Predavanje koje govori o Allahovoj prostranoj milosti i djelima kojima se ona postiže!