Dr. Safet Kuduzovic – Obaranje pogleda i predvođenje žena u namazu

Dva pitanje i odgovora sa druženja u Katrineholmu