Friday, June 21, 2024
HomeAktuelnoKako postati multimilioner za samo sat rada dnevno?

Kako postati multimilioner za samo sat rada dnevno?

Početak mjeseca zul-hidždžeta je prilika da krenemo u ovaj biznis!!!

Islam je vjera koja potpuno odgovara ljudskoj prirodi i, kao takva, ona balansira čovjekov život, između obožavanja Allaha, pripreme za ahiret, polaganja računa na Sudnjem danu i između uživanja u ovosvjetskim užicima. Muslimani, uz sve to, vjeruju da je istinski uspjeh – uspjeh na Sudnjem danu. Kazao je Uzvišeni Allah: “Da bi vjernike i vjernice uveo u džennetske bašče kroz koje će rijeke teći, u kojima će vječno boraviti, i da bi prešao preko loših postupaka njihovih – a to je u Allaha veliki uspjeh!” (El-Feth, 5)

Isto tako, muslimani vjeruju da su istinska propast i bankrot, propast i bankrot na Sudnjem danu. Rekao je Uzvišeni Allah: “Reci: ‘Gubitnici su, uistinu, oni koji na Sudnjem danu izgube i sebe i porodice svoje. Eto, to je pravo stradanje!’” (Ez-Zumer, 15)
Jednom prilikom Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, upitao je svoje ashabe: “Znate li ko je bankrotirao?” Ashabi odgovoriše: “Bankrotirao je onaj ko nema ni dirhema ni robe.” Poslanik reče: “Bankrotirao je od moga ummeta onaj ko dođe na Sudnji dan sa namazom, postom i zekatom, a vrijeđao je ovoga, onoga potvorio, nepravedno jeo imetak onoga, prolio krv onoga, udario onoga. Tada će se njima dati od njegovih dobrih djela, pa ako ih nestane prije nego što ispuni ono čime se duži, uzet će se njihova loša djela i njemu prebaciti, a zatim će biti bačen u Vatru.” (Muslim)

Poznato je da muslimani vjeruju da su dobra djela razlog postizanja Allahove milosti na Sudnjem danu i razlog čovjekovog ulaska u Džennet.

Stoga, vjernik bi trebao da se maksimalno potrudi da tokom ovog kratkog života učini što više dobrih djela kako bi na taj način zaslužio Allahovu milost, a potom i Njegovu vječnu nagradu – Džennet, kako bi postigao spomenuti istinski uspjeh i sačuvao se stvarnog bankrota.

Doista je mnogo načina na koje vjernik svakodnevno može povećati “konto” svojih dobrih djela. U ovom kratkom tekstu preporučit ćemo jedan veoma lagan i jednostavan način na koji se mogu postići mnoge dunjalučko-ahiretske koristi.

Svi znamo da je Allahov Poslanik u vjerodostojnom hadisu obećao nagradu – jedno dobro djelo, za svako proučeno slovo – harf iz Kur’ana.
Rekao je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem: “Ko prouči jedan harf (slovo) iz Allahove Knjige imat će jedno dobro djelo, a dobro se djelo deseterostruko uvećava. Ne kažem da je elif-lām-mīm jedan harf, već je elif harf, i lām je harf, a i mīm je harf.” (Tirmizi, br. 210, od Abdullaha b. Mesuda, radijallahu anhu, a šejh Albani ocijenio ga je vjerodostojnim u više svojih djela)

Naime, poznato je da se Kur’an sastoji od trideset džuzova i da svaki džuz sadrži otprilike dvadesetak stranica.
Kada bi vjernik napravio sebi dnevni raspored, u kojem će svakog dana učiti jedan džuz Kur’ana, to bi značilo da će svakog mjeseca činiti hatmu, tj. jednom pročitati cijeli Kur’an, odnosno svake godine proučit će dvanaest hatmi.

Pošto znamo da veliki broj ljudi u ranim jutarnjim satima, a i pred spavanje, nema nekih radnih obaveza, predlažem sljedeće: ako bi čovjek sebi stavio u obavezu da svaki dan nakon sabah-namaza prouči deset stranica Kur’ana, a za što mu je potrebno pola sata otpilike, i pred spavanje isto toliko, na taj način bi realizirao spomenuti program, koji od nas ne iziskuje više od jednog sata dnevno, a to je onoliko koliko traje neka politička emisija, dnevnik ili samo jedno poluvrijeme fudbalske utakmice, što u osnovi veliki broj nas svakodnevno provede u nečemu beskorisnome.

Da pogledamo šta bismo sve dobili realizacijom ovog jednostavnog i laganog programa:

Ako znamo da u Kur’anu ima, kako je to naveo Ibn Kesir prenoseći od Mudžahida, tri stotine i dvadeset hiljada slova – harfova, i ako to pomnožimo sa dvanaest hatmi godišnje, to bi značilo da će čovjek samo za jednu godinu ovog jednostavnog programa postići skoro četiri miliona, odnosno 3.840.000, dobrih djela. A ako bismo pretpostavili da to čovjek počne činiti u dvadesetoj godini svoga života i ustraje u tome do svoje pedesete godine života, to bi značilo da živi u skladu s tim programom trideset godina (3.840.000 X 30), odnosno nešto više od stotinu i petnaest miliona dobrih djela, koja je postigao tako što je dnevno odvajao sat vremena učeči Kur’an. Fascinantno, zar ne?!

Isto tako, kakav bi bio život onog čovjeka koji bi svoj novi dan počinjao sabah-namazom, a poslije namaza svaki dan učio deset sranica Kur’ana, a isto tako postupao i prije odlaska na spavanje, dakle, dan počinjao dobrim djelom i završavao ga na isti način?
Sigurno bi njegov život bio prepun blagoslova, sreće i elana!
Isto tako, čovjek bi na taj način bio od onih koji istinski slijede Allahovog Poslanika, koji nas je obavijestio da su našem Stvoritelju najdraža ona djela koja se kontinuirano čine, pa makar bila sićušna i malena, a i sam Allahov Poslanik, kada bi počeo činiti neko djelo, ustrajao bi u tome. (Buhari)

Koliko bi samo ajeta na taj način naučio?

Od Ukbe b. Amira, radijallahu anhu, prenosi se da je rekao: “Jednog dana, dok smo se nalazili u suffi, mjestu u začelju mesdžida na kojem su se okupljali siromašni ashabi, došao nam je Allahov Poslanik, pa nas je upitao: ‘Ko bi od vas volio da svakog dana porani i ode do doline Batha ili Akika, pa da sebi od tamo dovede dvije velike, dobro ugojene, skupocjene deve, a da u tome ne počini bilo kakav grijeh niti da to bude uzrokom kidanja rodbinskih veza?’ ‘Svako bi to volio, Allahov Poslaniče!’, odgovorili smo. ‘Da neko do vas porani u džamiju, pa se poduči ili pročita dva ajeta iz Allahove Knjige, to mu je bolje od dvije deve, a tri ajeta su bolja od tri deve, a četiri ajeta od četiri deve, pa koliki god broj ajeta, bolji je od istog broja deva.’” (Muslim)

Ako se vratimo na hadis koji govori o nagradi za svaki proučeni harf, u kojem se navodi: “…a svako učinjeno dobro djelo nagrađuje se deseterostruko”, i pokušamo spomenuti nagradu: broj harfova koje čovjek prouči tokom trideset godina, pomnožimo sa deset, onda fascinantnost rezultata postaje veća: 1.152.000.000!

Ali, to nije sve!

Neizmjerna je Allahova milost prema robovima, pa ako na sve spomenuto dodamo činjenicu da učinjeno dobro djelo može, shodno namjeri počinitelja, biti nagrađeno i do sedam stotina puta, onda fascinantnost rezultata našeg prijedloga postaje veća: 80.640.000.000!

Od Ebu Hurejre, radijallahu anhu, prenosi se da je Allahov Poslanik kazao: “Svako čovjekovo djelo višestruko se nagrađuje: svako dobro djelo nagrađuje se deseterostruko pa sve do sedam stotina puta. Uzvišeni Allah rekao je: ‘Osim posta, on je Moj i Ja za njega nagrađujem. (Moj rob) ostavlja svoje strasti i hranu radi Mene!’” (Muslim)

U tom kontekstu su i riječi Uzvišenog Allaha, koje govore o vrijednosti udjeljivanja na Allahovom putu: “Oni koji imanja svoja troše na Allahovom putu liče na onoga koji posije zrno iz kojeg nikne sedam klasova i u svakom klasu po stotinu zrna. A Allah će onome kome hoće dati i više; Allah je neizmjerno dobar i sve zna.” (El-Bekara, 261)

Stoga, uvažena braćo i poštovane sestre, nemojte se kolebati da već od sutra počnete sa ovim jednostavnim programom, jer mnogi ljudi u spomenutim vremenima (nakon sabaha i pred spavanje) mogu da odvoje dio vremena kako bi implementirali ovaj multimilionski projekat.

Ako neko pomisli da bi vrijeme u kojem bi to činio mogao na bolji način iskoristiti, tj. steći više dunjaluka, neka se onda sjeti riječi Allahovog Poslanika: “Da li bi neko od vas volio da, kada se vrati svojoj kući i porodici, zatekne tri steone, dobro uhranjene deve?” “Da”, odgovorili su ashabi, a on je kazao: “Tri ajeta koja neko od vas prouči u namazu bolja su mu od tri steone, dobro uhranjene deve.” (Muslim)

Isto tako, ne trebamo škrtariti sa informacijama, već ovaj tekst i njemu slične trebamo što više širiti, jer svi oni koji pročitaju i čuju ovu informaciju, a zatim je prenesu drugima koji je sprovedu u praksu, imat će nagradu identičnu njihovoj, a da to od njihove nagrade neće ništa umanjiti, kao što je to potvrđeno u vjerodostojnim predajama Allahovog Poslanika.

Od Ebu Mesuda el-Ensarija, radijallahu anhu, prenosi se da je rekao: “Došao je čovjek Allahovom Poslaniku i kazao: ‘Uginula je moja jahalica (na kojoj sam namjeravao ići u vojni pohod), možeš li mi ti, Allahov Poslaniče, obezbijediti drugu jahalicu?’ ‘Ne mogu’, odgovorio je Allahov Poslanik. Jedan čovjek koji je prisustvovao spomenutom razgovoru, rekao je: ‘Ja ću ga uputiti na osobu koja će mu obezbijediti jahalicu za pohod.’ Na to je Allahov Poslanik rekao: ‘Ko nekome ukaže na dobro djelo imat će identičnu nagradu kao i onaj koji učini to djelo.’” (Muslim)

A Allah najbolje zna!

Priredio: Pezić Elvedin

(minber.ba)

RELATED ARTICLES

Most Popular

Recent Comments