Predavanje održano na druženju u Örebru, septembar 2017