Predavanje uvaženog profesora Adnana Nišića na temu Najvažniji ispit za vjernika.

Predavanje održano u prostorijama dawetskog centra Furqan u Norrköpingu!