Predavanj uvaženog šejha dr Safeta Kuduzovića sa jednog našeg druženja