Predavanje održano na druženju u Jönköpingu, decembar 2016