Još jedan dio predavanja o jeziku održanog u Örebrou, sept 2016