Drugo predavanje sa druzenja u Örebru na temu “Kuća vjernika”