Predivan savjet upućen, prije svega, islamskoj omladini od šejha Ibrahima Ez-Zejata.