Još jedan dio predavanja o jeziku održanog na druženju o Örebrou, sept 2016