Dr. Safet Kuduzović; nekoliko minuta o dešavanjima u Parizu