Veoma poučno predavanje za sve nas.

Opomena da se probudimo i izliječimo!

Održano u Dawetskom centru Furqan u Norrköpingu.