.Raiffeisen   banka

 

09550367618 Aida   Kozlić – domaćica / Sukejna 1998.g., Abdullah 1999.g., Fatima 2004.g. i   Abdurahman  2006.g.Cazin061/981-552

48,00 KM

Pomoć   djeci.Unicredit   banka 40380003000

 

Edina   Begović, domaćica / Merdija 1996.g., Henija 1999.g., Aiša 2010.g. i Latifa   2020.g.ul. Gajska bb, Zavidovići062/807-166

48,00 KM

Pomoć   djeci.Unicredit   banka

 

40141856000

–   Uplata na Begović Muhamed Mirnesa Mustafi – domaćica / Abdurrahman   1996.g.,  Abdullah 1998.g. i  Ahmed 2006.g.Bistula nova   207 – Perin Han – Zenica / podstanar062/446-158

36,00 KM

Pomoć   djeci.Unicredit banka

 

1293019407255553

– 40231427000 –   Ukupno:5.336,55   KM

 

Sarajevo, 05. mart  2014. godine / 04. džumade-l-ula 1435.H.                                                                                                                                                                                         FOND ZA POMOĆ S.U.A.P.

 

 

 

 

 

 

 

 

FOND ZA POMOĆ SOCIJALNO UGROŽENIM

ARAPSKIM PORODICAMA

(“FOND SUAP”)

 

UČESNICIMA AKCIJE I

INŠAALLAH BUDUĆIM DOBRIČINITELJIMA

 

Predmet: Izvještaj o obezbjeđenju novčanih sredstava i podjeli istih, za 48 socijalno ugroženih arapskih porodica, za februar 2014. god.

 

Es-selamu alejkum we rahmetullahi we berekatuhu!

 

Novčana sredstva za februar 2014. godine, elhamdu lillah, obezbijedili:

  1. 1.      Džamija K.F., Sarajevo: …………………………………………………………………………………………………2.387,55 + 45,00 EURA = 87,40 KM = 2.474,95 KM;
  2. 2.      Braća iz Švedske, preko brata Halima M.: …………………………………………9.300,00 SEK = 1.996,35 KM + 30,00 EURO = 58,25 KM = 2.054,60 KM;
  3. 3.      Duraković Amel, sa porodicom – Bosanska Krupa: …………………………………………………………………………………………………………………….. 250,00 KM;
  4. 4.      Dž.M., Beč: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..100,00 EURO = 194,20 KM;
  5. 5.      I.K., Geteborg, Švedska: 50,00 EURA = 97,10 KM + 50,00 SEK = 10,75 KM = 107,85 KM; S.O., Sarajevo: 100,00 KM; N.N., BBI banka: 100,00 KM; Ć.D., Sarajevo: 100,00 KM; M.Z., Finska: 50,00 EURA = 97,10 KM; E.Š., Holandija: 50,00 EURA = 97,10 KM; T.R., Kakanj: 50,00 KM; H. H. S. i h. A., Sarajevo: 50,00 KM……………………………………………………………………………………………………………………………………702,05 KM

Ukupno:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      5.675,80 KM

 

Rekapitulacija:

1)      Prikupljeno za podjelu, za februar  2014. godine: …………………………………………………………………………………………………………………. 5.675,80 KM Podijeljeno porodicama za februar 2013. godine: …………………………………………………………………………………………………………………. 5.336.55 KM

2)      Uplata za hranu za braću u Imigracionom centru u Lukavici: …………………………………………………………………………………………………….144,25 KM

3)      Pomoć porodici nosioca domaćinstva pod brojem 6, koja se nalazi u izbjeglištvu u Turskoj: …………………………………………………………195,00 KM

Stanje u Fondu:                                                                                                                                                                                                                                                                    00,00 KM  

 

Principi podjele novčane pomoći:

a) Za period maj 2009. – april 2010. godine:

–        Noslilac domaćinstva 500,00 KM + 1. dijete 100,00 KM + 2. dijete 80,00 KM + 3. i svako naredno dijete po 60,00 KM + 100,00 KM na ime kirije, porodicama koje žive kao podstanari.

–        Porodice koje dobijaju bilo kakvu vanrednu pomoć, dužne su istu prijaviti Fondu, kako bi im se to umanjilo od pripadajućeg iznosa.

b) Za maj 2010.g. – januar 2011. godine:

– porodice čiji nosioci domaćinstva su šehidi ili umrli ili su u zatvoru, pritvoru ili su nesposobni za rad, primaju pomoć po gore navedenim kriterijima;

– ostale porodice primaju pomoć umanjenu za 50%, u odnosu na pomenute porodice.

c) Za februar – april 2011. godine:

– porodice čiji nosioci domaćinstva su šehidi ili umrli ili su u zatvoru, pritvoru ili su nesposobni za rad, primaju pomoć po kriterijima: Noslilac domaćinstva 500,00 KM + 1. dijete 100,00 KM + 2. dijete 80,00 KM + 3. i svako naredno dijete po 60,00 KM + 100,00 KM na ime kirije, porodicama koje žive kao podstanari.

– ostale porodice primaju pomoć samo za djecu po kriterijima: 1. dijete 100,00 KM + 2. dijete 80,00 KM + 3. i svako naredno dijete po 60,00 KM, uz uvećanje za kiriju u visini od 100,00 KM.

d) Za maj 2011. godine:

– porodice čiji nosioci domaćinstva su šehidi ili umrli ili su u zatvoru, pritvoru ili su nesposobni za rad, primaju pomoć po kriterijima: Noslilac domaćinstva 500,00 KM + 1. dijete 100,00 KM + 2. dijete 80,00 KM + 3. i svako naredno dijete po 60,00 KM + 100,00 KM na ime kirije, porodicama koje žive kao podstanari.

– porodice pod brojevima: 19, 38, 41, 45 i 46 primaju po kritireijima u peridou februar – april 2011., jer su im donatori doznačili pomenute iznose, bez umanjenja.

– ostale porodice zbog nedostatka sredstava u Fondu, primaju pomoć samo za djecu po kriterijima: primanje po djetetu 40,00 KM + kirija 50,00 KM.

e) Za juni 2011. – mart 2012. godine:

– porodice čiji nosioci domaćinstva su šehidi ili umrli ili su u zatvoru, pritvoru ili su nesposobni za rad, primaju pomoć po kriterijima: Noslilac domaćinstva 500,00 KM + 1. dijete 100,00 KM + 2. dijete 80,00 KM + 3. i svako naredno dijete po 60,00 KM + 100,00 KM na ime kirije, porodicama koje žive kao podstanari. Odstupanja su zbog nedostatka sredstava u Fondu i specifičnosti situacije kod porodica pod brojevima: 2., 4. i 5.

– ostale porodice primaju pomoć samo za djecu po kriterijima: 1. dijete 100,00 KM + 2. dijete 80,00 KM + 3. i svako naredno dijete po 60,00 KM, uz uvećanje za kiriju u visini od 100,00 KM.

f) Za april 2012. godine:

– porodice čiji nosioci domaćinstva su šehidi ili umrli ili su u zatvoru i pritvoru, primili pomoć po kriterijima: noslilac domaćinstva 500,00 KM + 25,00 KM po djetetu, kao što su porodice pod brojevima: 2, 4, 7, 8, 9 i 10. Druge porodice koje su u sličnim situacijama, ali imaju primanja ili su pod specifičnim okolnostima, primile pomoć paušalno, kao porodice 3 i 6. Porodica pod brojem 1 primila pomoć po kriterijima: pomoć nosiocu domaćinstva: 200,00 KM + pomoć djeci u visini od 3 X 25,00 KM. Porodica pod brojem 5 primila pomoć po kriterijima: pomoć nosiocu domaćinstva: 200,00 KM + pomoć djeci u visini od 3 X 50,00 KM + 100,00 KM. Kirije plaćene za ovu kategoriju porodica pod  brojevima 1 i 7. Plaćen dom za djecu pod brojevima 8 i 10.

– ostale porodice primile pomoć samo za djecu i to 25,00 KM po djetetu + naknade za kiriju od po 100,00 KM po porodici za porodice koje su podstanari, pod brojevima: 2., 13., 15., 17., 19., 30., 45. i 46 + dodatna pomoć porodicama pod brojevima: 22, 27, u visini od po 100,00 KM i 40 i 42 u visini od po 50,00 KM + pomoć u liječenju porodicama pod brojevima 29 i 41, u visini od po 100,00 KM + pomoć u plaćanju doma djeci pod brojevima: 11, 36 i 37 u visini od po 170,00 KM.

PS: Pomoć porodici pod brojem 43 uplatila braća iz Krajine i S.B., prije nego je ustanovljen nedostatak sredstava u Fondu za ovaj mjesec i samim time došlo do umanjenja primanja za sve porodice. Od pomenute porodice će se u narednom periodu umanjiti razlika u odnosu na pripadajući iznos.

Djeca koja dobijaju pomoć u plaćanju doma, nisu uvrštena u pripadajuću pomoć po djetetu u visini od 25,00 KM po djetetu, jer se to smatra dovoljnim vidom pomoći.

g) za maj 2012.g.:

– porodice čiji nosioci domaćinstva su šehidi ili umrli ili su u zatvoru, pritvoru ili su nesposobni za rad, primaju pomoć po kriterijima: Noslilac domaćinstva 500,00 KM + 1. dijete 100,00 KM + 2. dijete 80,00 KM + 3. i svako naredno dijete po 60,00 KM + 100,00 KM na ime kirije, porodicama koje žive kao podstanari. Odstupanja su zbog nedostatka sredstava u Fondu i specifičnosti situacije kod porodica pod brojevima: 3., 5. i 6.

– ostale porodice primaju pomoć samo za djecu po kriterijima: 1. dijete 100,00 KM + 2. dijete 80,00 KM + 3. i svako naredno dijete po 60,00 KM, uz uvećanje za kiriju u visini od 100,00 KM.

– djeca koja dobijaju pomoć u plaćanju doma, nisu uvrštena u pripadajuću pomoć po djetetu, jer je to dovoljan vid pomoći.

h) za juni 2012.g.:

zbog nedostatka sredstava u Fondu:

– za sedam porodica kojima se plaća kirija po 100,00 KM, umanjeno po 50,00 KM;

– za tri porodice koje primaju dodatnu pomoć, u visini od po 100,00 KM, umanjeno po 50,00 KM;

– svoj djeci (njih 122) umanjena primanja u visini od 45,00 KM, po djetetu.

i) Za juli 2012. – januar 2013. godine:

– porodice čiji nosioci domaćinstva su šehidi ili umrli ili su u zatvoru, pritvoru ili su nesposobni za rad, primaju pomoć po kriterijima: Noslilac domaćinstva 500,00 KM + 1. dijete 100,00 KM + 2. dijete 80,00 KM + 3. i svako naredno dijete po 60,00 KM + 100,00 KM na ime kirije, porodicama koje žive kao podstanari.

– ostale porodice primaju pomoć samo za djecu po kriterijima: 1. dijete 100,00 KM + 2. dijete 80,00 KM + 3. i svako naredno dijete po 60,00 KM, uz uvećanje za kiriju u visini od 100,00 KM.

j) Za februar 2013. godine:

– porodice čiji nosioci domaćinstva su šehidi ili umrli ili su u zatvoru, pritvoru ili su nesposobni za rad, primaju pomoć po kriterijima: Noslilac domaćinstva 500,00 KM + svako dijete po 55,00 KM + 50,00 KM na ime kirije, porodicama koje žive kao podstanari.

– ostale porodice primile pomoć za djecu po kriterijima: 55,00 KM po djetetu + kirija za podstanare 50,00 KM + dodatna pomoć ili pomoć u liječenju člana domaćinstva u visini od po 50,00 KM.

k) Za mart 2013. godine:

– porodice čiji nosioci domaćinstva su šehidi ili umrli ili su u zatvoru, pritvoru ili su nesposobni za rad, primaju pomoć po kriterijima: Noslilac domaćinstva 500,00 KM + 1. dijete 100,00 KM + 2. dijete 80,00 KM + 3. i svako naredno dijete po 60,00 KM, uz uvećanje za kiriju u visini od 100,00 KM.

– ostale porodice primile pomoć za djecu po kriterijima: 40,00 KM po djetetu + kirija za podstanare 40,00 KM + dodatna pomoć ili pomoć u liječenju člana domaćinstva u visini od po 40,00 KM.

l) Za april 2013. godine:

– porodice čiji nosioci domaćinstva su šehidi ili umrli ili su u zatvoru, pritvoru ili su nesposobni za rad, primaju pomoć po kriterijima: Noslilac domaćinstva 500,00 KM + 1. dijete 100,00 KM + 2. dijete 80,00 KM + 3. i svako naredno dijete po 60,00 KM, uz uvećanje za kiriju u visini od 100,00 KM.

– ostale porodice primile pomoć za djecu po kriterijima: 25,00 KM po djetetu + kirija za podstanare 50,00 KM + dodatna pomoć ili pomoć u liječenju člana domaćinstva u visini od po 50,00 KM.

lj) Za maj 2013. godine:

– porodice čiji nosioci domaćinstva su šehidi ili umrli ili su u zatvoru, pritvoru ili su nesposobni za rad, primaju pomoć po kriterijima: Noslilac domaćinstva 500,00 KM + 1. dijete 100,00 KM + 2. dijete 80,00 KM + 3. i svako naredno dijete po 60,00 KM + 100,00 KM na ime kirije, porodicama koje žive kao podstanari.

– ostale porodice primaju pomoć samo za djecu po kriterijima: 1. dijete 100,00 KM + 2. dijete 80,00 KM + 3. i svako naredno dijete po 60,00 KM, uz uvećanje za kiriju u visini od 100,00 KM ili pomoć u liječenju nekog od članova domaćinstva.

– ponovo na spisak za pomoć uvrštena porodica Turkijane Hodžić, koja je prije tri mjeseca ostala bez primanja po osnovu naknade za Zlatni ljiljan nosioca domaćinstva.

m) Za juni 2013. godine:

– porodice čiji nosioci domaćinstva su šehidi ili umrli ili su u zatvoru, pritvoru ili su nesposobni za rad, primaju pomoć po kriterijima: Noslilac domaćinstva 500,00 KM + 1. dijete 100,00 KM + 2. dijete 80,00 KM + 3. i svako naredno dijete po 60,00 KM, uz uvećanje za kiriju u visini od 100,00 KM.

– ostale porodice primile pomoć za djecu po kriterijima: 35,00 KM po djetetu + kirija za podstanare 50,00 KM + dodatna pomoć ili pomoć u liječenju člana domaćinstva u visini od po 50,00 KM.

n) Za juli – avgust 2013. godine:

– porodice čiji nosioci domaćinstva su šehidi ili umrli ili su u zatvoru, pritvoru ili su nesposobni za rad, primaju pomoć po kriterijima: Noslilac domaćinstva 500,00 KM + 1. dijete 100,00 KM + 2. dijete 80,00 KM + 3. i svako naredno dijete po 60,00 KM, uz uvećanje za kiriju u visini od 50,00 KM.

– ostale porodice primile pomoć za djecu po kriterijima: 1. dijete 100,00 KM + 2. dijete 80,00 KM + 3. i svako naredno dijete po 60,00 KM, uz uvećanje za kiriju u visini od 50,00 KM ili pomoć u liječenju nekog od članova domaćinstva.

nj) Za septembar – decembar 2013. godine:

– porodice čiji nosioci domaćinstva su šehidi ili umrli ili su u zatvoru, pritvoru ili su nesposobni za rad, primaju pomoć po kriterijima: Noslilac domaćinstva 500,00 KM + 1. dijete 100,00 KM + 2. dijete 80,00 KM + 3. i svako naredno dijete po 60,00 KM.

– ostale porodice primile pomoć za djecu po kriterijima: 1. dijete 100,00 KM + 2. dijete 80,00 KM + 3. i svako naredno dijete po 60,00 KM, uz uvećanje za kiriju u visini od 50,00 KM ili pomoć u liječenju nekog od članova domaćinstva + plaćanje doma za djecu koja pohađaju neku od medresa.

o)  Za januar 2014. godine:

– porodice čiji nosioci domaćinstva su šehidi ili umrli ili su u zatvoru, pritvoru ili su nesposobni za rad, primaju pomoć po kriterijima: Noslilac domaćinstva 500,00 KM + 1. dijete 100,00 KM + 2. dijete 80,00 KM + 3. i svako naredno dijete po 60,00 KM, plaćanje doma za djecu koja pohađaju neku od medresa. Zbog nedostatka sredstava u Fondu ovaj mjesec je ostalim korisnicima pomoći izostala pomoć za kiriju u visini od po 50,00 KM po porodici, te dodatna pomoć težim slučajevima i porodicama koje imaju oboljelog člana. Svim porodicama od rednog broja 7. – 47. uplaćena pomoć po kriterijima: 1. dijete 100,00 KM + 2. dijete 80,00 KM + 3. i svako naredno dijete po 60,00 KM, te je za troje djece uplaćen dom za medrese.

p) Za februar 2014. godine:

– porodice čiji nosioci domaćinstva su šehidi ili umrli ili su u zatvoru, pritvoru ili su nesposobni za rad, primaju pomoć po kriterijima: noslilac domaćinstva 500,00 KM + 1. dijete 100,00 KM + 2. dijete 80,00 KM + 3. i svako naredno dijete po 60,00 KM, plaćanje doma za djecu koja pohađaju neku od medresa.

– zbog nedostatka sredstava u Fondu ovaj mjesec je ostalim korisnicima pomoći izostala pomoć za kiriju u visini od po 50,00 KM po porodici, te dodatna pomoć težim slučajevima i porodicama koje imaju oboljelog člana. Svim porodicama od rednog broja 7. – 48. uplaćena pomoć u visini od po 12,00 KM po djetetu, te je za troje djece uplaćen dom za medrese.

– korisnicima pomoći od ovog mjeseca pridodata porodica pod rednim brojem 40.

 

Vrijeme prikupljanja, uručenja ili uplate:

 

Novac je elhamdu lillah prikupljan u periodu 01. – 28. februar 2014. godine.

Novac elhamdu lillah uplaćen na žiro-račune ili uručen lično porodicama 04. i 05. marta 2014. godine.

 

KROZ OVAJ PROJEKAT SMO ELHAMDU LILLAH U FEBRUARU 2014. GODINE POMOGLI:

116 DJECE, 46 MAJKI, 2 BABA i 2 NENE (STARATELJA)!!!

 

ALLAH, SUBHANEHU WE TE’ALA, NAGRADIO NAJBOLJOM NAGRADOM

SVE ONE KOJI SU UČESTVOVALI U OVOJ AKCIJI!!!

 

MOLBA U IME ALLAHA, SUBHANEHU WE TE’ALA,

ZA NASTAVAK I AKTIVNIJE UČEŠĆE!!!

 

 AKCIJA ZA MART 2014. GODINE KREĆE INŠA-ALLAH OD OVOG TRENUTKA!!!

 

BRATE I SESTRO, NE PROPUSTI PRILIKU DA UČINIŠ HAIRLI DJELO!!!

 

WES-SELAMU ‘ALEJKUM WE RAHMETULLAHI WE BEREKATUHU!!!

Sarajevo, 05. mart 2014. godine / 04. džumade-l-ula 1435.H.       FOND ZA POMOĆ SUAP